Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół prowadzonych przez powiat jarosławski w 2016 roku

NPRC

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr ORE.531.8.169.2015 zawartą w dniu 17 maja 2016 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Kliknij aby posłuchać tekstu