Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Hotel Bacówka Radawa & SPA**** - pracodawca zaangażowany w proces kształcenia zawodowego uczniów ZSSChiO

Współpraca ZSSChiO z hotelem Bacówka Radawa & SPA**** w zakresie realizacji kształcenia zawodowego to inicjatywa właścicieli obiektu Joanny i Pawła Preisner. Właściciele oraz dyrekcja hotelu uczestniczyli we wrześniowej  konferencji „Wspierający Pracodawca w kształceniu zawodowym na lokalnym rynku pracy” poświęconej roli pracodawców w kształceniu uczniów kierunków gastronomiczno-hotelarskich. W ramach  podpisanej umowy partnerskiej między Zespołem Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących z Hotelem Bacówka Radawa & SPA**** uczniowie z kasy drugiej kelner oraz technikum hotelarstwa realizowali zajęcia zawodowe z przedmiotów: pracownia organizacji usług kelnerskich i pracownia hotelarska. Zajęcia w rzeczywistych warunkach oraz zaangażowanie dyrekcji, kadry menadżerskiej i pracowników hotelu pozwoliły zdobyć przyszłym hotelarzom i kelnerom umiejętności zawodowe określone w podstawie programowej oraz osiągnąć założone cele i  efekty kształcenia. 

Uczniowie poznali strukturę obiektu oraz zakres świadczonych usług, poznali procedury obwiązujące w poszczególnych działach, poznali zasady tworzenia oferty usług hotelowych, planowali pakiety usług oraz kalkulowali ich koszty. Młodzież poznała zasady funkcjonowania hotelowego SPA oraz korzystała  ze strefy relaksu. Kelnerzy przygotowywali sale restauracyjne na okolicznościowe przyjęcia oraz strefę przeznaczoną dla najmłodszych. Hotelarze przygotowywali jednostki mieszkalne oraz domki na przyjazd gości, poznali programy komputerowe oraz zasady funkcjonowania recepcji. Pobyt w hotelu Bacówka Radawa & SPA**** oraz praca w zespole profesjonalistów pozwoliły zdobyć bezcenne doświadczenia zawodowe zarówno przez uczniów jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wykonując zadania zawodowe w tak prestiżowym obiekcie, uczniowie udowadniali sobie że mogą spełniać wymagania pracodawców w branży. Zapał, zaangażowanie i duża motywacja do pracy były tego najlepszym dowodem.

Oprócz cyklicznych zajęć klasy IIhTk  w hotelu Bacówka byli również kelnerzy i hotelarze z klas trzecich realizując zajęcia w ramach innowacji „Menedżer eventów”. W ramach współpracy podczas Dnia Otwartego Szkoły Kamil Wyka szef kuchni hotelu Bacówka przygotował pokaz kulinarny, mistrz gastronomii sporządzał potrawy z kaczki oraz polędwicy wołowej techniką sous vide.

14 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę w tym roku szkolnym. Zaproszenie do ZSSChiO przyjęli Rafał Jułga dyrektor hotelu Bacówka Radawa & SPA**** oraz Magdalena Stefanowicz manager sprzedaży. Pan dyrektor przedstawił wnioski i spostrzeżenia z realizacji programu zajęć, podziękował dyrekcji ZSSChiO oraz nauczycielom za współpracę. Następnie głos zabrali uczniowie przedstawiając prezentację z zajęć realizowanych w Bacówce oraz dzieląc się doświadczeniami z realizacji tegorocznych praktyk zawodowych. Dyrektor Lidia Sobczyńska i uczniowie podziękowali właścicielom i dyrekcji hotelu za  życzliwość i wsparcie w realizacji zajęć przygotowujących do zawodu oraz szczególne zaangażowanie w rozwój kształcenia zawodowego w naszym regionie.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz młodzieży ZSSChiO serdecznie dziękujemy Joannie i Pawłowi Preisner oraz dyrekcji Hotelu za inicjatywę współpracy oraz zaangażowanie w realizacji zaplanowanych działań.

Tekst i zdj.: ZSSChiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu