Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

„Karpackie smaki na granicy dwóch kultur”

Do 22 listopada 2019r w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu można obejrzeć wystawę przedstawiająca jarosławsko-użgorodzkie spotkania młodzieży. Jest to efekt projektu zrealizowanego przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Użgorodzki Colleg Handlowo - Ekonomicznego przy KHEUN w Użgorodzie pt. „Karpackie smaki na granicy dwóch kultur”.  

W projekcie uczestniczyło 16 uczniów ZSSChiO oraz 16 uczniów użgorodzkiej uczelni. Działania projektowe podzielone były na dwa etapy. Pierwszy z nich realizowany był w Polsce od 23 do 27 września 2019 r. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach kulinarnych, wykładach, prezentacjach i  konkursach zorganizowanych w pracowniach gastronomicznych ZSSChiO, w hotelu Arłamów, w Dworze Zygmuntówka w Szówsku, w restauracji ADM w Jarosławiu. Prelegentami i prowadzącymi zajęcia byli pracownicy Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wydziału Rynków Rolnych OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Korzenicy, szefowie kuchni Hotelu Arłamów, Dworu Zygmuntówka w Szówsku, Jarosławskie Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSSChiO. Działania te przybliżyły uczestnikom projektu kuchnię podkarpacką, jej tradycyjne potrawy oraz zwyczaje żywieniowe na Podkarpaciu. Młodzież realizowała również program kulturowy poznając zabytki Jarosławia.

W dniach 7 - 11 października 2019 r. w Użgorodzie na Ukrainie zrealizowano drugi etap działań projektowych. Uczniowie ZSSChiO wraz ze swoimi ukraińskimi przyjaciółmi, podobnie jak w Polsce, poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez mistrzów, w znanych użgorodzkich restauracjach: „Kamelot”, „Detsa u Notarya”, w cukierniach „Shtefanyo Valentin & Valentina”, „ASA Sweets”, pokazach i seminariach, zdobywali wiedzę na temat kultury i kuchni regionu Zakarpacia. Rozwijali swoje umiejętności kulinarne, językowe i społeczne.

Podczas dziesięciu wspólnie spędzonych dni uczestnicy osiągnęli założone cele projektu:

ü  stali się otwarci i tolerancyjni względem siebie,

ü  poznali tradycyjne produkty i wyroby kuchni po obu stronach Karpat,

ü  zwiększyli umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie komunikacji i słownictwa zawodowego,

ü  poszerzyli umiejętności zawodowe, społeczne i personalne,

ü  odkryli wspólne korzenie oraz przezwyciężyli uprzedzenia i stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji Polski i Ukrainy.

Wspólna realizacja harmonogramu sprzyjała poznaniu przez uczestników projektu bogatej historii, kultury i tradycji regionu Podkarpacia i Zakarpacia, zwłaszcza tradycji kulinarnych. Urozmaicony i atrakcyjny program pobytu sprzyjał poznaniu się uczestników, wymianie doświadczeń oraz integracji całej grupy projektowej.

Dodatkowym efektem projektu jest publikacja „Karpackie smaki na granicy dwóch kultur” zawierająca przepisy potraw przygotowywanych przez uczniów oraz wystawa zdjęć dokumentujących przebieg spotkań młodzieży. Od 25 listopada 2019r. wystawa będzie prezentowana w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 3.

 Projekt „Karpackie smaki na granicy dwóch kultur” został zrealizowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Informacja prasowa (tekst i zdj.): ZSSChiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu