Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz

Pod koniec marca tego roku zwróciłem się z apelem do radnych Miasta Jarosławia o zmianę nazwy placu Więźniów Oświęcimia na odpowiadający prawdzie historycznej plac Więźniów (lub Ofiar) KL (Obozu Koncentracyjnego) Auschwitz.

Uzasadniłem to faktem, że nigdy nie było Obozu Koncentracyjnego Oświęcim. W czasie II wojny światowej funkcjonował Konzentrationslager (KL) Auschwitz, założony przez Niemców. I o ile można jeszcze na język polski przetłumaczyć słowo Konzentrationslager, jako obóz koncentracyjny, o tyle nie należy moim zdaniem, zamieniać nazwy własnej Auschwitz na nazwę polskiego miasta Oświęcim, które nie miało nic wspólnego z bestialstwem hitlerówców.

Już po wysłaniu mojego apelu, miałem możliwość rozmowy z Panią Stanisławą Osiczko, więźniarką obozu Ravensbrück. Rozmowa ta utwierdziła mnie w słuszności zmiany tej nazwy. Wierzę, że zgodnie z informacjami, które posiadam, już na najbliższej sesji radni miejscy pochylą się nad zmianą tej nazwy. 

PS. Właśnie dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Pani Stanisławy Osiczko. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju.

Kliknij aby posłuchać tekstu