Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

Niezwykle podniosły charakter miała inauguracja roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.

Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania rysu historycznego szkoły,  sylwetki Patrona ZSTiO - Stefana Banacha i osiągnięć uczniów w ubiegłym roku szkolnym. Następnie przywołano wydarzenia „tragicznego września” 1939 roku,uczczono minutą ciszy wszystkich walczących i poległych za Ojczyznę. Przypomniano również, że to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce.

Delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary wojny, wmurowaną we fronton szkoły, oraz wiązankę pod Dębem Pamięci przy Kolegiacie, którym opiekuje się ZSTiO, a poświęconemu ppł Kazimierzowi Wojtarowi.

Dyrektor szkoły Adam Tomaszewski w swym przemówieniu inauguracyjnym  podkreślił znaczenie wolności i rolę młodego pokolenia Polaków w kształtowaniu przyszłości Ojczyzny i pielęgnowaniu postaw patriotycznych. Następnie  dyrektor szkoły przedstawił zebranym ucznia Gabriela Maja uhonorowanego  statuetką  „Laur Banacha”  za całokształt osiągnięć w nauce, później wręczył Puchar Przechodni dla najbardziej usportowionej klasy w roku szkolnym 2018/2019, otrzymała go klasa IV Ti.  Dyrektor wręczył  również świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki na egzaminach zawodowych.

Szczególnie ważnym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy zobowiązali się sumiennie wykonywać swoje obowiązki, szanować tradycję i dbać o dobre imię szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowano montaż słowno-muzyczny upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na zakończenie uroczystości prowadzący, w imieniu całej społeczności szkolnej,skierował ciepłe słowa do pierwszoklasistów, życzył im wiele radości, sukcesów w nauce i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Informacja prasowa (tekst, zdjęcia): ZSTiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu