Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kierunek kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, który daje dobry zawód

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu wśród oferowanych przez siebie kierunków kształcenia na rok 2017/2018 zaproponował także kierunek o nazwie Technik Budowy Dróg. To wyjątkowo ciekawa propozycja dla gimnazjalistów.

Wraz z postępem technologicznym, urbanizacją miast, wzrostem liczby aut na całym świecie rozwija się infrastruktura drogowa. Technik drogownictwa to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, biorąc pod uwagę, ile kilometrów dróg musimy w Polsce wybudować lub wyremontować. Drogi i mosty zawsze będą budowane, zawsze będą remontowane i muszą być utrzymywane przez cały rok.  Dlatego też istnieje tak duża potrzeba kształcenia w zawodach związanych z drogownictwem. Modernizacja i budowa nowych sieci dróg to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Polsce w najbliższych latach. A to oznacza, że praca będzie właśnie w sektorze drogownictwa. 

Technik drogownictwa jest kierunkiem niezwykle atrakcyjnym z powodu ogromnego zapotrzebowania na specjalistów budowy dróg, autostrad czy mostów. W skali planowanych robót drogowych w Polsce jest zawodem z przyszłością.

Mówiąc ogólnie, technik budowy dróg sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Zadania te technik drogownictwa może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym i mostów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji.

Szczegóły w załączonej ulotce lub na stronie internetowej  http://www.tdgjar.edu.pl/

efs

 

Kliknij aby posłuchać tekstu