Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Podsumowanie działalności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Jarosławiu w roku szkolnym 2016/2017

W kwietniu ubiegłego roku pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących zostało zawarte porozumienie w sprawie utworzenia Akademii. Do niej wstąpiły również ZSBiO oraz ZSLiT. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących pełni funkcję szkoły Wydziałowej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Lucyna Paulo, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  w Jarosławiu; prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA RSW; Arkadiusz Szajna, Sekretarz PMAPiB odpowiedzialny z ramienia Uczelni za współpracę ze szkołami, asystent w Zakładzie Kryminalistyki i Kryminologii; Marek Zawisza dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, szkoły partnerskiej w Akademii; Łukasz Piś dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, szkoły partnerskiej w Akademii; Marta Kurpiel, dyrektora ZSEiO szkoły partnerskiej/wydziałowej w Akademii oraz uczniowie klas uczestniczących w zajęciach w Akademii.

Po przemówieniach odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczennic klas policyjnych z ZSEIO.

Akademia przez rok gościła w Ekonomiku, angażując 80 uczniów na 10, comiesięcznych spotkaniach. A poprzez swoją działalność podnosiła wśród uczniów świadomość w zakresie bezpieczeństwa, kształtowała praworządne postawy, rozwijała zainteresowanie i budowała szacunek oraz zaufanie w życiu społecznym. Podsumowując rok takiej właśnie współpracy, wyróżniono uczniów trzech klas ze szkół partnerskich dyplomami potwierdzającymi ukończenie cyklu zajęć w Akademii.

Wicedyrektor ZSEiO Justyna Nalepa-Harpula prowadząca uroczystość podziękowała WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej za możliwość doświadczenia pracy pod okiem fachowców, za dbałość o poziom i atrakcyjność zajęć oferowanych uczniom. Wyraziła przekonanie, że podjęta współpraca posłuży na długo rozwojowi społeczności akademickiej i szkolnej w Jarosławiu.

Tekst i zdj.: ZSEiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu