Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ważny komunikat dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? - zastanawiał się prawie pięćset lat temu wielki polski patriota Jan Kochanowski, a jego pytanie jest nadal aktualne. Dziś bowiem również nie sposób przecenić roli mieszkańców wsi w wielkim dziele, jakim było zachowanie i pielęgnowanie polskiego ducha i polskich tradycji, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i burz dziejowych, których nie szczędził polskiej ziemi XX wiek.

W tym wielkim, patriotycznym dziele zachowania pol­skiej tożsamości kulturowej ważną rolę odegrały Kola Gospodyń Wiejskich, których początek datuje się na 1866 rok. To dzielne gospodynie z polskich wsi dbały o to, by spuścizna ich matek i babć nie przepadła w mroku dziejów, by nie naruszyły jej za­kusy zaborców, by nie zasypał jej wojenny kurz, by nie wykrzywił komunizm swoją nieludzką ideologią. Dziś, kiedy żyjemy w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały - i nadal wykonują - Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Drogie, Szanowne Panie,

Koła, w których działacie, mają piękną i wielką historię - ale jeszcze więcej do zrobienia. Dziś, w wolnej Polsce, wciąż potrzebujemy Waszej pracy, Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia i Waszego wsparcia w zachowywaniu naszej ojczystej kultury i obyczajów. Bo Polska potrzebuje dobrego gospodarza - ale tak samo potrzebuje dobrej Gospodyni.

Z inicjatywy mojego rządu Sejm uchwalił niedawno ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, w którym zawarliśmy bardzo konkretne - finansowe i administracyjne - narzędzia wsparcia Waszej działalności. To przede wszystkim realna pomoc finansowa - od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne. I pełna swoboda wyboru - albo działalność w dotychczasowej formie, albo na nowych, łatwiejszych zasadach.

Dziś budujemy państwo solidarne, budujemy Polskę, która chce wspierać i doceniać wszystkie swoje obywatelki i wszystkich obywateli, a zwłaszcza takie osoby jak Wy, których aktywność przyczynia się do umac­niania więzi społecznych, do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do kształtowania następnych pokoleń Polaków, dumnych ze swoich korzeni i swojego dziedzictwa.

Raz jeszcze dziękuję Paniom za wielką i ciężką pracę dla Waszych małych ojczyzn i dla naszej wspólnej Ojczyzny. Dla Polski. Z wielką radością wspominam spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w wielu miejsco­wościach, na jakich miałem zaszczyt w ostatnich miesiącach gościć.

Mam nadzieję, że wsparcie wprowadzane przez mój rząd zostanie przez Panie powitane jako pierwszy krok dla wynagrodzenia wspaniałego trudu, jakie przez dziesięciolecia włożyły wiejskie gospodynie w krzewienie miłości i szacunku do wszystkiego, co polskie.

Krok pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Chcemy, żeby wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich miało stały, systemowy charakter, by w pełni docenić pracę, jaką Panie wykonują. I daję Paniom moje słowo, że takie wsparcie zapewnimy - i w rządzie, i w samorządach.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Więcej szczegółów na stronie http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Jarosławskie Potyczki Ortograficzne już po raz 11.

Tegoroczna edycja konkursu, wraz z ceremonią ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w Auli Niebieskiej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Zwycięzca dyktanda będzie mógł przez rok posługiwać się honorowym i zaszczytnym tytułem Jarosławskiego Mistrza Ortografii, ponadto dla najlepszych organizatorzy ufundowali cenne nagrody rzeczowe.

Jarosławskie Potyczki Ortograficzne są cykliczną imprezą o zasłużonej renomie. Krzewią i promują poprawną polszczyznę, rozbudzają motywację do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów, mieszkańców miasta, powiatu jarosławskiego i województwa podkarpackiego, a także zaproszonych gości.

Organizatorami Potyczek są Starosta Jarosławski, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu. Partnerami konkursu są: Burmistrz Miasta Jarosławia, Uniwersytet Rzeszowski i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.


Regulamin konkursu znajduje się na stronach: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu http://www.ekonomikjaroslaw.pl i Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu: https://przemysl.pbw.org.pl/

Serdecznie zapraszamy!

plakat

Nowy most na Sanie w Jarosławiu – wiadomo gdzie powstanie.

Znamy usytuowanie nowego mostu na Sanie w Jarosławiu. Decyzję podjął inwestor, czyli Zarząd Województwa Podkarpackiego, po analizie wszelkich optymalnych rozwiązań m.in. przeprowadzonych badań natężenia ruchu czy kwestii związanych z ochroną środowiska. Inwestycja będzie finansowana jako pierwsza z pieniędzy rządu premiera Mateusza Morawieckiego, w ramach programu „Mosty dla regionów”.

Z informacji, które udostępnił Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wynika, że nowa przeprawa rozpocznie się od węzła obwodnicy Jarosławia w Muninie (wariant W2 na dołączonym zdjęciu), dalej wariantami W2c i W2b (widoczne na załączonym zdjęciu) i zakończy w Koniaczowie.

- Za budową drugiego mostu w okolicach huty szkła przemawiało wiele argumentów, na które zwracali uwagę specjaliści od ruchu drogowego i to ich głos zadecydował. To m.in. istniejący węzeł w drodze obwodowej, a więc bezkolizyjne wykorzystanie go do włączenia nowej drogi bez dodatkowych kosztów na budowę nowego węzła,  centrum przemysłowe Jarosławia z największymi zakładami pracy takimi jak Lear czy wspomniana huta szkła oraz jednostka wojskowa, a więc możliwość skanalizowania ruchu kołowego dojeżdżających do pracy z pominięciem zatłoczonego centrum miasta możliwie najkrótszą drogą – tłumaczy starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Starosta jarosławski wskazuje też, że wykorzystując „małą obwodnicę” Jarosławia można skomunikować nowy most z centrum handlowym przy ul. Pruchnickiej i zakładami mięsnymi „Sokołów” oraz węzłem autostrady A4. Poza tymi argumentami ważne jest że ta lokalizacja najkrótszą drogą komunikuje nowe osiedla w Koniaczowie i Sobiecinie z miastem Jarosław oraz, że budowa przeprawy i dróg dojazdowych przebiega poza terenami zurbanizowanymi.

III sesja Rady Powiatu Jarosławskiego w kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady III sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot


Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy II a III sesją Rady Powiatu.
 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr III/3)
 6.  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2018 r. (Projekt Nr III/4)
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2019 rok. (Projekt Nr III/1)

  1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  3) Odczytanie opinii komisji stałych;
  4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;
  5) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu;
  6) Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu;
  7) Dyskusja nad projektem budżetu;
  8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu;
  9) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
  10) Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Projekt Nr III/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2019 roku. (Projekt Nr III/6)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr III/7)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr III/ 8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2019 r. (Projekt Nr III/9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy-kontroli na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/10)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/11)
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 18. Zakończenie obrad.

Budujemy mosty. Tym razem w Michałówce.

Rozpoczął się kolejny etap budowy mostu na rzece Wisznia w Michałówce (gmina Radymno). Montowane są specjalistyczne belki – przęsła. Inwestycja wkracza w decydująca fazę, ale ostateczny termin jej ukończenia zależny jest w dużej mierze od warunków pogodowych.

Nowy most o nośności 40 t. będzie długości 75 metrów, szerokości blisko 10 m. i dodatkowo z chodnikiem. – Przed budową oddano do użytku przeprawę zastępczą i wyburzono stary most – informuje starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. - Prace dotyczą także 225 metrów dróg dojazdowych do mostu – dodaje starosta.

Budowa mostu kosztuje około 7 milionów złotych. Jej sfinansowanie było możliwe dzięki otrzymaniu pieniędzy z rezerwy ministra infrastruktury i budownictwa oraz z Powiatu Jarosławskiego i Gminy Radymno. Standardowo w takich przypadkach ministerstwo dokłada 50% wysokości kosztów. Tym razem ta kwota jest wyższa o ponad 500 tys. złotych i wynosi dokładnie 4 mln 76 tys. złotych.

Długo oczekiwana droga już gotowa!

Dobra wiadomość dla kierowców, którzy korzystają z ulic Pawłosiowskiej i Strzeleckiej w Jarosławiu  oraz przejazdu przez Pawłosiów do tamtejszego węzła z autostradą A4 (Jarosław Wschód). Zakończyły się już wszystkie prace przy tej inwestycji, łącznie z nowym rondem, które nie tylko ułatwia ruch, ale także znacząco wpływa na bezpieczeństwo!

- Ta inwestycja zwiększyła komfort jazdy oraz oczywiście bezpieczeństwo kierujących i pieszych, poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego drogi, z wybudowaniem chodników czy tak potrzebnego ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką i dalej na Pawłosiów - podsumowuje projekt Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Poprawiły się także powiązania komunikacyjne naszego powiatu, przede wszystkim Jarosławia z autostradą A4.

Kilkumilionowa inwestycja możliwa była dzięki pozyskaniu przez Powiat Jarosławski pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formie 85% dofinansowania, zaledwie jednego z sześciu, w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w 2016 roku konkursie. W ramach projektu pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” do gruntownej przebudowy przewidziane były blisko 5 km drogi. A wszystko według planów za 6,5 mln złotych. Prace rozpoczęły się w 2017 r. Partnerami beneficjenta, czyli Powiatu Jarosławskiego były Miasto Jarosław i Gmina Pawłosiów.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu od początku prac (maj 2017 r.) do wyglądu inwestycji na dzień dzisiejszy.

efrr

 

Komunikat dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej i gastronomicznej

W związku z realizacją przez Powiat Jarosławski projektu „Twoje miejsca – Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska – Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” oraz planowanym wydaniem przewodnika po szlakach turystycznych powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnik zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej oraz gastronomicznej z terenu powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnika do przesyłania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. danych kontaktowych w celu umieszczenia ich w przewodniku. Dane należy przesłać najpóźniej do 24 grudnia 2018 r. Umieszczenie informacji w przewodniku jest całkowicie bezpłatne.

Szlaki, które zostaną umieszczone w przewodniku:

1. Szlak Wielokulturowy,

2. Szlak Wielkich Wydarzeń Historycznych,

3. Szlak Ziemiański,

4. Szlak Kultury Mieszczańskiej,

5. Szlak Dziedzictwa Zapomnianego.

Więcej o projekcie na stronie http://starostwo.jaroslaw.pl/fundusze/itemlist/category/78-twoje-miejsca-twoje-dziedzictwo-ziemia-jaroslawska-svidnik-budowa-nowych-transgranicznych-produktow-turystycznych

„Twoje miejsca – Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska – Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”

logotypy

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 4 ust. 1 pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) i art. 10 ustawy  z dnia 15  czerwca  2018 roku  o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467),

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2019 r.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu