Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Language Master – mistrz języka angielskiego

Konkurs jest organizowany od 2015 r. przez Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych  i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

III edycja konkursu językowego dla gimnazjalistów Language Master obejmowała zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie rozszerzonym egzaminu B2 oraz elementy kultury i ogólnej wiedzy o  Australii. 

W konkursie wzięło udział 104 uczniów z 17stu szkół powiatu jarosławskiego.

Organizowany przez naszą szkołę Konkurs cieszy się coraz większym uznaniem w środowisku „anglistów”, o czym świadczy rosnąca z roku na rok frekwencja. Warto przypomnieć, że w zmaganiach o tytuł „mistrza” w I edycji wzięło udział  63 uczniów,  natomiast w II edycji walczyło już 80 najlepszych uczniów z kilkunastu szkół.

W każdej szkole gimnazjalnej, nauczyciele języka angielskiego przeprowadzają wewnętrzne kwalifikacje, które wyłaniają najlepszych uczniów. Do Language Master przystępują przede wszystkim osoby utalentowane językowo, co niewątpliwie podnosi prestiż tego konkursu. 

Honorowy patronat nad konkursem Language Master” objęli: Tadeusz Chrzan – starosta jarosławski i Waldemar Paluch – burmistrz miasta Jarosławia.

Laureaci konkursu:

I miejsce Mateusz Ryska - PG nr 4 w Jarosławiu

II miejsce Marcin Pigoń - PG w Wiązownicy

III miejsce Julia Krysiak - PG nr 2 w Jarosławiu

IV miejsce Kamila Legeny - PG nr 2 w Jarosławiu

V miejsce Szymon Pupka - PG w Pruchniku

Organizatorzy konkursu: Renata Tomaka-Pasternak, Łukasz Stec, Krzysztof Tuczapski, Wojciech Trelka.

Tekst i zdj.: ZSD-GiL w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu