Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Radni zebrali się na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego by m.in. podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora, czyli Powiat Jarosławski umowy z operatorem - PKS Jarosław S.A. oraz na zawarcie przez Powiat Jarosławski porozumień zmieniających z powiatami: przeworskim i lubaczowskim.

Obrady odbyły się 9 września a podjęta uchwała ma związek z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania nierentownych linii autobusowych obsługiwanych przez PKS Jarosław. Dzięki rządowym pieniądzom z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w siatce połączeń znalazły się kursy nierentowne z ekonomicznego punktu widzenia, ale ważne ze względów społecznych. Na terenie trzech powiatów (jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego) jest ich 67.

Radni zdecydowali również o regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki praca oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

Kliknij aby posłuchać tekstu