Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XVIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 stycznia 2020 r. o godzinie 13.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady XVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Fedor
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XVII a XVIII sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 (Projekt XVIII/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 (Projekt XVIII/2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarosławskiego (Projekt XVIII/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora – Powiat Jarosławski umowy z operatorem PKS – Jarosław S.A. (Projekt XVIII/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wskazania członków do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. (Projekt XVIII/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (Projekt XVIII/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (Projekt XVIII/7)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w trybie bezprzetargowym. (Projekt XVIII/8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt XVIII/9)
 14. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady za 2019 r.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok.
 16. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok.
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 19. Zakończenie obrad.

Niezwykłe wydarzenie muzyczne po raz kolejny na zaproszenie Starosty Jarosławskiego

Już na początku lutego kolejna edycja Międzynarodowego Forum Pianistycznego z cyklu „Starosta Jarosławski” zaprasza. To wydarzenie na którym warto być!

- „Bieszczady bez granic”, bo taka nazwa towarzyszy temu niezwykłemu wydarzeniu muzycznemu, już po raz kolejny zagościły w Jarosławiu. To niepowtarzalna okazja dla każdego melomana, bo jak zwykle mamy do zaoferowania dwa odmiennie muzycznie światy, ale obydwa najwyższej klasy, czyli koncert oraz recital – zachęca do udziału starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

3 lutego koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej Akademia, pod dyrekcją Igora Pylatyuka, zaś 6 lutego wystąpi z recitalem gwiazda polskiej pianistyki Lidia Grychtołówna.

Obydwa koncerty odbędą się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu o godzinie 18.00. Bilety w cenie 10 zł, już wkrótce do nabycia w jarosławskim muzeum.

Plan Kwalifikacji Wojskowej 2020

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej na 2020 rok na terenie powiatu jarosławskiego kwalifikacja wojskowa przebiegać będzie w okresie od 3 lutego 2020 roku do 9 marca 2020 roku. Kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w  2001 oraz roczniki starsze do 24 roku życia, jak również kobiety zgonie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej . Ogółem kwalifikacji podlega 847 osób. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji, gdzie odbywać się będą posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarosławiu jest Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych („Bursa Międzyszkolna”) w Jarosławiu przy ul. Reymonta 1, gdzie można uzyskać informacje. Czas pracy komisji określono od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00.

Zobacz także ważne informacje na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Są dostępne TUTAJ

W załączeniu stosowne obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. W nim znajdą Państwo szczegółowy harmonogram oraz zasady dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Informacja: Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Spotkanie noworoczno-opłatkowe powiatu jarosławskiego

Dobrym zwyczajem - kultywowanym od wielu lat, jest coroczne spotkanie noworoczno-opłatkowe powiatu jarosławskiego na progu rozpoczętego roku. Tym razem odbyło się ono 16 stycznia 2020 r. To także doskonała okazja do podsumowanie tych działań, które samorząd powiatowy podjął na rzecz powiatu jarosławskiego i jego mieszkańców.

W spotkaniu, którego gospodarzem był przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, uczestniczyli samorządowcy, księża, przedstawiciele parlamentarzystów, służb mundurowych, instytucji, urzędów i organizacji z terenu powiatu jarosławskiego. Głos zabrali: poseł na Sejm Tadeusz Chrzan, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak. Modlitwę o pomyślność w rozpoczętym roku poprowadził archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec, zaś całość recitalem kolęd zwieńczył chór "Jarosław".

O tym, co najważniejszego wydarzyło się w powiecie jarosławskim w ubiegłym roku opowiedział zaś starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Zapraszamy do obejrzenia jego wystąpienia, które jest dostępne TUTAJ lub pod poniższym fotoreportażem.

 

 

 

Złota, Srebrne i Brązowa Szkoły 2020. Bardzo dobre wyniki szkół średnich z powiatu jarosławskiego w rankingu Perspektyw!

Poznaliśmy najlepsze szkoły średnie w Polsce. Miesięcznik Perspektywy już po raz 22. opublikował coroczne zestawienie wyróżniających się szkół ponadpodstawowych. W zestawieniu sklasyfikowanych zostało 1500 najlepszych placówek – 1000 liceów i 500 techników. Tytuł Złotej Szkoły 2020 w powiecie jarosławskim osiągnęło Technikum nr 2 im. Stefana Banacha. Są także Srebrne i Brązowa Szkoły!

Ranking podzielony jest na technika i licea. Głównym kryterium rankingowym są wyniki uzyskane przez uczniów na maturach, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, a także sukcesy osiągane w olimpiadach i wyniki egzaminów zawodowych.

