Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zagospodarowanie poscaleniowe w powiecie jarosławskim na finiszu

Zakończył się drugi etap „zagospodarowania poscaleniowego”, prowadzonego w związku z zakończoną budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego. Pierwszy obejmował tereny wokół Świętego, drugi – zakończony – to okolice Cieszacina. Pozostałe dwa zostaną zakończone jeszcze w czerwcu tego roku.

Teren objęty całym zagospodarowaniem poscaleniowym to blisko 780 ha. W inwestycji prowadzonej przez Powiat Jarosławski, chodzi głownie o wybudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zabudowań o łącznej długości prawie 38 km (tylko drugi etap to 5,5 km), w tym 28 km utwardzonych. Są to również mostki, przepusty oraz zjazdy.

Wartość całości oszacowano na kwotę blisko 6,4 mln złotych. Sam drugi etap kosztował 800 tys. złotych. - Początkowo Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad proponowała nam kwotę 900 euro na hektar – przypomina Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski - ale w wyniku negocjacji udało się uzyskać 2000 euro na hektar objęty zagospodarowaniem poscaleniowym, co niewątpliwie wpłynęło na podniesienie poziomu jego wykonania. Wydłużyło to czas oddania inwestycji, ale było warto.

Umowa zawarta z wykonawcą objęła także odtworzenie i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidację zbędnych miedz, prace rekultywacyjne, itp., tak by po zakończeniu zagospodarowania działki były gotowe do podjęcia na nich prac agrotechnicznych.

Prace, te zakończone i te, które są na ukończeniu, dotyczą wsi: Cieszacin Wielki, Ożańsk (gmina Pawłosiów), Jankowice, Chłopice, Boratyn, Dobkowice (gmina Chłopice), Zabłotce, Zamojsce i Święte (gmina Radymno).

XXXV Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 30 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady XXXV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego  w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 12ºº

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między XXXIV a XXXV Sesją Rady Powiatu.
 5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Jarosławskim. (Sprawozdanie PUP)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 (Projekt Nr XXXV/1)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu. (Projekt Nr XXXV/2)
 8. Sprawozdanie z wykonania ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r'', przyjętego uchwałą Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 listopada 2015 r. (Sprawozdanie)
 9. Interpelacje Radych.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

Powiat Jarosławski ma duże szanse na zwycięstwo w prestiżowym konkursie!

Powiat Jarosławski jest wśród pięciu nominowanych powiatów naszego województwa do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.  To już 17. edycja tego prestiżowego konkursu, a gala podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy odbędzie się 2 czerwca w Rzeszowie.

Zgodnie z regulaminem Komisja Nominacyjna (przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz organizatorów - powołani przez nich eksperci w dziedzinie samorządności i laureaci PNS z poprzedniej edycji) wyłoniła spośród wszystkich uczestników plebiscytu, którzy uzyskali najwyższą ocenę po analizie ankiet charakteryzujących dane finansowe i inwestycyjne powiatów Podkarpacia za rok 2016 oraz plany na rok 2017, po pięciu nominatów do Nagrody w poszczególnych kategoriach, przedstawionych Kapitule Nagrody. Ta zaś dokona wyboru laureatów, którzy otrzymają honorowe wyróżnienie w postaci dyplomu i pamiątkowej Statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

- Już teraz cieszy, że osiągnięcia Powiatu Jarosławskiego zostały dostrzeżone na arenie naszego regionu - komentuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski - Dobre wyniki z 2016 i plany na ten rok, to m.in. umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych - a przypomnę,  że w tamtym i tym roku roku to ponad 80 mln złotych - i inwestowania ich np. w powiatowy szpital, drogi czy edukację młodzieży ponadgimnazjalnej, czyli te priorytety, które postawiłem sobie na początku tej kadencji.


Organizatorami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej są Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl i Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart.

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2017

Jak informuje Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłużeniu uległ termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 maja 2017 r.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Ważna inwestycja drogowa w powiecie jarosławskim ruszyła!

Zakończono procedurę przetargową i 5 maja przekazano plac budowy na dużą inwestycję drogową łączącą Jarosław z autostradą A4, poprzez ul. Pawłosiowską i dalej przez Pawłosiów. Ogółem do gruntownej przebudowy przewidziano blisko 5 km (dokładnie 4,82 km) tej drogi. Na zakończeniu ul. Pawłosiowskiej (w kierunku na Pawłosiów) powstanie także czterowylotowe rondo.

Wykonawcą zadania będzie firma Strabag, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie całości, czyli blisko 6,5 mln złotych. Inwestycja pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” będzie trwała do września 2018 r.

Partnerami beneficjenta, czyli Powiatu Jarosławskiego są Miasto Jarosław i Gmina Pawłosiów. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Środki unijne będą stanowić 85% inwestycji. Warto dodać, że projekt powiatu jarosławskiego był jednym z zaledwie sześciu zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie w którym wystartował.

Od strony Jarosławia początek inwestycji stanowi ulica Pawłosiowska. W ramach jej przebudowy na pierwszym odcinku (0+00 do 0+790 - w nawiasach oznaczenie drogowe, gdzie druga liczba to metry bieżące) planuje się wykonać chodnik o szerokości 2 m. (prawostronny 0+00 do 0+420 oraz lewostronny od 0+416 do 0+790). Dodatkowo ma zostać wykonana przebudowa jezdni poprzez jej poszerzenie do 6 m.

Dalej przez Pawłosiów w kierunku autostrady A4, w pierwszej części zaprojektowano wykonanie utwardzonych poboczy (0+860 do 2+641), na następnym odcinku (2+641 do 3+560) poszerzenie jezdni oraz nową nawierzchnię i podbudowę. Na ostatnim odcinku w Pawłosiowie (3+560 do 4+794) będzie nowy chodnik (prawostronny 4+560 do 4+794 i lewostronny od 4+790 do 4+825) oraz nowa nawierzchnia i podbudowa.

Umowę na sfinansowanie prac podpisali 16 lutego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski, Józef Szkoła, Wicestarosta i Agnieszka Mroczka, Skarbnik Powiatu.

- Przez ten projekt chcemy poprawić powiązania komunikacyjne naszego powiatu, przede wszystkim Jarosławia z autostradą A4 oraz oczywiście zwiększyć komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego tamtej drogi, z wybudowaniem tak potrzebnego ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką i dalej na Pawłosiów – krótko podsumowuje projekt Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

unia cku

 

Brama na Bieszczady już oficjalnie

7 maja oficjalnie „przecięto wstęgę” i poświęcono Bramę na Bieszczady, czyli drogę Pruchnik-Nienadowa. Uroczystość była połączona z inauguracją sezonu motocyklowego stowarzyszenia Motorbike.

Wydarzenie zainaugurowała msza święta w sanktuarium maryjnym w Jodłówce. Potem imponująca kolumna motocyklistów przejechała dawną trasą przez Jodłówkę na miejsce poświęcenie nowej drogi, którego dokonał ks. dziekan dr Piotr Kandefer w obecności wielu zacnych gości. Przecięcia wstęgi dokonali Posłowie Bogdan Rzońca i Piotr Uruski, Senator Mieczysław Golba, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, przedstawiciel wykonawcy, firmy Strabag Maciej Łukaszek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Janusz Obłoza, Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, przedstawiciele stowarzyszenia Motorbike - organizatorzy otwarcia sezonu motocyklowego oraz Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan.

Całość zakończył piknik zorganizowany w Pruchniku, podczas którego zbierano także datki na jarosławskie „Kilometry Dobra”.

7 kilometrowa droga Pruchnik – Nienadowa (a dokładnie Hucisko Nienadowskie) kosztowała 7 mln złotych. Pieniądze Powiat pozyskał z ogólnopolskiego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (3 mln). Wkład własny to z kolei środki z budżetu powiatu jarosławskiego i gminy Pruchnik.

Droga Pruchnik – Nienadowa ma usprawnić komunikację, ale także zapewnić wzrost bezpieczeństwa drogowego w południowej części powiatu jarosławskiego – mówi o inwestycji Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski – Dla mieszkańców Jarosławia i okolic to także najbliższe połączenie z Bieszczadami, stąd jej nazwa.

Prace rozpoczęły się 20 kwietnia 2016 r., a zakończyły jesienią. Prowadziła je firma Strabag. Choć formalnie widniała na mapach, to właściwie trzeba było ją zbudować od podstaw. Oprócz nowej jezdni wykonano także chodnik na najważniejszym odcinku, barierki, odwodnienia i inne niezbędne drogowe elementy.

Zdj. P. Dragan (UM w Pruchniku)

Elektroniczna oferta edukacyjna

Drodzy uczniowie klas III Gimnazjów!


W kwietniu ruszy rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Już teraz można się zapoznać z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, dostępną na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego w zakładce:

 

Elektroniczna oferta edukacyjnaZachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, tu znajdą Państwo aktualne informacje.

Zmiany w prawie oświatowym powodują konieczność przesunięcia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych. Dokładne terminy zostaną podane do wiadomości po ogłoszeniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zarządzenia dotyczącego rekrutacji.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

pfron logo4

Powiat Jarosławski w roku 2017 będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział : Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, a także na stronie internetowej www.starostwo.jaroalaw.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł  I:
- 03.04 – 31.05.2017 r.
- 03.07 – 30.08.2017 r.

Moduł II:
- 06.03. – 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
- 01.08. – 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Realizatorem programu jest  starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul Jana Pawła II 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 624 62 90

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Druki do pobrania na 2017 r.

MODUŁ I

Obszar A – Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A – Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B –
Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C – Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Obszar C – Zadanie Nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Obszar C – Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

MODUŁ II


 
 
Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub pod nr tel. 16 624 62 90; 16 624 62 55

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami w biurze podawczym Starostwa powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, pokój nr1. Informacje na  temat programu można uzyskać w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod numerem  telefonu: (16) 624-62-90. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu