Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Mamy zdolną młodzież!

W środowe przedpołudnie dnia 15 czerwca br. w gabinecie Jerzego Batyckiego – Starosty Jarosławskiego zgromadziła się najzdolniejsza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jarosławskiego.

W spotkaniu udział wzięła grupa młodzieży wytypowana do „Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”. Do tej nagrody zostały zgłoszone osoby, które w szczególny sposób wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin nauki. Uczniowie ci zajmują bardzo wysokie noty w konkursach, przeglądach i olimpiadach na gruncie krajowym i międzynarodowym.

A oto oni:

  1. Paweł Walter - uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu
  2. Damian Matyja – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
  3. Alicja Kida – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
  4. Monika Czarny – uczennica Zespołu Szkół w Pawłosiowie
  5. Mateusz Żaczek – uczeń Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
  6. Ewelina Prymon – uczennica Zespołu szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
  7. Beata Kot – uczennica Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
  8. Tomasz Szul – uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
  9. Joanna Świt – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w dniu 28 maja 2011 r. otrzymała Alicja Kida za bardzo wysokie osiągnięcia w dziedzinie matematyki.

W spotkaniu uczestniczyli także: Józef Szkoła – Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, Zofia Karwańska – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego, Bartłomiej Kordas – Naczelnik Wydziału Oświaty oraz Iwona Lis – Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

fot. Aneta Środek

Kliknij aby posłuchać tekstu