Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017. (Projekt Nr XXXIV/1)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XXXIV/2)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Nr 7 w Jarosławiu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu oraz jego likwidacji. (Projekt Nr XXXIV/3)
 7. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za rok 2016.
 8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej .
 9. Interpelacje Radych.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

Zaproszenie na patriotyczne widowisko plenerowe

Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski oraz Dariusz Iwaneczko, Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie zapraszają na widowisko plenerowe „Gdy nas zabraknie, to kamienie za nas będą mówić”. Spektakl zostanie wystawiony 2 maja przed budynkiem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, o godz. 20.30, w Dniu Flagi Państwowej, ale także w rocznicę tragicznych wydarzeń z 1940 r.

Prezydent RP, Andrzej Duda, objął to wydarzenie swoim patronatem honorowym (list w załączeniu).

W pierwszych dniach maja 1940 roku gestapo rozpoczęło aresztowania młodych ludzi, uczniów jarosławskich szkół i członków jarosławskich organizacji konspiracyjnych. Uczniowie jarosławskiej Szkoły Budowlanej byli pierwszymi więźniami niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz. To dla uczczenia ich pamięci zostanie zorganizowane widowisko.

Partnerami wydarzenia  są:  Powiat Jarosławski oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, którzy współfinansują to przedsięwzięcie oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, który od wielu lat pielęgnuje pamięć tamtych czasów i bohaterów a także Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, które zrealizują spektakl.

Mecenasem widowiska „Gdy nas zabraknie, to kamienie za nas będą mówić” jet Polska Grupa Energetyczna  

logo pge


2,5 miliarda dla średnich miast

Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ogłosił to podczas swojej wizyty na Podkarpaciu (m.in. w Przemyślu) wicepremier Mateusz Morawiecki. Dotyczy to również Jarosławia, a podczas wczorajszego spotkania Powiat Jarosławski reprezentował starosta Tadeusz Chrzan.

Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR – plan Morawieckiego) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Na Podkarpaciu to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.

Długo oczekiwana inwestycja ruszyła!

- Ta inwestycja – w zakresie, którym została objęta - pozwoli jarosławskiemu szpitalowi wyjść z XIX wieku, przeskakując wiek XX, do XXI wieku – powiedział podczas konferencji prasowej Stanisław Krasny, dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. A szczegółowo, mowa o naprawdę dużym wyzwaniu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych”. Koszt tego zadania to 21,8 mln złotych z 10 miesięcznym terminem realizacji.

5 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy dyrektorem COM, Stanisławem Krasnym a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych, którą reprezentował Walenty Twardy. W uroczystości uczestniczył również Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski.

Będzie to budynek (w miejsce dawnego budynku administracyjnego, od wielu lat nieużywanego) o powierzchni ok. 800m², posiadający cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana będzie centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze będzie zlokalizowany odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze będzie odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze  zostanie usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi.

Nad budynkiem będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny.

- Lądowisko jest pierwszym elementem kolejnego etapu inwestowania w jarosławski szpital, czyli powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejsce tych oddziałów, które zostaną przeniesione do nowego budynku – mówił o kolejnych planach Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Głównym celem tych działań jest zdecydowanie podniesienie poziomu obsługi pacjentów oraz zapewnienie jak najlepszych warunków dla ratowania życia i zdrowia.

Na tym etapie finansowanie realizowane jest ze środków COM i budżetu powiatu. Został złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 10 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt uzyskał pozytywną opinię w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

O drogach powiatowych na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

30 marca odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Ponad 8 milionów złotych przeznaczy Powiat Jarosławski na tegoroczne remonty dróg i mostów, pozostających w jego zarządzie. Na chwilę obecną zagwarantowane jest 5 230 000 zł. W tej kwocie, oprócz wkładu własnego Powiatu, zawierają się również dotacje udzielone przez gminy, Nadleśnictwo Jarosław oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejne 2 880 00 zł spodziewane jest w najbliższym czasie, a jest to uzależnione od decyzji rad gmin lub miast powiatu jarosławskiego. W czasie sesji radni powiatowi podjęli w tej sprawie stosowne uchwały budżetowe.

- Mówiąc o inwestycjach w drogi powiatowe nie należy również zapominać, że w tym roku ruszy gruntowna przebudowa ul. Pawłosiowskiej i dalej przez Pawłosiów do autostrady A4 – przypomina Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski – To blisko 12 mln złotych, z których większość pochodzi z funduszy europejskich, a naszymi partnerami są tu miasto Jarosław i gmina Pawłosiów. Zadanie potrwa przez dwa lata.

W planach jest 34 inwestycje w drogi i mosty na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz przygotowanie opracowania budowlanego w ramach zadania dotyczącego zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowy korpusu drogowego na drodze powiatowej Widaczów – Świebodna – Pruchnik.

1.       „Modernizacja oraz przebudowa dróg powiatowych w Dzielnicy Nr 7: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżajska, ul. Brodowicze, ul. Stawki” - 400.000 zł,

2.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul. Poniatowskiego w Jarosławiu” - 150.000 zł,

3.       „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu” - 200.000 zł,

4.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul. Pełkińska w Jarosławiu - chodnik” - 50.000 zł,

5.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul. Lotników w Jarosławiu - chodnik” - 100.000 zł,

6.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul. Długosza w Jarosławiu” - 50.000 zł,

7.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul. Lubelska w Jarosławiu” - 50.000 zł,

8.        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy – Duńkowice, odc. Duńkowice - Charytany” - 800.000 zł,

9.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie” - 300.000 zł,

10.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Chłopice przez m. Jankowice” - 200.000 zł,

11.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno, polegającej na budowie chodnika w m. Łowce i Chłopice” - 200.000 zł,

12.   „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Miękisz Stary” - 40.000 zł,

13.   „Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka” - 100.000 zł,

14.   „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin” - 80.000 zł,

15.   „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Tuchla w m. Miękisz Nowy” - 50.000 zł,

16.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Laszki” - 200.000 zł,

17.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika” - 300.000 zł,

18.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin” - 380.000 zł,

19.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Sośnica” - 100.000 zł,

20.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie w m. Michałówka” - 200.000 zł,

21.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Święte - chodnik” - 30.000 zł,

22.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa” - 30.000 zł,

23.   „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od km 5+217 do km 5+549 w m. Kramarzówka” - 300.000 zł,

24.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka” - 170.000 zł,

25.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz - chodnik” - 10.000 zł,

26.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka - chodnik” - 10.000 zł,

27.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik” - 10.000 zł,

28.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Maleniska - chodnik” - 50.000 zł,

29.   „Przebudowa mostu drewnianego na trwały w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice w km 5+166 nośność 40 ton” - 30.000 zł,

30.    „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko - chodnik” - 100.000 zł,

31.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik” - 50.000 z ł,

32.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R Droga przez wieś Tuczempy - chodnik” - 150.000 zł,

33.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków - chodnik” - 50.000 zł,

34.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków” - 150.000 zł,

W czasie XXXII sesji radni powiatowi przjęli również m.in. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Uchwalili również powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2021 oraz przyjęli sprawozdanie za 2016r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

XXXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego była także okazją do wręczenia honorowego tytułu „Zasłużonej dla Powiatu Jarosławskiego” lek. med. Małgorzacie Dankiewicz oraz pogratulowania lek. med. Barbarze Nazarewicz, która została uhonorowana w ogólnopolskim plebiscycie tytułem „Anioła Medycyny”. Obydwie Panie pracują w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Elektroniczna oferta edukacyjna

Drodzy uczniowie klas III Gimnazjów!


W kwietniu ruszy rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Już teraz można się zapoznać z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, dostępną na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego w zakładce:

 

Elektroniczna oferta edukacyjnaZachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, tu znajdą Państwo aktualne informacje.

Zmiany w prawie oświatowym powodują konieczność przesunięcia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych. Dokładne terminy zostaną podane do wiadomości po ogłoszeniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zarządzenia dotyczącego rekrutacji.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

pfron logo4

Powiat Jarosławski w roku 2017 będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział : Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, a także na stronie internetowej www.starostwo.jaroalaw.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł  I:
- 03.04 – 31.05.2017 r.
- 03.07 – 30.08.2017 r.

Moduł II:
- 06.03. – 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
- 01.08. – 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Realizatorem programu jest  starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul Jana Pawła II 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 624 62 90

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Druki do pobrania na 2017 r.

MODUŁ I

Obszar A – Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A – Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B –
Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C – Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Obszar C – Zadanie Nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Obszar C – Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

MODUŁ II


 
 
Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub pod nr tel. 16 624 62 90; 16 624 62 55

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami w biurze podawczym Starostwa powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, pokój nr1. Informacje na  temat programu można uzyskać w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod numerem  telefonu: (16) 624-62-90. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Kilometry Dobra 2017 od 1 marca do 3 czerwca w Jarosławiu

Komitet Społeczny „Jarosławskie Kilometry Dobra 2017” w skład którego wchodzą trzy jarosławskie stowarzyszenia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych Ogólnokształcących oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi od 1 marca rozpoczyna zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto w ramach uczestnictwa w międzynarodowej kampanii Kilometry Dobra.

Zebrane środki pozwolą zrealizować cel jakim jest pozyskanie środków na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego, który będzie służył długofalowemu działaniu profilaktycznemu dla dzieci i młodzieży

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która zrzesza działające lokalnie organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia charytatywne i pomaga im w zbieraniu pieniędzy na konkretne, społeczne cele. W tegorocznej edycji, z finałem w czerwcu 2017 roku, organizatorzy i organizacje partnerskie podejmą próbę pobicia rekordu Guinnesa w najdłuższym ciągu monet, gdyż główną konkurencją jest układanie ciągu monet o jednym nominale – stąd tytułowe Kilometry Dobra. Wszystkie organizacje biorące udział w kampanii, przez 3 miesiące jej trwania, organizować będą zbiórki, kwesty i eventy dobroczynne w celu zebrania jak największej sumy potrzebnej na realizację wyznaczonych celów. Podczas finału, odbywającego się 3-4 czerwca, we wszystkich miastach kampanii, zebrane datki zostaną spieniężone. Jednozłotowe monety, przyklejone na taśmę klejącą, utworzą metrowe odcinki mierzalnego dobra. Do pobicia rekordu świata potrzeba aż 75 km, czyli ponad 3,3 mln zł.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 50 organizacji w tym 7 z innych państw. Jarosław reprezentuje wspomniany Komitet Społeczny „JAROSŁAWSKIE KILOMETRY DOBRA 2017”, który przygotował różnorodne imprezy towarzyszące, pozwalające zrealizować wyznaczone cele.

W ramach charytatywnej kampanii „ Jarosławskie Kilometry Dobra 2017”, trwającej od 1 marca do 4 czerwca 2017r. organizowane będą różnorodne imprezy towarzyszące, promujące kampanię. Swoim patronatem wspiera nas Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan i Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch. Włodarze naszego miasta i powiatu wykazali się ogromnym zrozumieniem celowości i innowacyjności naszego projektu.

Państwa wsparcie i włączenie się w tę charytatywną inicjatywę będzie dla nas ogromną radością, a dla Państwa satysfakcją, że przyczyniliście się do zrealizowania szczytnego celu. Nasze działania będą promowane  w prasie i telewizji  lokalnej, a Grono Darczyńców i Sponsorów umieszczone na ogólnopolskiej stronie "Kilometrów Dobra". Gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja i reklama. Finał kampanii „Kilometrów Dobra 2017”, który odbędzie się 4 czerwca 2017 na Rynku w Jarosławiu będzie dla nas okazją do złożenia Państwu publicznych podziękowań i przeliczenia Waszego dobra na metry.

 Udział w Kilometrach Dobra to dla naszych organizacji świetny sprawdzian wzajemnej współpracy dla naszego wspaniałego miasta. Zapraszamy wszystkich, by układali Kilometry Dobra z nami, wierzymy, że mieszkańcy naszego miasta i regionu sprawią, że cel finansowy 60 tys. zł. zostanie osiągnięty z nawiązką.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasze przedsięwzięcie i dowiedzieć  się więcej o  inicjatywie zapraszamy na  stronę www.kilometrydobra.pl/organization/jaroslaw/

W załącznikach dostępne są również informacje o sposobie wpłaty, harmonogramie wydarzeń oraz imprezie pod nazwą "Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny".

 

Informacja organizatorów

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu