Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących

28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się gala wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. W tym roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienie 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Certyfikaty wręczyły laureatom Agnieszka Ludwin zastępca dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz prof. Barbara Woynarowska przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu. Jarosławski "Spożywczak" dołączył do grona 246 placówek, które już posiadają to prestiżowe wyróżnienie. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. Początkiem działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia przez ZSSChiO była realizacja programu "Trzymaj formę" w roku szkolnym 2007/2008. W ciągu 11 lat zostało zrealizowanych wiele działań zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym, które łączą dwa elementy: ideę szkoły promującej zdrowie oraz dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Społeczność ZSSChiO serdecznie dziękuje wszystkim Osobom oraz Placówkom i Instytucjom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu, byli współorganizatorami, uczestnikami,  odbiorcami oraz obserwatorami realizowanych przedsięwzięć.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSSChiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu