Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Mechanicy samochodowi ZSOZiR w Radymnie wyjadą na staż z PO WER-em

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza  w Radymnie zakończyła się rekrutacja uczniów szkoły, kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, do projektu pn. „Dobry fachowiec  zdobywa wiedzę   u źródeł”. Obecnie komisja rekrutacyjna na podstawie regulaminu rekrutacji dokona podsumowania punktacji zgłoszeń oraz przygotuje listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

Zakwalifikowani do udziału uczniowie wyjadą do Niemiec na staż zawodowy  do zakładów Volkswagena i Audi w czerwcu 2018r.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych  im. A. Mickiewicza w Radymnie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem projektu jest  firma VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.

Celami  projektu są:

Cel 1: Umożliwienie uczniom(przyszłym absolwentom) naszej szkoły zdobycie wiedzy, umiejętności i praktycznych rozwiązań przydatnych  i pożądanych  zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy

Cel 2: Wyrobienie u uczniów otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim dzięki poznaniu kultury innego narodu i doskonaleniu języka obcego, w tym zawodowego

Cel 3: Wykształcenie u uczniów kreatywności, chęci poszukiwania nowych rozwiązań oraz poszerzania horyzontów myślowych będących  zaczątkiem do samorealizacji, samo zatrudnienia lub podjęcia pracy w istniejących już zakładach

Dofinansowanie  pochodzi z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Tekst: ZSOZiR w Radymnie

Kliknij aby posłuchać tekstu