Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły

W dniu 30.06.2011 r. Starosta Jarosławski wydał decyzję o znaku GK.III.6017-5/10 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły gmina Pruchnik.

Decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 30.06.2011 r. oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pruchnik, wsi Rozbórz Okrągły i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Kliknij aby posłuchać tekstu