- Przede wszystkim gratuluję osiągniętych wyników. To ciężka zespołowa praca dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, przy wsparciu wydziału edukacji starostwa powiatowego – tak o wynikach mówi starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - W rankingu wyraźnie widać tendencję zwyżkową, także dzięki działaniom, które były podejmowane w ostatnich latach przez samorząd powiatowy m.in. poprzez realizowane projekty edukacyjne, na które pozyskaliśmy kilka dodatkowych milionów złotych.

Wśród jarosławskich liceów najwyżej sklasyfikowane jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (Srebrna Szkoła 2020). Zajęło 24. miejsce na Podkarpaciu i 473. w Polsce. II Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego jest sklasyfikowane na 29. miejscu na Podkarpaciu (Brązowa Szkoła 2020) i 619. miejscu w Polsce, przy czym warto dodać, że w stosunku do ubiegłego roku awansowało aż o 162 miejsca!

Pośród techników w pierwszej podkarpackiej „pięćdziesiątce” sklasyfikowano cztery jarosławskie technika. Najwyżej, bo na 6. miejscu jest Technikum nr 2 im. Stefana Banacha (Złota Szkoła) oraz na bardzo wysokim, 64. miejscu w Polsce (awans o 376 miejsc!). Niewiele niżej, bo na 8. miejscu na Podkarpaciu (i 138 w Polsce, awans o ponad 362 miejsca!) jest Technikum nr 6 z ZSDGiL im. A. Witkowskiego (Srebrna Szkoła). Na 15. miejscu na Podkarpaciu sklasyfikowano Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej (Srebrna Szkoła). Tutaj również warty dostrzeżenia jest awans w klasyfikacji ogólnopolskiej, tym razem o 30 miejsc. Na 33. miejscu w naszym regionie uplasowało się Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej.

- To bardzo dobry prognostyk dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych, którzy szukają markowych szkół średnich. Zachęcam zatem do naszych placówek, bo wszystkie mają wysoki poziom, nie tylko młodzież z powiatu jarosławskiego, ale także sąsiednich powiatów – podsumowuje starosta Stanisław Kłopot.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn.  „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 1. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2020:
a) obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;  

b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

c)  obszar D – likwidacja barier transportowych;

d) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących

     aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

e)  obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wnioski dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do 7 lutego 2020 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie  to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej  porady.
W roku 2020 Starosta Jarosławski ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają cztery lokalizacje w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób  z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa  od godz. 800 do 1600, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.

Porad prawnych w 2020 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W jaki sposób jest to weryfikowane?

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana   o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją.

Bezpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, w tym  w sprawie karnej;
 3. przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

UMAWIANIE WIZYT NA BEZPŁATNE PORADY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62
w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu  na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego

Harmonogramu pracy w 2020 roku dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego:


Prowadzący: Radcy prawni

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław   
od poniedziałku do piątku: od godz. 8:00 do godz. 12:00

Prowadzący: Adwokaci

Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Prowadzący: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław   
od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Prowadzący: NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Prowadzący: NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ze specjalizacją mediacyjną
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów
ul. Dworska 67
37-550 Radymno
poniedziałek, wtorek:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

Urząd Gminy w Laszkach
37-543  Laszki 36
środa:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
czwartek, piątek:  od godz. 8:00  do godz. 12:00


Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Budżet powiatu jarosławskiego na rok 2020 uchwalony!

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2020, podczas sesji, która odbyła się 19 grudnia 2019 r. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych, przy 22 głosujących, czyli jednogłośnie. Dochody planowane są na poziomie ponad 175 mln złotych (175.301.565,83 zł), wydatki to ponad 171 mln złotych (171.301.565,83 zł).

Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego w 2020 roku są m.in. zagospodarowanie poscaleniowe w Pruchniku i Jodłówce, inwestycje drogowe - w tym zabezpieczenie projektów na które pozyskano pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ogniska Baletowego. To także budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych (z planowanym dofinansowaniem z ministerstwa sportu) oraz przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Po głosowaniu starosta Stanisław Kłopot, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej – Jest to budżet bezpieczny, zapewniający realizację wszystkich zadań postawionych przed samorządem powiatowym. Są w nim zarezerwowane pieniądze także na inwestycje i zabezpieczenie wkładu własnego powiatu, do tych projektów, gdzie jest możliwe pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych.

Wśród pozostałych decyzji podjętych na sesji, Rada Powiatu rok 2020 ogłosiła „Rokiem Św. Jana Pawła II w Powiecie Jarosławskim”. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, co jest zgodne z ustawą o lecznictwie, w przypadku, gdy szpital odnotuje stratę finansową. Uczczono także minutą ciszy zmarłego niedawno wójta gminy Jarosław Romana Kałamarza.

Całość sesji została zarejestrowana i dostępna jest na stronie BiP powiatu jarosławskiego https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1697

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu