Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dodatkowy nabór wniosków do MSiT: "Sport Wszystkich Dzieci"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci". Wnioski można składać do 24 lutego 2015.

Program "Sport Wszystkich Dzieci" został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1) Projekt "Mały Mistrz" (wysokość środków: 4 202 880 zł),

2) Projekt "MultiSport" (wysokość środków: 773 558 zł),

3) Wspieranie organizacji Wojewódzkich Finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Finałów Zawodów dla Uczniów Gimnazjów i Liceów" (wysokość środków: 2 800 000 zł)

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 23 lutego 2015 roku.

Dodatkowy nabór dotyczy także zadań:

1) Projekt "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" (wysokość środków: 6 000 000 zł),

2) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik - organizacja ogólnopolskiego turnieju w piłkę siatkową "Orlik Volleymania" (wysokość środków: 595 000 zł),

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 24 lutego 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 9 marca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu "Sport Wszystkich Dzieci" podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kliknij aby posłuchać tekstu