Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

I Wojewódzki Integracyjny Konkurs Artystyczny "Karolki"

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. JANA PAWŁA II  w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE” zapraszają na I WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY KONKURS ARTYSTYCZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH „KAROLKI 2018”, adresowany do dzieci i młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Szkół Podstawowych z oddziałami Gimnazjum noszących imię Jana Pawła II oraz Przedszkoli i Szkół z Zespołami Integracyjnymi, który odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
w dniu 18 października 2018r.

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO INTEGRACYJNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  „KAROLKI 2018”

CELE:

– wdzięczność Bogu za dar Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II,

– przybliżenie osoby św. Jana Pawła II, Jego dzieciństwa i młodości,

– kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,

– eliminowanie zachowań trudnych poprzez inspirowanie uczniów do poszukiwania wzorców postępowania w życiu św. Jana Pawła II,

– kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej uczniów,

– integracja dzieci i młodzieży z różnych Ośrodków i Szkół im. Jana Pawła II,

– konkurs jest częścią szkolnych obchodów  Dnia Patrona Szkoły.

ADRESACI:

Dzieci i młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Szkół Podstawowych z oddziałami Gimnazjum noszących imię Jana Pawła II oraz Przedszkoli i Szkół z Zespołami Integracyjnymi.

KATEGORIE WIEKOWE:
  1. Przedszkola
  2. Szkoły Podstawowe
  3. Oddziały Gimnazjum w Szkołach Podstawowych i Szkoły Przysposabiające do Pracy
KATEGORIE KONKURSOWE
  1. Kategoria plastyczna
  2. Kategoria recytatorska
  3. Kategoria wokalna

KATEGORIA PLASTYCZNA
  1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej nt: „Wadowice, tu wszystko się zaczęło”.
  2. Technika wykonania pracy – dowolna.
  3. Format pracy – A3.
  4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie:
    a) imię i nazwisko, wiek ucznia,
  5. b) imię i nazwisko opiekuna,
  6. c) adres instytucji delegującej, telefon.
  7. Prace na konkurs można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres organizatora do dnia 10.10.2018r.:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 30
37-500 Jarosław
z dopiskiem: „KAROLKI 2018”

  1. Kryteria oceny prac:a) umiejętność doboru tematu pracy,b) jakość wykonania,c) oryginalność.
  2. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.
  3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
  4. Wręczenie głównych nagród nastąpi w czasie trwania konkursu.
  5. Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
  6. Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów.
  7. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
  8. Prace nadsyłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
  9. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów oraz prezentacji konkursowych.
  10. Laureaci konkursu plastycznego zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na dzień wręczenia nagród.
KATEGORIA RECYTATORSKA
  1. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce związanej z życiem św. Jana Pawła II lub Jego twórczością.
  2. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 min.
  3. Kryteria oceny:
    a) dobór repertuaru,
    b) opanowanie pamięciowe utworu,
    c) jakość recytacji (dykcja).
  4. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.
  5. Laureatom – zdobywcom trzech pierwszych miejsc według kategorii wiekowej, zostaną wręczone nagrody rzeczowe a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie.
  6. Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
  7. Prezentacje uczniów ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów.
  8. Prosimy o wytypowanie jednego ucznia, jako przedstawiciela jednej kategorii wiekowej.
Zgłoszenia należy nadsyłać faksem, e-mailem lub pocztą wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do 10.10.2018r. na adres organizatora:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 30
37-500 Jarosław
z dopiskiem: „KAROLKI 2018”


telefon / faks (16) 621 24 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATEGORIA WOKALNA
  1. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści.
  2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór, którego tematyka związana jest
    z osobą św. Jana Pawła II.
  3. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 min.
  4. Uczestnicy mogą wykonać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym.
  5. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO. Płytę opisaną z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy dostarczyć w dniu występu do akustyka. Płyta musi zawierać jeden podkład muzyczny.
  6. Kryteria oceny:
    a) dobór repertuaru,
  7. b) interpretacja,
  8. c) ogólny wyraz artystyczny.
  9. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.                                                                  
  10. Laureatom – zdobywcom trzech pierwszych miejsc według kategorii wiekowej, zostaną wręczone nagrody rzeczowe a wszystkim uczestnikom, pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie.
  11. Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają  na koszt instytucji delegujących.
  12. Prezentacje uczniów ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów.
  13. Prosimy o wytypowanie jednego ucznia, jako przedstawiciela jednej kategorii wiekowej.
Zgłoszenia należy nadsyłać faksem, e-mailem lub pocztą wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do 10.10.2018r. na adres organizatora:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 30
37-500 Jarosław
z dopiskiem: „KAROLKI 2018”


Kliknij aby posłuchać tekstu