Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

UWAGA! Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego od 25 maja.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym Jarosławiu  - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – będzie możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Klientów/Petentów bezpośrednio w budynku (wejście B).

 • W pierwszej kolejności należy telefonicznie skontaktować się z wydziałem merytorycznym, w którym chcą Państwo załatwić sprawę. W przypadku spraw związanych z Wydziałem Komunikacji, dodatkowo istnieje możliwość weryfikacji dokumentów, codziennie od 7.30 do 12.30, holl od strony wejścia B (również należy rejestrować się telefonicznie - 16 624 62 30).
 • Zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty (dzień, godzina) oraz o pozostałych szczegółach. W razie niezgłoszenia się w określonym terminie Klient/Petent będzie musiał umówić się ponownie.
 • Prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej – Klient/Petent musi  bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa, używać jednorazowych rękawiczek. W budynku będzie również obowiązywać konieczność dezynfekcji dłoni.
 • Prosimy również o dostosowywanie się – w interesie własnym oraz pracowników starostwa – do zaleceń z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego.

Klienci/petenci mogą również załatwiać sprawy:

1) przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,
2) wrzucając dokumenty do wystawionej przed budynkiem (wejście A) skrzynki, od poniedziałku do piątku, 7.00 - 14.00,
3) pocztą elektroniczną (e-mailem),
4) oraz z wykorzystaniem internetowej platformy ePUAP zobacz jak skorzystać INSTRUKCJA

W razie pytań, niejasności, wątpliwości, bądź potrzeby konsultacji, prosimy o kontakt pod podanymi niżej numerami telefonów:

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Kancelaria – 16 624 62 00

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 16 624 62 34
 • Wydział Komunikacji:

16 624 62 30 (rejestracja pojazdów),

16 624 62 37 (prawa jazdy).

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji  - 16 624 62 58 
 • Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości - 16 624 62 59
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 16 624 62 17, 16 624 62 80
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 16 624 62 61
 • Referat Środowiska i Rolnictwa – 16 624 62 45
 • Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR) – 16 624 62 85
 • Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  16 624 62 76
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu (PZD) -  16 621 64 49
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - wypisy, mapy - 16 624 62 41

WSZYSTKIE numery oraz adresy mailowe dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1511

Przydatne FORMULARZE do pobrania, wypełnienia i wydruku (po kliknięciu w nazwę interesującego nas wydziału): https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1537

Opisy PROCEDUR dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1531

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
70 1500 1634 1216 3002 8405 0000 - opłaty za dzierżawy i użytkowanie wieczyste

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, płatność za wypisy

Opłaty skarbowe (od pozwoleń, zaświadczeń, upoważnień, pełnomocnictw itp.) należy wpłacać tylko na konto Urzędu Miasta Jarosławia: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 Prosimy nie wpłacać opłat skarbowych na konta Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności, które wynikają ze stanu wyższej konieczności. Jednocześnie na stronie internetowej na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące obsługi klientów/petentów.

Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.).

Decyzja wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i pracowników urzędu oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

Ponad 12 mln złotych na powiatowe drogi i chodniki

Znane są już plany inwestycji drogowych samorządu powiatowego w 2020 r. - Istotny wpływ tę listę ma fakt pozyskiwania pieniędzy ze środków zewnętrznych. To dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ale także wypracowane wspólnie z samorządami gminnymi plany przebudowy powiatowych dróg i chodników na ich terenie – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Staramy się zachować przyjętą w poprzednich latach zasadę podziału kosztów, bo w tym przypadku nie dzielimy potrzeb mieszkańców na „powiatowe” czy „gminne”. Dlatego taka współpraca trwa przez cały rok i lista nie jest jeszcze zamknięta – dodaje starosta St. Kłopot

Na razie zaplanowano blisko 30 inwestycji. Największe to oczywiście trzy współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, na kwotę ponad 7 mln złotych oraz dokończenie już zaczętej drogi Sośnica-Zadąbrowie za około 3,6 mln zł (więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ) Do tego dodać należy jeszcze planowane przebudowy dróg w Woli Buchowskiej (700 tys. zł), Kostkowie (200 tys. zł), odcinka Bobrówka-Wysock (200 tys.), zatoki postojowej w Wietlinie III oraz projekt przebudowy drogi Pruchnik-Kramarzówka-Helusz, który ma być podstawą kolejnego wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych (187 tys. zł). - Duże inwestycje za 800 tys. zł planujemy też w gminie Pruchnik. To chodniki na ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku, w Kramarzówce, Rzeplinie, Rozborzu Długim a także dokumentacja projektowa drogi przez Jodłówkę – dodaje starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Nowe chodniki powstaną lub już są w trakcie prac m.in. w:

·         Bystrowicach

·         Cząstkowicach

·         Czudowicach

·         Roźwienicy

·         Rudołowicach

·         Zapałowie

·         Bobrówce

·         Miękiszu Nowym

·         Woli Węgierskiej

·         Węgierce

·         Czelatycach

·         Rokietnicy

·         Świętem

·         Pruchniku (ul. Grunwaldzka)

·         Kramarzówce

·         Rzeplinie

·         Rozborzu Długim

Przygotowana zostanie także dokumentacja projektowa chodników w:

·         Miękiszu Starym

·         Charytanach

·         Rokietnicy Woli

Razem, na tę chwilę chcemy wydać na powiatowe drogi w roku 2020 ponad 12 mln złotych, nie licząc kosztów drogi Sośnica-Zadąbrowie oraz dokończenia prac przy osuwisku w Świebodnej. Cały czas rozmawiamy też z zainteresowanymi gminami o kolejnych inwestycjach na ich terenie – podsumowuje starosta St. Kłopot.

Zdjęcia 1-4 chodnik w Rudołowicach, zdj. 5-8 chodnik w Rokietnicy.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

KOMUNIKAT!!!

W związku z pandemią COVID-19 od dnia 17.03.2020r – do odwołania świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie przez telefon
(praca zdalna).

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Osoba uprawniona może umówić się na poradę pod numerem telefonu:

16 624 62 62.

Uwaga:

Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 rozszerzają nieodpłatną pomoc prawną na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA (w Powiecie Jarosławskim)

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się poza kolejnością.


Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (016) 624 62 62
w poniedziałki, wtorki i środy w godz. od 8.00 do 12.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem  (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon).
Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

XXII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 27 maja 2020 r. o godzinie 12.00 odbędą się obrady XXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Fedor

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

OFERTA EDUKACYJNA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO-KLIKNIJ I KONIECZNIE SIĘ ZAPOZNAJ!

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Informacja: Departament Informacji i Promocji MEN

 

Rok św. Jana Pawła II w Powiecie Jarosławskim - śladami kard. Karola Wojtyły na ziemi jarosławskiej.

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, zapraszamy na symboliczną wędrówkę po ziemi jarosławskiej, śladami kard. Karola Wojtyły. Późniejszy papież, kilkukrotnie u nas gościł, m.in. w Jarosławiu i w Jodłówce.

✅ 11 lipca 1971 r., kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, uczestniczył w uroczystościach w Jarosławiu z okazji peregrynacji po kraju kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, kończących nawiedzenie obrazu w diecezji przemyskiej (archiwalny film do obejrzenia TUTAJ)

✅  W 1975 roku, kardynał Karol Wojtyła przewodniczył - 31 sierpnia - koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w sanktuarium w Jodłówce (archiwalny film do obejrzenia TUTAJ). 2 czerwca 1991 r., podczas pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II rekoronował obraz (wobec kradzieży pierwotnych koron w 1987 r.).

✅ W czasie pielgrzymki Papieża-Polaka do Rzeszowa w 1991 r., zebrana wówczas ofiara pieniężna, decyzją abp. Ignacego Tokarczuka, została przekazana na finansowanie remontów jarosławskiego opactwa pobenedyktyńskiego.

✅ 3 kwietnia 2000 r., Jan Paweł II otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia, w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary, oraz za obronę życia, solidarności i pokoju.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.


