Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

ZSTiO w Jarosławiu oferuje uczniom kolejne zagraniczne praktyki zawodowe

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu bardzo ważnym aspektem pracy jest podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacji pedagogicznych, wszechstronny rozwój uczniów oraz kadry nauczycielskiej. W tym celu podejmujemy wiele różnych działań. W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 będziemy realizować PROJEKT ERASMUS + dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach programu zostaną zrealizowane dwa projekty:

Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – projekt: „UCZNIOWIE BANACHA NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

Główny cel projektu to poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych.

Partnerem w projekcie jest przedsiębiorstwo VITALIS - Germany. Weźmie w nim udział grupa 32 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk, technik automatyk i 4 nauczycieli. W okresie realizacji projektu uczniowie wyjadą do Schkeuditz - Lipsk (Niemcy) w celu odbycia 2-tygodniowych staży, które będą realizowane jako warsztaty zawodowe w placówkach partnerskich

Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej - projekt: ”KADRA NA JĘZYKACH”

Główny cel projektu to zwiększenie kompetencji językowych, zawodowych i społecznych, lepsza oferta edukacyjna szkoły.

W projekcie weźmie udział 25 nauczycieli, pracowników administracji oraz kadra zarządzająca szkoły.

Informacja prasowa (tekst): ZSTiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu