Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

10 milionów na inwestycję w jarosławskim szpitalu. Będzie gotowa za 4 miesiące.

Jarosławski szpital pozyskał dokładnie 9 987 190,32 zł z pieniędzy unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Umowę podpisano 23 października w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Dokumenty podpisali w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek i Lucjan Kuźniar zaś w imieniu COM, dyrektor placówki, Stanisław Krasny. Towarzyszyli im: Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski (powiat jarosławski jest organem prowadzącym szpital), Anna Schmidt-Rodziewicz, posłanka na Sejm RP oraz w imieniu senatora Mieczysława Golby, dyrektor jego biura, Andrzej Homa.

Początek inwestycji

5 kwietnia 2017 r., została podpisana umowa pomiędzy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych. Koszt zadania został wyceniony na 21,8 mln złotych z 10 miesięcznym terminem realizacji.

- Ta inwestycja – w zakresie, którym została objęta - pozwoli jarosławskiemu szpitalowi wyjść z XIX wieku, przeskakując wiek XX, do XXI wieku – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor placówki w Jarosławiu. A szczegółowo mowa o zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych”.

Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania będzie powierzchnia ok. 800m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana będzie centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze będzie zlokalizowany odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze będzie odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze  zostanie usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi.

Nad budynkiem będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny.

- Należy jeszcze pamiętać, że w ramach programu unijnego Polska-Ukraina-Białoruś został również złożony wniosek dotyczący współpracy COM w Jarosławiu i szpitala w Żółkwi na Ukrainie wraz z innowacyjnym wyposażeniem, jako szansa na poprawę zdrowia publicznego w obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy – dodaje starosta jarosławski, Tadeusz Chrzan. - Opiewa on na kwotę 2 616 062,00 euro, z czego 1 445 768,00 euro dla jarosławskiego szpitala. Projekt przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji – przypomina starosta, dodając, że liczy, że prowadzone inwestycje w sposób zdecydowanie pozytywny wpłyną na jarosławski szpital.

Centrum Opieki Medycznej w sieci szpitali

27 czerwca Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”.

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata, do 2021 roku. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Obligacje komunalne na zabezpieczenie inwestycji w COM

Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 września, radni zdecydowali ostatecznie o emisji obligacji komunalnych, które mają być wyemitowane przez powiat jarosławski w kwocie 15 mln zł. z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone w Centrum Opieki Medycznej.

10 milionów na inwestycje ze środków unijnych

11 września projekt Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskał pozytywną merytoryczną ocenę w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”.

Jarosławski szpital pozyskał w ten sposób dokładnie 9 987 190,32 zł. z pieniędzy unijnych na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych. Prace od początku były zabezpieczone finansowo przez Powiat Jarosławski, organ prowadzący COM.

Wniosek złożony przez Centrum Opieki Medycznej był jednym z dziewiętnastu z całego Podkarpacia (dofinansowanie uzyskało 16 placówek).  Umowę podpisano 23 października 2017 r.

XL sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 30 października 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady XL sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

Kwesta na rzecz zabytków Starego Cmentarza w Jarosławiu

Już po raz 25., podczas kwesty zorganizowanej w Dzień Wszystkich Świętych, będą zbierane pieniądze na odnowienie zabytków Starego Cmentarza w Jarosławiu. W tym roku część zebranych środków zostanie przeznaczona na ratowanie zabytkowych nagrobków na polskim cmentarzu w Jaworowie na Ukrainie.

Kolejne wspaniałe artystycznie i historycznie nagrobki, czekają by odzyskać swoją świetność. Prace przy nich wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego tak ważna jest szczodrość uczestników zbiórki. Jest to także wspaniała lekcja historii lokalnej i wychowania patriotycznego.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia i Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu.

10 listopada Starostwo Powiatowe w Jarosławiu nie pracuje


Starosta Jarosławski informuje, że 10 listopada 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Dzień wolny został ustalony w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w tym roku w sobotę.