 

Radni powiatowi po raz drugi obradowali zdalnie

21. sesja (zdalna) Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 11 maja. Wśród podjętych decyzji - wielomilionowe inwestycje drogowe na terenie całego powiatu, w tym z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz we współpracy z samorządami gminnymi. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot poinformował także radnych o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 w powiecie, w tym o ponad 750 tys. złotych przeznaczonych od początku pandemii dla jarosławskiego szpitala na zabezpieczenie aparatury, sprzętu i środków ochronnych na walkę z koronawirusem.  Była mowa także o środkach podjętych w celu zabezpieczenia m.in. pensjonariuszy i pracowników DPS-ów oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W raporcie dotyczącym sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na terenie powiatu jarosławskiego, starosta Stanisław Kłopot korzystał z informacji przygotowanych przez Centrum Opieki Medycznej, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. Radni mieli okazję usłyszeć m.in. o 763 tys. zł. przeznaczonych na wyposażenie ochronne dla personelu medycznego, specjalistyczne aparaturę i sprzęt, które trafiły z powiatu – we współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim – do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. – Do tej pory do jarosławskiego szpitala trafiły zakupy za 543 tys. złotych. Oczekujemy jeszcze na 2 respiratory przenośne i 1 stacjonarny – poinformował starosta St. Kłopot. Jeśli chodzi o sytuację związaną z Tarczą Antykryzysową, na pożyczki dla przedsiębiorców z PUP w Jarosławiu do dnia sesji trafiło ponad 5,5 mln złotych. Kolejne miliony są dysponowane także z innych możliwości wspierania, przewidzianych w Tarczy.

Obszerny raport objął także sytuację w DPS-ach. Do tej pory trafiło do nich kilkaset litrów płynów i żeli dezynfekujących, 2600 jednorazowych i 1220 wielorazowych masek, 6800 rękawic, 960 przyłbic oraz 170 kombinezonów. Prowadzone są także przesiewowe, profilaktyczne testy na wykrycie koronawirusa (po 20 osób z każdego DPS-u).

Starosta St. Kłopot mówił także o rozpoczętych i kontynuowanych w całym powiecie, remontach cząstkowych na drogach zarządzanych przez samorząd powiatowy. Odniósł się także do największych inwestycji drogowych, planowanych w tym roku przez powiat we współpracy z samorządami gminnymi oraz dofinansowanymi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. – Obecnie jesteśmy już po 16 przetargach na kwotę ponad 2 mln złotych. Do 11 maja był termin złożenia ofert na drogę Makowisko-Bobrówka, a dwa pozostałe przetargi na drogi współfinansowane z FDS, czyli drogi i rondo w gm. Wiązownica oraz ul. Kolejowa w Radymnie, będą już wkrótce. – mówił starosta. Wartość tylko tych trzech ostatnich inwestycji  to ponad 7 mln złotych. Starosta zrelacjonował także radnym informację o wymianie korespondencji, prowadzonej przez powiat z właścicielem galerii „Stara Ujeżdżalnia” w Jarosławiu, odpowiedzialnym za remonty ul. Sikorskiego, Lisińskiego i Piekarskiej w Jarosławiu. Wg przekazanych staroście informacji, opóźnienia wynikają m.in. z niedokończonej – wskutek wybuchu pandemii koronawirusa - przebudowy wodociągów, linii telekomunikacyjnej i kanalizacji burzowej. Starosta zapowiedział monitowanie tej sprawy na bieżąco, celem doprowadzenia do skutecznego finału.

W czasie sesji poruszono także sprawy związane ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi, przywracaniem kursów autobusowych przez PKS Jarosław, prowadzonymi scaleniami, pracą starostwa  podczas pandemii (m.in. tylko w kwietniu było to np. 1006 wniosków  do wydziału komunikacji, 991 wydanych i wysłanych pocztą praw jazdy, tablic rejestracyjnych, licencji, itp., 101 pozwoleń na budowę, 85 decyzji budowlanych, 54 zgłoszenia robót budowlanych, itd.). Radni przyjęli także sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego za 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami” oraz z działalności Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie za rok 2019.

Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=9Js7mttJzOY

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu