Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Podkarpacie stawia na zawodowców

Powiat Jarosławski jest partnerem Projektu 
pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

 

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 
Projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ,,Podkarpacie stawia na zawodowców".

Adres strony Projektu – www.przejdznazawodowstwo.pl

 

 

Kliknij aby posłuchać tekstu