Film promocyjny o powiecie jarosławskim

Reportaż "Wprowadzamy zmiany" o powiecie jarosławskim został zrealizowany przez TVP3 Rzeszów. Jego premiera na antenie telewizyjnej miała miejsce 14 września, jest już także dostępny w internecie.

W filmie jest i o jedzeniu (z babcinej spiżarni i czekoladach z... ziarnami konopi oraz piernikach), ale także zabytkach, ludziach z pasją (szybowce, samoloty, konie oraz katamarany solarne w Radawie!) agroturystyce (z kozami w tle), no i trochę rolnictwa. Warto oglądnąć do końca!

A tak o swoim reportażu piszą jego autorzy "W programie powiat jarosławski pełen tradycji i różnorodnych smaków - niemal prosto z „babcinej spiżarni”. Pokażemy jak powstają tradycyjne pierniki, będziemy w wyjątkowej wytworni czekolady, a także poznamy lokalne smaki m.in. bałabuchy. Odwiedzimy gospodarstwo agroturystyczne oferujące domowy kozi ser, a także gospodarstwo, w którym uprawiane są soja i słonecznik."

Zapraszamy na projekcję:

 

W gronie nominowanych do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Powiat Jarosławski otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizowany projekt Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest sekcja "Rzecz o Innowacjach". Partnerem merytorycznym nagrody jest zaś Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnokrajowe wyróżnienie doceniające innowacyjne projekty, które realizowane są zarówno w ramach programów unijnych, jak i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Organizacje te przez swoje innowacyjne inwestycje oraz rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas Forum Inteligentnego Rozwoju 2017, które odbędzie się 23 i 24 października 2017 w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

Lista laureatów nagrody edycja 2016

- Celem nominowanego projektu „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – opisuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Ma to nastąpić poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej, a tym samym podwyższenie poziomu kształcenia i lepszego dostosowania profilu kształcenia do wymogów rynku pracy.

Wartość projektu to niemalże 3 mln złotych, przy 85% dofinansowaniu z pieniędzy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy to wyposażenie 18 pracowni w CKP w Jarosławiu m.in. eksploatacji urządzeń i systemów energii odnawialnej czy elektroniki i mikroinstalacji elektrycznych. 13 z nich zostanie doposażonych oraz powstanie 5 nowych pracowni.

efrr

 

Powiat jarosławski wśród 5 najlepszych powiatów Podkarpacia

Podczas tegorocznych uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie ogłoszono również wyniki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Miło donieść, że zauważono osiągnięcia Powiatu Jarosławskiego, jednego z pięciu podkarpackich powiatów, nominowanych do głównej nagrody. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, otrzymał zaś wyróżnienie dla Najlepszego Starosty w województwie podkarpackim w 2016 r. oraz nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa została ogłoszona już po raz siedemnasty. Ocenie podlegały działania samorządu w ubiegłym i plany w bieżącym roku. Jej organizatorami są Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”, honorowy patronat sprawują zaś Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl i Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart. Tegorocznymi laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej zostali ostatecznie Jerzy Adamski, wójt gminy Dydnia, Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc i starosta strzyżowski Robert Godek.

W czasie gali podsumowano także pierwszą edycję konkursu wojewody podkarpackiego "Samorządowiec bliski Rodzinie - Amicus Familiae". Przyznano także wyróżnienia laureatom nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia. Z powiatu jarosławskiego uhonorowano Piotra Żuka, ucznia trzeciej klasy liceum z innowacją pedagogiczno-psychologiczną z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie jarosławskim

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2017 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

 • Punkt nr 1
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 13.00 - 17.00
 • Punkt nr 4:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00
 • Punkt nr 2:
  Urząd Miasta w Radymnie
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno          
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
 • Punkt nr 3:
  Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki  36
  poniedziałek, czwartek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica wtorek: 8.00 - 12.00
 • Punkt nr 5:
  Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu