Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Awans zawodowy nauczycieli

W związku z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela, 26 nauczycieli z podległych szkół i placówek oświatowych po odbytym stażu złożyło wnioski i przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w dniach od 4 do 8 lipca 2011 r.

W skład Komisji Egzaminacyjnych weszli: przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący Komisji, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, dyrektor szkoły / placówki w której zatrudniony jest nauczyciel, oraz dwóch Ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo na wniosek niektórych nauczycieli w pracach komisji wzięli udział przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.

Formuła egzaminu składała się z dwóch części. W pierwszej części nauczyciel prezentował swój dorobek zawodowy w postaci swoich przedsięwzięć i dokonań, a w drugiej części odpowiadał na pytania członków Komisji.

Aby uzyskać akceptację Komisji i zdać egzamin, średnia suma punktów musiała wynosić 7 lub więcej.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin, natomiast członkowie komisji stwierdzili, iż przystępujący do egzaminu wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności, profesjonalizm, zaangażowanie w życie placówki, znajomość problematyki środowiska lokalnego oraz uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów.

Szkoły i placówki z których nauczyciele przystąpili do egzaminu:

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,

- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu,

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu,

- Zespół szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

- Zespół szkół Ogrodniczych i licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie,

- Zespół Szkół Zawodowych i placówek w Radymnie,

- Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu,

- Zespół Szkół Ekonomicznych i ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.

fot. Aneta Środek

Kliknij aby posłuchać tekstu