Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Gmina Rokietnica

Gmina położona jest w odległości 15 km na południe od miasta Jarosław i sąsiaduje od zachodu z gminą Roźwienica, od północy z gminą Chłopice, od wschodu z gminami Orły i Żurawica oraz od południa na niewielkim odcinku graniczy z gminą Krzywcza. Zajmuje powierzchnię 57 km2 i jest jedną z mniejszych gmin nie tylko w powiecie jarosławskim, ale i w całym województwie podkarpackim. Gminę zamieszkuje 4522 osób, co w stosunku do powierzchni gminy oznacza wskaźnik zaludnienie 79 osób/ km2.

W skład gminy Rokietnica wchodzi pięć sołectw: Rokietnica, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy i Czelatyce.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, przy których działają oddziały przedszkolne oraz Gimnazjum w Rokietnicy z pełno wymiarową halą sportową i z dwoma siłowniami z możliwością ogólnego dostępu.

Gospodarka gminy Rokietnica ma charakter typowo rolniczy o wielokierunkowej produkcji rolnej. Grunty orne zajmują 3.084 ha, co stanowi 54,2 % ogólnej powierzchni, użytki zielone zajmują 476 ha tj. 8,4 %, lasy zajmują 1696 ha tj. 30,1 %, pozostałe grunty zajmują 408 ha tj. 7,3 %. Na terenie gminy funkcjonuje 859 indywidualnych gospodarstw rolnych, a przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 3,5 ha. W gminie działają warsztaty rzemieślnicze świadczące usługi w zakresie: obróbki drzewa, budownictwa ogólnego, szklarstwa, krawiectwa, mechaniki pojazdowej, kowalstwa i fryzjerstwa. Ponadto istnieje młyn gospodarczy i piekarnia. Dobrze rozwinięta jest sieć handlowa. Na terenie gminy występują pokaźne złoża gazu ziemnego, czego obrazem jest kopalnia gazu w miejscowości Tuligłowy. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz sieć dróg gminnych i wiejskich, o nawierzchni smołowanej o łącznej długości 22 km. Drogi te umożliwiają bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Jarosławiem (15 km), Przemyślem (20 km), Łańcutem (40 km) i Rzeszowem (50 km).

Rokietnica posiada atrakcyjne tereny pod domki letniskowe położone w przysiółkach Nowy Świat i Zawarcie. Tereny te położone są przy kompleksach leśnych, gdzie istnieje możliwość ujęcia ich w planach zagospodarowania gminy. Z punktu widzenia walorów środowiska przyrodniczego do atutów gminy Rokietnica można zaliczyć: czyste środowisko naturalne, ukształtowanie terenu sprzyjające rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki, kompleksy leśne, dobre gleby i dobra jakość wody pitnej, możliwość przygotowania infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej (ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych do wędrówek pieszych, zorganizowanie miejsc na kempingi, pola namiotowe itp.
Więcej w tej kategorii: « Gmina Radymno Miasto Jarosław »
Kliknij aby posłuchać tekstu