Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół prowadzonych przez powiat jarosławski w 2017 roku

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr ORE.531.8.129.2016 zawartą w dniu 31 marca 2017 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 58 480 zł dla szkół prowadzonych przez powiat jarosławski na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Lp.

Szkoła

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Technikum Nr 4 w Jarosławiu

12.000 zł

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

12.000 zł

3.

Technikum Nr 2 w Radymnie

  4.000 zł

4.

VIII Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

12.000 zł

5.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radymnie

  4.000 zł

6.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jarosławiu

  2.480 zł

7.

Technikum Nr 1 w Jarosławiu

12.000 zł

Ogółem

58.480 zł

Ostatnio zmienianyśroda, 15 listopad 2017 14:29
Kliknij aby posłuchać tekstu