Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wstępne podsumowanie I tury projektu PO WER w ZSSChiO w Jarosławiu

Już wszystkie cztery grupy uczestników – uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - odbyły zaplanowane w roku 2017 staże i praktyki zawodowe w zagranicznych zakładach. Czas, aby podsumować działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I tury projektu „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY” Nr 2016-1-PL01-KA102-024934. Mowa tu o kolejnym projekcie unijnym realizowanym przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – prekursora w zakresie wykorzystania środków unijnych w powiecie jarosławskim. Tym razem uczestnicy korzystali z możliwości rozwoju zawodowego i osobistego w ramach środków programu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

W 2017 roku ze środków Unii Europejskiej sfinansowano m.in. przygotowanie, transport, pobyt, wyżywienie, praktyki w miejscach pracy oraz program kulturowy pięćdziesięciu osobom – 40 uczniom i 10 nauczycielom ZSSChiO. Uczniowie odbywali dwu i czterotygodniowe praktyki i staże zawodowe, a nauczyciele tygodniowe. Instytucjami pośredniczącymi w organizowaniu praktyk były ADC College w Londynie, Sistema Turismo w Rimini, natomiast firma VITALIS w Schkeuditz była instytucją bezpośrednio przyjmującą uczestników.

W działaniach projektowych uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i trzeciej technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fryzjer, technik hotelarstwa oraz uczniowie ZSZ w zawodzie kucharz i fryzjer w następujących miejscach i terminach:

- w Londynie: 12.02.–11.03.2017r.(4 tygodnie)

- w Rimini (Włochy): 5.06.–17.06.2017r. (2 tygodnie)

- w Lipsku (Niemcy): 25.06.–8.07.2017r. (2 tygodnie)

Dziesięcioosobowa grupa nauczycieli odbywała tygodniowy staż w Niemczech w Lipsku i Schkeuditz w terminie 26.02.-04.03.2017r.

Uczniowie i część nauczycieli przedmiotów zawodowych pogłębiali podczas praktyk i staży swoje umiejętności zawodowe. Mieli możliwość poznać unijne standardy szkolenia zawodowego uczniów, wyposażenie zakładów gastronomicznych, hotelarskich i fryzjerskich oraz poznać organizację pracy w zakładach krajów mobilności. Wszyscy posługiwali się językiem obcym oraz poznawali kulturę, zwyczaje i najważniejsze zabytki w krajach, w których odbywali praktyki. Przedstawiciele kadry zarządzającej szkoły mieli także możliwość poznania dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech poprzez spotkania w instytucjach odpowiedzialnych za tę sferę.

Działania związane z realizacją projektu były na bieżąco monitorowane przez koordynatorów projektu oraz Dyrekcję szkoły. W każdym kraju odbyły się wizyty monitorujące, mające na celu sprawdzenie sposobu realizacji projektu, tak, aby środki przeznaczone na jego realizację wykorzystane były w efektywny sposób.  Opiekunowie praktyk, bądź osoby koordynujące projekt odwiedziły zakłady, w których uczniowie mieli praktyki i potwierdziły to w kartach wizyt monitorujących.

Po powrocie ze staży i praktyk wszyscy uczestnicy projektu obowiązkowo złożyli sprawozdania cząstkowe z jego realizacji w systemie Mobility Tool, przygotowali prezentacje z przebytych praktyk i programu kulturowego w kraju mobilności.

We wrześniu lub październiku odbędzie się uroczyste podsumowanie I etapu projektu PO WER, podczas którego zostaną wręczone liczne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbycie staży (w tym certyfikat „Europass-Mobilność”). Podczas spotkania będą mieli również możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności oraz podzielenia się wrażeniami z wyjazdu z zaproszonymi gośćmi innych szkół, rodzicami oraz społecznością szkolną ZSSChiO.

Realizacja projektów unijnych wpływa na stałe podnoszenie jakości kształcenia w ZSSChiO, nadając mu europejski wymiar kształcenia.

Opracowanie: Lidia Sobczyńska, Agnieszka Siwoń, ZSSChiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu