Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wdrażanie programu pilotażowego dla klas mundurowych przy wsparciu MON

8 marca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się konferencja poświęcona „Wdrażaniu programu pilotażowego dla klas mundurowych przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej”. Honorowy Patronat nad konferencją objęła Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki. Swoją obecnością konferencję uświetnili m.in: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Schmidt –Rodziewicz, przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciech Buczak, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Rauch, Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON, Waldemar Zubek, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, płk dr Mariusz Stopa, Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan oraz dyrektorzy szkół, które realizują program zajęć „Edukacja wojskowa” w ramach pilotażowego programu MON oraz szkół, w strukturach których znajdują się klasy mundurowe.

Od 1 września 2017 r., w 58 wybranych szkołach w całej Polsce realizowane są zajęcia „Edukacja wojskowa” w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH, opracowany i wpierany przez MON.  

Wśród szkół biorących udział w  programie jest Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, w skład którego wchodzą klasy mundurowe IV Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki udziałowi w programie uczniowie przechodzą szkolenie na wzór szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez zawodowych żołnierzy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu. W maju uczniowie uczestniczą w 5 dniowym obozie szkoleniowym. Program wspierany jest organizacyjnie i finansowo przez MON. Szkoła otrzymała sprzęt  i pomoce dydaktyczne na realizację zajęć, a uczniowie nowe umundurowanie. Dzięki udziałowi w programie uczniowie po ukończeniu szkoły będą mieć pierwszeństwo w procesie rekrutacji do odbycia służby wojskowej we wszystkich rodzajach wojsk, w szczególności do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz preferencje w przyjmowaniu na  wyższe uczelnie wojskowe.

Dotychczasowa realizacje zajęć z „Edukacji Wojskowej” została zaprezentowana uczestnikom konferencji na przykładzie udziału w nim uczniów klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Efekty półrocznego wdrażania programu przedstawili dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Marek  Zawisza, opiekun klas mundurowych, Maciej Mazurczak oraz dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, płk Dariusz Słota.

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy oraz goście mieli możliwość obejrzenia zajęć praktycznych  z udziałem klas drugich  IV Liceum Ogólnokształcącego. Ćwiczenia pokazowe odbyły się na terenie Jednostki Wojskowej w Jarosławiu. 

Organizatorami konferencji byli:

·      Podkarpacki Kurator Oświaty

·      Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie

·      Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

·      Dowódca  14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu

Tekst i zdj: ZSBiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu