Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pamięci ofiar wojny

11 września 1939 r. do Jarosławia wkroczyli Niemcy. Swoją okupację rozpoczęli od zamordowania mieszkańców miasta: Michała Antosiewicza, Edwarda Koby, Władysława Koby, Jana Jurzyńca, Piotra Kuziaka i Stefana Stankiewicza.

Film TVP3 Rzeszów z uroczystości jest dostępny na stronie: https://rzeszow.tvp.pl/44346919/w-jaroslawiu-upamietnili-pomordowanych-mieszkancow-miasta

80 lat później, dzięki staraniom stowarzyszenia "Ocalić przeszłość dla przyszłości", Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz starosty jarosławskiego Tadeusza Chrzana osłonięto pamiątkową tablicę na budynku "Starej rzeźni" przy ul. Nad Sanem 47. Uroczystości miały wyjątkowa oprawę dzięki Wojskowej Asyście Honorowej, wystawionej przez 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej, pocztom sztandarowym oraz licznie zgromadzonym gościom. Byli wśród nich między innymi dyrektor IPN Oddziału w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak i wiceburmistrz Jarosławia Dariusz Tracz. Parlamentarzystów z ziemi jarosławskiej reprezentowali dyrektorzy ich biur. Byli także przedstawiciele szkół, instytucji, urzędów, związków zawodowych oraz członkowie rodzin zamordowanych, w tym syn Stefana Stankiewicza, Zdzisław, który w emocjonalnych słowach przypomniał te historię, jako jej naoczny świadek. Modlitwę odmówił i tablicę poświęcił archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec.

TVP3 Rzeszów przygotował też film poświęcony tym tragicznym wydarzeniom pn. „Jestem dzieckiem wojny”. Jego emisja planowana jest w sobotę, 14 września o godz. 18.00.

Dożynki Powiatowo-Gminne 2019

W Cieszacinie Wielkim odbyły się 8 września Dożynki Powiatowo-Gminne 2019. Ich gospodarzami byli starosta jarosławski Tadeusz Chrzan i wójt gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Tradycyjnie rozpoczęto je od podziękowań za plony podczas Mszy św. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na miejscowy stadion.

Swoje słowa do rolników skierowali gospodarze uroczystości oraz minister Anna Schmidt-Rodziewicz, która odczytała również listy od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, poseł Mieczysław Kasprzak, senator Mieczysław Golba, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, wicemarszałek województwa Piotr Pilch, Tomasz Legeny, który odczytał list od wicepremiera Jarosława Gowina i wiceprzewodnicząca Sejmiku Podkarpackiego Teresa Pamuła.

Powiatowe święto plonów obfitowało w atrakcje – na scenie występowali przedstawiciele poszczególnych gmin oraz Powiatowe Ognisko Baletowe, a na płycie stadionu chętni mogli spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Były stoiska z rękodziełem artystycznym, warsztaty, pokazy i konkursy. A to tylko część dożynek. Najwytrwalsi bawili się do późnej nocy przy dźwiękach zespołu Metro.

Dużo więcej zdjęć na profilu facebook'owym Powiatu Jarosławskiego! Zajrzyj, polub i udostępnij!

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Radni zebrali się na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego by m.in. podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora, czyli Powiat Jarosławski umowy z operatorem - PKS Jarosław S.A. oraz na zawarcie przez Powiat Jarosławski porozumień zmieniających z powiatami: przeworskim i lubaczowskim.

Obrady odbyły się 9 września a podjęta uchwała ma związek z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania nierentownych linii autobusowych obsługiwanych przez PKS Jarosław. Dzięki rządowym pieniądzom z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w siatce połączeń znalazły się kursy nierentowne z ekonomicznego punktu widzenia, ale ważne ze względów społecznych. Na terenie trzech powiatów (jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego) jest ich 67.

Radni zdecydowali również o regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki praca oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

Powiat Jarosławski pozyskał kolejne pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych

Kolejne 6,5 mln zostało pozyskane spoza budżetu powiatowego na inwestycje drogowe. 3 września została potwierdzona informacja,  że dwa złożone wcześniej wnioski do rządowego funduszu rozwoju dróg lokalnych zostały pozytywnie rozpatrzone.

- Bardzo ważne jest to, że dzięki wzorcowej współpracy z ministerstwem infrastruktury przy składaniu wniosków, dostaliśmy 80% , zamiast zakładanych 50%  dofinansowania – informuje starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. - Dziękuję za to ministrowi Andrzejowi Adamczykowi!

Chodzi o przebudowę drogi Zadąbrowie – Sośnica za ponad 6 mln złotych. Prace ruszą jeszcze w tym roku i będą dotyczyć m.in. poszerzenia jezdni do 6 metrów, dwumetrowego chodnika, utwardzanego pobocza. Całość kosztów oceniana jest na ponad 6 mln, z czego rządowe dofinansowanie wyniesie 4,8 mln złotych.

W drugim wniosku chodzi o  refundację kosztów budowy gotowego już mostu w Surmaczówce, który kosztował 323 tys. złotych. Tutaj ministerstwo zwróci 260 tys. złotych.

Przypomnijmy także, że trzy kolejne wnioski złożone do Funduszu, czyli ul. Kolejowa w Radymnie, ul. Św. Jana z rondem w Wiązownicy i chodnik w Makowisku, czekają na rozpatrzenie. A dodatkowo realizowane jest kilkadziesiąt drogowych inwestycji z własnego budżetu Powiatu. Ich pełny wykaz dostępny jest w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Szpitalny Oddział Ratunkowy oficjalnie otwarty. Rusza od 1 września.

29 sierpnia uroczyście otworzono Szpitalny Oddział Ratunkowy w jarosławskim Centrum Opieki Medycznej. Poświęcił go metropolita przemyski abp Adam Szal, a wydarzenie zgromadziło wielu szacownych gości. SOR, w zasłyszanych opiniach, jest jednym z najnowocześniejszych oddziałów nie tylko w COM, ale chyba wśród wszystkich szpitali powiatowych regionu.

Na początku uroczystości głos zabrali dyrektor szpitala Stanisław Krasny, starosta Tadeusz Chrzan, minister Anna Schmidt-Rodziewicz, która odczytała również list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, senator Mieczysław Golba oraz wojewoda Ewa Leniart i wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch. Zgodnie podkreślali znaczenie SOR, nie tylko dla powiatu i Jarosławia, ale także całego Podkarpacia.

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, oprócz już wymienionych, obecni byli m.in. radni i zarząd powiatu z przewodniczącym Rady Stanisławem Kłopotem na czele, burmistrz Radymna Mieczysław Piziurny,  zastępca burmistrza Jarosławia Dariusz Tracz, wójt gminy Chłopice Andrzej Homa, wójt gminy Roźwienica Tomasz Kotliński, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Rafał Kijanka oraz przedstawiciele służb mundurowych: komendant powiatowy policji mł. insp. Mariusz Rabka, komendant powiatowy straży pożarnej bryg. Krzysztof Kowal oraz dowódca 14. dywizjonu artylerii samobieżnej  ppłk. Janusz Niedźwiedź. Nie zabrakło szeroko reprezentowanego środowiska służby zdrowia z całego Podkarpacia.

Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja pomieszczeń oddziału, z okazji zobaczenia nowego SOR-u skorzystali nie tylko samorządowcy i parlamentarzyści, ale także personel szpitala oraz mieszkańcy Jarosławia.

Umowa na dofinansowanie publicznej komunikacji podpisana

W poniedziałek, 26 sierpnia, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2019 rok, w Jarosławiu, Stalowej Woli oraz w Rzeszowie podpisane zostały umowy na udzielenie dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W starostwie powiatowym w Jarosławiu swój podpis, obok podpisu starosty jarosławskiego Tadeusza Chrzana, na dokumencie złożyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, a wszystko w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera i dyrektora departamentu PUW Krzysztofa Sopla. W wydarzeniu uczestniczyli również senator Mieczysław Golba, starostowie - przeworski Bogusław Urban i lubaczowski Zenon Swatek, członkowie Zarządu Powiatu, wójtowie gmin, prezes PKS Arkadiusz Pawlos oraz dziennikarze.

- Tylko w tym roku wsparcie wyniesie ponad 1 milion złotych. To da także szanse, by przedsiębiorstwo mogło realnie pomyśleć, nie musząc już z własnych pieniędzy opłacać nierentownych kursów, o zakupie nowych autobusów - mówił podczas podpisania umowy w Jarosławiu starosta Tadeusz Chrzan.

Największą dotację w województwie dostanie powiat jarosławski – ponad 1 mln zł, następnie powiat stalowowolski 600 tys. zł oraz związki gminne z Jasła i Rzeszowa. Na złożenie wniosku zdecydowały się wspólnie powiaty jarosławski, lubaczowski i przeworski. PKS Jarosław obsługuje również publiczne linie komunikacyjne w powiecie bieszczadzkim.

Liczba połączeń, która została uwzględniona w naszym wniosku wynosi 67. - Chcemy przez to uniknąć wykluczenia komunikacyjnego, tych miejscowości, którym to realnie groziło. Myślimy nie tylko o osobach starszych czy tych wszystkich, które chcą w mieście powiatowym załatwić swoje sprawy, ale także młodzieży szkół średnich, którą trzeba bezpiecznie dowieźć do szkoły i potem, często późnym popołudniem, do domu – tłumaczy starosta Chrzan. 

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury (obecny przy podpisywaniu umów) przypomina, że we wrześniu zostanie ogłoszony kolejny nabór, a następnie będzie nabór na rok 2020. - Pieniądze są w Funduszu, więc nie przepadają, będą do wykorzystania w kolejnych naborach - dodał wiceminister Weber mówiąc także, że rząd i ministerstwo widzą potrzebę wymiany taboru, będą także na ten cel środki.

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2019

 pfron logo 18

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Modułu I Obszar C Zadanie 1 obejmującego pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Nabór trwa do 30.09.2019 r., wnioski można pobrać pod dresem:
http://starostwo.jaroslaw.pl/starostwo/niepelnosprawni/item/4878-nabor-wnioskow-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-2019-modul-i

 

 

 

TOP 16 inwestycji Powiatu Jarosławskiego

Blisko 150 mln złotych trafiło na najważniejsze i najbardziej widowiskowe inwestycje zrealizowane przez powiat jarosławski w ostatnich czterech latach. Są wśród nich związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą drogową, ale także polityką społeczną i turystyką. - Najwięcej, bo 55 mln zł, Powiat Jarosławski zainwestował w samym Jarosławiu i to licząc tylko te "rankingowe" inwestycje, bo przez cztery lata uzbiera się tego o wiele więcej! – podsumowuje ranking starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Przed nami w galerii zdjęć TOP 16 flagowych inwestycji Powiatu Jarosławskiego:

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu