Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dyrektor ZSTiO w Jarosławiu w ogólnopolskiej Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, 4 stycznia 2018 roku powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. W jej skład wszedł Adam Tomaszewski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) Inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym:

- udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych,

- organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców,

- wspieranie Ministra Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty w konsultowaniu proponowanych zmian w kształceniu zawodowym,

2) organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.

Tekst i zdj.: ZSTiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu