Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Gimnazjalisto - to może być zawód dla Ciebie!

Od roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha zostaje otwarty nowy kierunek – Technik chłodnictwa i klimatyzacji.

W wyniku kształcenia uczeń nabędzie kwalifikacje zawodowe:

EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych


Z uwagi na duży obszar branżowy działań technika chłodnictwa i klimatyzacji uczeń w technikum poznaje wiele zagadnień z zakresu elektrotechniki, termodynamiki technicznej, automatyki, hydrauliki, pneumatyki, materiałoznawstwa, łączenia różnych materiałów odpowiednimi metodami, stosowania i eksploatacji czynników chłodniczych, pomiarów, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, projektowanie prostych obiektów technicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, a ponadto kosztorysowania planowanych usług i języka obcego zawodowego ukierunkowanego branżowo.

Jest to bardzo atrakcyjny zawód, gdyż z badań rynku pracy wynika, ze istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji.

Po ukończeniu nauki absolwent ma wiele możliwości. Może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Więcej szczegółów na http://www.zstiojar.edu.pl/

efs

Kliknij aby posłuchać tekstu