Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

poniedziałek, 03 grudzień 2018

1 Powołano radnych do komisji Rady Powiatu Jarosławskiego

30 listopada odbyła się 2. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podczas obrad radni m.in. zgłosili swój akces do komisji stałych oraz wybrali jej przewodniczących. Zgodnie z nowymi przepisami obrady są emitowane „na żywo” i dostępne drogą internetową dla wszystkich chętnych, zarówno poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, jak również stronę internetową Powiatu Jarosławskiego.

Przedmiotem działania poszczególnych komisji jest:

1.       Komisja Budżetowa sprawy z zakresu:

1)      budżetu powiatu

2)      zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

3)      zmiany przeznaczenia rezerw celowych

2.       Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki sprawy z zakresu:

1)      edukacji publicznej

2)      kultury i ochrony dóbr kultury

3)      kultury fizycznej i sportu

4)      turystyki

3.       Komisja Rodziny, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Zatrudnienia sprawy z zakresu:

1)      polityki prorodzinnej,

2)      wspierania osób niepełnosprawnych,

3)      organizowania pieczy zastępczej,

4)      przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5)      promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

6)      funkcjonowania powiatowego lecznictwa zamkniętego

7)      przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

8)      pomocy społecznej

4.       Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawy z zakresu:

1)      gospodarki wodnej

2)      roln...
Kliknij aby posłuchać tekstu