Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą!

Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay - 2436295 Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay - 2436295

Inicjatorem kampanii jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem - zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie nieodpowiedzialny wypoczynek nad wodą, a przede wszystkim ograniczenie wypadków podczas takiego spędzania czasu wolnego.

PAMIĘTAJMY

•    wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u,

•    przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujmy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy,

•    należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli,

•    warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć - może zdarzyć się, że natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem,

•    do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu,

•    również osoby zażywające leki psychotropowe i antybiotyki powinny wystrzegać się pływania,

•    z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku,

•    zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzajmy się stopniowo oraz nie wchodźmy do wody bezpośrednio po dłuższym opalaniu,

•    pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka,

•    brawura i ryzyko przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

SERWIS KĄPIELISKOWY 2019 r.

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do „Serwisu kąpieliskowego w 2019 roku”. To portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający  (oznakowany na mapie Polski) wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk.

Po wybraniu kąpieliska na mapie Polski, z listy kąpielisk lub przy pomocy wyszukiwarki kąpielisk jest możliwy odczyt pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane dotyczące: jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacji i profilu kąpieliska.

Serwis kąpieliskowy dostępny jest pod adresem internetowym https://sk.gis.gov.pl/

Informacja za https://gis.gov.pl, http://www.policja.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu