Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

IX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2019 r. o godzinie 9.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady IX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy VIII a IX sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr IX/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr IX/2)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr IX/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jarosławskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r. (Projekt Nr IX/4)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (Projekt Nr IX/5)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Jarosławiu działającej przy okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu. (Projekt Nr IX/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr IX/7)
 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Przeworsku na obszarze Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Zaproszenie do debaty nad raportem o stanie powiatu

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego
będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00


W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu I piętro, pok. 134.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

do pobrania:

VII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 30 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy VI a VII sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr VII/1)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr VII/2)
 7. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 10.  Zakończenie obrad.

 

Kliknij aby posłuchać tekstu