Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zaszczytne wyróżnienia dla absolwentów ZSTiO w Jarosławiu

W grudniu 2014 r., Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Mechaników Polskich zatwierdził wyniki Komisji Konkursowej w ramach VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół technicznych "TECHNIK ABSOLWENT 2014". Istotą tego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich.

Absolwenci "Mechanika" za całokształt swoich osiągnięć uzyskali w II etapie finałowym, organizowanym przez Główny Zarząd SIMP zaszczytne wyróżnienia: Michał Wereszczak w specjalności TECHNIK ELEKTRONIK oraz Krystyn Mazur w specjalności TECHNIK INFORMATYK.

Uczniowie w sposób godny i odpowiedzialny reprezentowali naszą szkołę. Dowiedli, że  można umiejętnie połączyć swoje pasje, zdolności i zainteresowania z zaangażowaniem uczących ich nauczycieli.

Zdobycie przez uczniów tego wyróżnienia jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w ZSTiO, a także czynnikiem mobilizującym społeczność szkolną do dalszej aktywności na płaszczyźnie wychowania i edukacji.

fot. ZSTiO

Kliknij aby posłuchać tekstu