Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Staże i praktyki w ramach projektu

Podczas minionych wakacji 35 uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu miało okazję uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców,  w ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie kształcący się w takich zawodach, jak: eklektyk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych i mechanik samochodowy, mogli podnieść swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnych zakładach budowlanych i mechanicznych.

Realizacja płatnych staży i praktyk zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Działanie to znacząco wzmocniło współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami. Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu mieli okazję zdobyć doświadczenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców m.in. Usługi Remontowo Budowlane Jacek Kucab, FHU Maciej Bąk, MAG-GUM, Usługi Hydrauliczne Marcin Sroka, Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Cebulak, Auto-Watkem Sp.z o.o., Axtone S.A., Mechanik Pojazdów Samochodowych A.G.K.-Grzegorz Kosior, Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Sadoch, Stal-Systems S.A., FPHU Metalix, PGE Dystrybucja S.A. oddz. Jarosław, Schindler Polska Sp. z o. o.,  Lucjan Mazur Stacja Kontroli Pojazdów Obsługa i Naprawa, Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów „CAR-TEST-SKP” Paweł Chmura, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Energobud" Leszek Sołtysiak, Zakładem Elektromechaniki Pojazdowej Paweł Siara i inne.

Uczniowie bardzo pochlebnie wypowiadali się o możliwości odbycia praktyk i staży w zakładach pracy. A oto ich kilka opinii:

„Przez ten czas miałem możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Nie ukrywam również, że stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż to dodatkowy plusik”.

„Dzięki udokumentowanemu przebiegowi realizacji stażu mam możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych np. CV”.

„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pogłębienia i zdobycia nowej wiedzy, umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy”.

„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pokazania się pracodawcy, jako solidny, uczciwy, szybko uczący się przyszły pracownik”.

Nad prawidłowym przebiegiem staży i praktyk zawodowych czuwała cały czas Dyrekcja CKP, kierownik oraz koordynator projektu, którzy odbyli wyrywkowe wizyty monitorujące. Wizyty wypadły bardzo dobrze, uczniowie byli zadowoleni z odbywanych  staży i praktyk zawodowych, a pracodawcy bardzo chwalili umiejętności naszych uczniów.

Tekst i zdj.: CKZiU w Jarosławiu/koordynator projektu

efs
Kliknij aby posłuchać tekstu