Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

efrr


Nazwa Programu Operacyjnego
: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna
Numer i nazwa Działania: 6.4.2 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ"
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego
w Jarosławiu
Nr projektu: RPPK.06.04.02-18-0006/16
Okres realizacji projektu: 14. 02. 2017 r. – 30. 04. 2018 r.
Wartość projektu: 3 459 817,20 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 806 254,66 zł
Beneficjent: Powiat Jarosławski

Opis i cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej, a tym samym podwyższenie poziomu kształcenia i lepszego dostosowania profilu kształcenia do wymogów rynku pracy.

Efekty realizacji projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje w całości dostawy wyposażenia pracowni w CKP w Jarosławiu. Ze względu na dużą ilość sprzętu zgrupowany on został w 18 kompletów na potrzeby wyposażenia 18 pracowni. 13 pracowni zostanie doposażonych oraz powstanie 5 nowych pracowni.

Wykaz pracowni:

 • Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów energii odnawialnej – nowa
 • Pracownia elektroniki i mikroinstalacji elektrycznych – nowa,
 • Pracownia robót posadzkarskich – doposażenie,
 • Pracownia sieci gazowych – nowa,
 • Pracownia instalacji gazowych – nowa,
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – nowa,
 • Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – doposażenie,
 • Pracownia sieci komunalnych – doposażenie,
 • Pracownia instalacji i urządzeń sanitarnych – doposażenie,
 • Pracownia robót betoniarsko-zbrojarskich – doposażenie,
 • Pracownia murarsko-tynkarska – doposażenie,
 • Pracownia obróbki mechanicznej drewna – doposażenie,
 • Pracownia instalacji elektrycznych – doposażenie,
 • Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych – doposażenie,
 • Pracownia obróbki cieplno-plastycznej i spawalnictwa – doposażenie,
 • Pracownia montażu technicznego – doposażenie,
 • Pracownia diagnostyki i napraw wyposażenia elektryczno-elektronicznego pojazdów samochodowych – doposażenie,
 • Pracownia diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych – doposażenie.

Informacje z realizacji projektu:

 

http://www.starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3654-wyjatkowa-oferta-dla-gimnazjalistow

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3811-w-gronie-nominowanych-do-polskiej-nagrody-inteligentnego-rozwoju-2017

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4630-sa-juz-nowoczesne-pracownie-do-praktycznej-nauki-zawodu

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/4632-podsumowanie-unijnego-projektu-w-ckziu-w-jaroslawiu

  Kliknij aby posłuchać tekstu Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Numer i nazwa Osi priorytetowej: VI. Spójność Przestrzenna i SpołecznaNumer i nazwa Działania: 6.4.2 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZTytuł projektu: Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w JarosławiuNr projektu: RPPK.06.04.02-18-0006/16Okres realizacji projektu: 14. 02. 2017 r. – 30. 04. 2018 r.Wartość projektu: 3 459 817,20 złWartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 806 254,66 złBeneficjent: Powiat JarosławskiOpis i cel projektu:Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej, a tym samym podwyższenie poziomu kształcenia i lepszego dostosowania profilu kształcenia do wymogów rynku pracy.Efekty realizacji projektu:Zakres rzeczowy projektu obejmuje w całości dostawy wyposażenia pracowni w CKP w Jarosławiu. Ze względu na dużą ilość sprzętu zgrupowany on został w 18 kompletów na potrzeby wyposażenia 18 pracowni. 13 pracowni zostanie doposażonych oraz powstanie 5 nowych pracowni.Wykaz pracowni: Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów energii odnawialnej – nowa Pracownia elektroniki i mikroinstalacji elektrycznych – nowa, Pracownia robót posadzkarskich – doposażenie, Pracownia sieci gazowych – nowa, Pracownia instalacji gazowych – nowa, Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – nowa, Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – doposażenie, Pracownia sieci komunalnych – doposażenie, Pracownia instalacji i urządzeń sanitarnych – doposażenie, Pracownia robót betoniarsko-zbrojarskich – doposażenie, Pracownia murarsko-tynkarska – doposażenie, Pracownia obróbki mechanicznej drewna – doposażenie, Pracownia instalacji elektrycznych – doposażenie, Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych – doposażenie, Pracownia obróbki cieplno-plastycznej i spawalnictwa – doposażenie, Pracownia montażu technicznego – doposażenie, Pracownia diagnostyki i napraw wyposażenia elektryczno-elektronicznego pojazdów samochodowych – doposażenie, Pracownia diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych – doposażenie. Informacje z realizacji projektu:   http://www.starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3654-wyjatkowa-oferta-dla-gimnazjalistow http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3811-w-gronie-nominowanych-do-polskiej-nagrody-inteligentnego-rozwoju-2017   http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4630-sa-juz-nowoczesne-pracownie-do-praktycznej-nauki-zawodu   http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/4632-podsumowanie-unijnego-projektu-w-ckziu-w-jaroslawiu grudzień 2, 2016 Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu