Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wotum zaufania i absolutorium za rok 2018 jednogłośnie!

Jednogłośnie udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu to jeden z efektów 8. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 27 czerwca. Radni podczas sesji przyjęli również deklarację w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową.

- Pragnę podziękować, zarówno za wotum zaufania jak również udzielone absolutorium. To zobowiązanie do dalszej pracy i jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców powiatu – powiedział już po głosowaniu starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Dziękuje też za wsparcie ze strony radnych klubu PiS w osiągnięciu tego co mamy, ale też za merytoryczne uwagi i pracę radnych z klubów opozycyjnych.

Sesja rozpoczęła się jednak od minuty ciszy poświęconej zmarłemu niespodziewanie byłemu radnemu Rady Powiatu, Henrykowi Szczepanikowi.  Następnie starosta Tadeusz Chrzan przedstawił raport o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2018, który był podstawą do debaty i głosowania wotum zaufania (jest dostępny jako załącznik).

W „Deklaracji Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”, zgłoszonej przez klub radnych PiS, przyjętej jednogłośnie przez głosujących radnych, można przeczytać, że jest wyrażany sprzeciw przeciwko rewolucji kulturowej, atakującej wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Radni podkreślili, że u podstawy stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa. Całość deklaracji dostępna jest poniżej.

Radni w związku z reformą oświaty dostosowali też poszczególne typy szkół do nowych warunków, tworząc podstawy prawne w powiecie jarosławskim dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników.
Deklaracja str 1Deklaracja str 2

  

Kliknij aby posłuchać tekstu