Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Jedne z największych prac scaleniowych w Polsce! Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych.

Zgodnie z umową podpisaną 2 sierpnia blisko 50 mln złotych trafi na kolejne scalenia w powiecie jarosławskim! Obejmą one tym razem trzy miejscowości - Kramarzówkę, Węgierkę i Wolę Węgierską. Pieniądze przeznaczone w ostatnich trzech latach na scalenia w powiecie jarosławskim przekroczyły już 100 mln złotych i objęły 8 miejscowości na obszarze 9 tys. hektarów.

Umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego została podpisana w Rzeszowie przez przedstawicieli Powiatu Jarosławskiego – starostę Tadeusza Chrzana, wicestarostę Mariusza Trojaka i skarbnik powiatu Agnieszkę Mroczkę.  Dotyczyła ona przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- Podobne umowy podpisaliśmy już w 2016 roku na 34 miliony złotych i w roku 2018 na 20 mln złotych. Wtedy objęliśmy nimi blisko 5 tys. hektarów. Dziś dochodzi ponad 4 tys. hektarów – przypomina starosta Tadeusz Chrzan. – Scalenia prowadzone w powiecie jarosławskim są jednymi z największych w Polsce, ale warto podkreślić, że to bardzo skomplikowana operacja, bo dotyczy terenu na którym jest bardzo duże rozdrobnienie właścicielskie.

Jak przewiduje umowa, pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na operacje znajdujące się w powiecie jarosławskim: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”, „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica”, „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska Roźwienica”. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarach scaleń, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to październik 2021 r.

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji - 22 347 326,07 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 14 219 603,00. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów wsi Kramarzówka wynosi 1872,63 ha. Znajdują się tu 3342 działki ewidencyjne, a liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym wynosi 333.

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji - 13 242 906,09 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 8 426 460,00. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów wsi Węgierka wynosi 1100,23 ha. Znajduje się tu 1801 działek ewidencyjnych, a liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym wynosi 259.
 
Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji – 11 864 938,05 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 7 549 659,00. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów wsi Wola Węgierska wynosi 1009,78 ha. Znajduje się tu 1131 działek ewidencyjnych, a liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym wynosi 154.

Szczegółowe informacje o postępie prac scaleniowych dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Kliknij aby posłuchać tekstu