Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Logo
Wydrukuj tę stronę

Gmina Radymno

Jako gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. i zajmuje południowo-wschodnią część powiatu jarosławskiego na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny Dolnego Sanu. Powierzchnia ogólna gminy liczy 182 km2 i jest drugą w powiecie jarosławskim pod względem wielkości powierzchni, jak również liczby zamieszkującej ją ludności. Liczba mieszkańców wynosi 11.700 osób.
W skład Gminy wchodzi 18 sołectw, tj.: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Duńkowice, Grabowiec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Młyny, Nienowice, Ostrów, Piaski, Skołoszów, Sośnica, Święte, Zabłotce, Zaleska Wola, Zamojsce.

Gmina Radymno jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne stanowią ok. 74% jej obszaru (ponad 15% stanowią obszary leśne). Na terenie gminy działa około 2500 gospodarstw rolnych, 300 podmiotów gospodarczych zajmujących się głównie przetwórstwem rolno-spożywczym i zaopatrywaniem rolnictwa. Dużą rolę odgrywa wydobycie złóż minerałów - kruszywa i piasku.

Przez teren gminy przebiegają główne szlaki komunikacyjne drogowe o charakterze międzynarodowym (E 40) oraz magistrala kolejowa (Wrocław - Przemyśl).

Gminę Radymno charakteryzuje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, żyzne gleby, udokumentowane zasoby naturalne, czyste środowisko, wolne tereny pod inwestycje. Głównym atutem gminy jest przede wszystkim jej położenie w obszarze strategicznym dla obsługi największego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej.

Z roku na rok widoczna jest poprawa infrastruktury technicznej gminy, ochrony środowiska, stanu obiektów oświatowych oraz rozbudowa bazy sportowej.

Priorytetem dla gminy jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez kompleksową kanalizację wraz z systemem oczyszczalni ścieków. Do głównych zadań realizowanych w najbliższych latach zalicza się również: gazyfikację terenów położonych na wschód od linii Sanu; modernizację sieci dróg gminnych, ułożenie nawierzchni bitumicznych z systemem odwadniania dróg, utwardzenie dróg polnych; budowa zakładu segregacji i utylizacji odpadów.

Oferta turystyczna gminy poleca zwiedzanie licznych obiektów zabytkowych na swoim terenie. Perłą architektury jest drewniana cerkiew w Chotyńcu z 1735r, w której odbywają się wciąż nabożeństwa w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Warto zatrzymać się w zabytkowym kościele w Michałówce i drewnianym dworze z XVIII wieku w Duńkowicach, jak również zwiedzić pozostałości zamku typu obronno - rezydencjonalnego ziemi przemyskiej i sanockiej z XVI i XVII w. w Sośnicy oraz cerkiew w Młynach z XVII w.
  • Urząd gminy lub miasta:
  • Władze gminy lub miasta:
  • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Godziny urzędowania:
© Starostwo Powiatowe Jarosław. Wszystkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Studio Nexim
Kliknij aby posłuchać tekstu