Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Łukasz Pamuła

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 22 stycznia 2020 roku odbyło się pod przewodnictwem Starosty Jarosławskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście oraz Komisją Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa Rady Powiatu. W posiedzeniu uczestniczyli Szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży.  Na posiedzeniu omówiono realizację zadań w 2019 roku oraz określono zadania do realizacji w 2020 roku.

Program wyrównywania różnic między regionami III

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn.  „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2020:
 • obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wnioski dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym
w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do dnia  7 lutego 2020 r.

Komunikat na temat leków na cukrzycę

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
 • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
 • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 
 • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 
 • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.
 
Minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokaja w związku z doniesieniami, że zażywana przez chorych na cukrzycę metformina może mieć w sobie silnie trujący związek chemiczny, między innymi podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych. Podkreśla, że mowa jest o ilościach śladowych, które zostały wykryte w naturalnym procesie produkcji. Minister Szumowski zapewnia, że lekarstwa zawierające metforminę nie zostają wycofane z obrotu i zaleca pacjentom kontynuację ich przyjmowania.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. 

W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-na-temat-lekow-na-cukrzyce

rmf24.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu