Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Podsumowanie unijnego projektu w CKZiU w Jarosławiu

14 grudnia 2018 r. był dniem, w którym w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się konferencja promująca efekty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”.

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2018. W ramach działań projektowych zakupiono maszyny, urządzenia, narzędzia oraz sprzęt pomiarowy do trzynastu istniejących i pięciu nowo utworzonych pracowni zawodowych CKZiU w Jarosławiu. Kwota doposażenia wyniosła 3 459 817 zł, z tego  dofinansowanie to 2 804 919 zł a wkład własny Starostwa to 624 898 zł.

Zakupiony sprzęt w pełni odpowiada wymaganiom podstaw programowych kształcenia w zawodach, w jakich uczniowie realizują zajęcia się na terenie CKZiU oraz spełnia oczekiwania pracodawców. Szczególnie użyteczne w nowoczesnym kształceniu zawodowym są zakupione trzy obrabiarki CNC – centrum tokarskie i centrum frezarskie do metalu oraz centrum obróbcze drewna.

W konferencji wziął udział starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, skarbnik powiatu Agnieszka Mroczka a także przedstawiciele wydziałów: rozwoju i promocji powiatu – naczelnik wydziału Elżbieta Pazyniak oraz Małgorzata Bulik, edukacji i spraw społecznych – główny specjalista Anna Petynia oraz zamówień publicznych – Artur Trojnar.

Gośćmi konferencji byli również: Dorota Kaleta – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Jan Wygnaniec - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu a także przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w Rzeszowie – prezes zarządu Wojciech Szwagiel oraz członek zarządu Janusz Dymek. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół zawodowych z terenu powiatu jarosławskiego. Obowiązki gospodarzy pełnili dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy CKZiU w Jarosławiu.

Po przywitaniu Gości przez dyrektora placówki Tomasza Pudlaka oraz odczytaniu listu gratulacyjnego od wojewody podkarpackiego – Ewy Leniart, przedstawiono podstawowe założenia projektu oraz działania, jakie zrealizowano w jego ramach. Nauczyciele zawodu z CKZiU zaprezentowali wszystkie doposażone pracownie oraz określili nowy potencjał szkoleniowy placówki. Adam Tomaszewski - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Jarosławiu wygłosił prelekcję nt. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w dobie intensyfikacji postępu technologicznego i technicznego”.

Na zakończenie konferencji głos zabrał starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, który omówił aktualny stan oraz perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie.

Oprawę kulinarną konferencji zapewnili, w sposób perfekcyjny, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu pod czujnym okiem dyrektora zespołu – Doroty Wierzbińskiej Dubaj oraz Andrzej Szarek – właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Widnej Górze.

efrr

Informacja prasowa (tekst, zdjęcia): CKZiU w Jarosławiu

 

 

Kliknij aby posłuchać tekstu