Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Sprawozdanie z akcji charytatywnej

W dniach od 19 marca do 23 marca 2012 r. odbyła się dziewiąta edycja akcji charytatywnej DZIECI DZIECIOM WIELKANOCNY DAR SERCA, którą zorganizowali nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Kurator Oświaty – Jacek Wojtas, Starosta Powiatu Jarosławskiego – Jerzy Batycki, Burmistrz Miasta Jarosławia – Andrzej Wyczawski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Anna Korczewska.

Celem akcji była pomoc dzieciom najuboższym korzystającym ze wsparcia świetlic środowiskowych, działających na terenie naszego miasta.

Apel spotkał się z dużym oddźwiękiem ze strony społeczności bardzo wielu placówek edukacyjnych. Cieszy fakt włączania się w akcję coraz większej liczby prywatnych firm z Jarosławia. W przedsięwzięciu wzięły udział:
 • Miejskie Przedszkole nr 1,3,4, 8, 9, 10, 12

 • Szkoła Podstawowa nr 4, 5, 6, 7, 10, 11

 • Publiczne Gimnazjum nr 2, 4, Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich,

 • Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych,

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

 • Zespół Szkół Plastycznych,

 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących,

 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego,

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II ( Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 5),

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu oraz firmy prywatne.

 

Łącznie, w czasie trwania akcji, zebrano 1150,26 kilogramów żywności trwałej oraz  przybory szkolne i środki czystości. Wszystkie produkty zostały rozdzielone pomiędzy następujące placówki i organizacje:  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jarosławiu, które prowadzi trzy świetlice środowiskowe: przy Klasztorze oo. Dominikanów, przy Kolegiacie i przy Kościele NMP Królowej Polski, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Kulturalno – Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy i prosimy: „Bądźcie z nami za rok”.

koordynatorzy
Małgorzata Marcinko i Agnieszka Jamrugiewicz
pomoc w organizacji – Magdalena Makowska

Kliknij aby posłuchać tekstu