Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wyjatkowa oferta dla gimnazjalistów!

Drodzy Gimnazjaliści! Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu przedstawia Wam wyjątkową propozycję podjęcia nauki w zawodzie technik gazownictwa.

Wysoka atrakcyjność i skuteczność kształcenia zapewnione będą dzięki objęciu patronatem zawodu technik gazownictwa przez strategiczną spółkę Skarbu Państwa - Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie. Patron uczestniczyć będzie w procesie kształcenia zawodowego, wspomagał solidne przygotowanie zawodowe i przygotowanie do państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz ułatwi wejście absolwentom  na rynek pracy.

Nauka obejmuje cztery lata i polega  na kształceniu uczniów w zakresie:

·         zadań związanych z budową, eksploatacją oraz  montażem sieci i instalacji  gazowych,

·         zadań związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii związanych z zastosowaniem oraz dystrybucją paliw gazowych.

Wyjątkowość propozycji polega na tym, że spółka patronacka wspomagała będzie merytorycznie i finansowo  naukę w szkole i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu oraz gwarantowała  najlepszym  absolwentom odbycie pełnopłatnego stażu w zakładach spółki, z możliwością podpisania umowy o pracę po ukończeniu stażu. W trakcie nauki zajęcia specjalistyczne i praktyki będą również realizowane w zakładach spółki, co zapewni profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji zawodowych. Najlepsi uczniowie  liczyć mogą na nagrody.

Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego jest obecnie wyposażana w nowoczesny sprzęt umożliwiający wysoką jakość kształcenia praktycznego w tym zawodzie, dzięki funduszom europejskim w projekcie „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Więcej szczegółów na stronie zsbiojaroslaw.edu.pl

 

efrr

Kliknij aby posłuchać tekstu