Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław


 efrr

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Infrastruktura komunikacyjna
Numer i nazwa Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław

Nr projektu: RPPK.05.01.00-18-0008/16
Okres realizacji projektu: 01. 03. 2017 r. – 30. 09. 2018 r.
Wartość projektu: 6 504 555,72 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 5 528 872,36 zł
Beneficjent: Powiat Jarosławski, Miasto Jarosław, Gmina Pawłosiów


Opis i cel projektu
:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym poprzez bezpośrednie połączenie z Autostradą A4. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy Autostradą A4 a miastem Jarosław, a polegać będzie m.in. na rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, przebudowie i zabezpieczeniu kolidującej infrastruktury, wykonaniem rowów krytych, przebudową skrzyżowania z ul. Strzelecką na małe rondo, wykonaniem poszerzenia jezdni, wykonaniem konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonaniem chodników, przebudową konstrukcji nawierzchni zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Efekty realizacji projektu:

Cele krótkofalowe:

  • Poprawa powiązania komunikacyjnego Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów z autostradą A4,
  • zwiększenie komfortu jazdy dla uczestników ruchu na drodze powiatowej poprzez poprawę stanu technicznego.


Cele długofalowe:

  • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko,
  • zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na zmiany klimatu,
  • zmniejszenie hałasu na drodze powiatowej.

 

Informacje o realizacji zadania:

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3455-12-mln-zlotych-na-lacznik-z-autostrada-a4

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3623-wazna-inwestycja-drogowa-w-powiecie-jaroslawskim-ruszyla

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4246-projekt-drogowy-za-6-5-mln-wkracza-w-decydujaca-faze

  Kliknij aby posłuchać tekstu Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław     Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Infrastruktura komunikacyjnaNumer i nazwa Działania: 5.1 Infrastruktura drogowaTytuł projektu: Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem JarosławNr projektu: RPPK.05.01.00-18-0008/16Okres realizacji projektu: 01. 03. 2017 r. – 30. 09. 2018 r.Wartość projektu: 6 504 555,72 złWartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 5 528 872,36 złBeneficjent: Powiat Jarosławski, Miasto Jarosław, Gmina Pawłosiów Opis i cel projektu:Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym poprzez bezpośrednie połączenie z Autostradą A4. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy Autostradą A4 a miastem Jarosław, a polegać będzie m.in. na rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, przebudowie i zabezpieczeniu kolidującej infrastruktury, wykonaniem rowów krytych, przebudową skrzyżowania z ul. Strzelecką na małe rondo, wykonaniem poszerzenia jezdni, wykonaniem konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonaniem chodników, przebudową konstrukcji nawierzchni zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.Efekty realizacji projektu:Cele krótkofalowe: Poprawa powiązania komunikacyjnego Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów z autostradą A4, zwiększenie komfortu jazdy dla uczestników ruchu na drodze powiatowej poprzez poprawę stanu technicznego. Cele długofalowe: Zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko, zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na zmiany klimatu, zmniejszenie hałasu na drodze powiatowej.   Informacje o realizacji zadania:   http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3455-12-mln-zlotych-na-lacznik-z-autostrada-a4 http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3623-wazna-inwestycja-drogowa-w-powiecie-jaroslawskim-ruszyla http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4246-projekt-drogowy-za-6-5-mln-wkracza-w-decydujaca-faze luty 16, 2017 Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu