Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Rejon Oknicki

Rejon Oknicki leży na północy Republiki Mołdawii. Na północnym-zachodzie graniczy z Ukrainą obwód Czerniowski) z rejonami Briczańskim i Jedinieckim, na północnym wschodzie z Ukrainą (obwód Winnicki), a na południu z rejonem Donduszański. Powierzchnia - 598 km2.

Przez Rejon Oknicki przepływają rzeki: Czugur, Kubolta, Mokry - Rakowiec.

Ukształtowanie geograficzne rejonu - pagórkowata równina, rozciągająca się z północy na południe. Przez terytorium rejonu przebiega kolej z dworcem głównym Oknica i krajowe drogi: R-8, R-9, R-10, R-11, R-51.
  • Struktury administracyjno-terytorialne rejonu: 3 miasta, 6 gmin, 12 wsi.
  • Ludność rejonu - 56222 , w tym w Oknicy - 9.300 osób
  • Zatrudnieni w gospodarce - 10 tys.
  • Największa gmina pod względem liczby ludności - Lipnik - 3515 osób.
  • Najmniejsza osada - 154 osoby - Majewka
  • Najbardziej na północ wysunięty punkt rejonu i republiki - wieś Nasławcza.
  • Na terytorium rejonu funkcjonują (otwarte) posterunki celne: Oknica-Sokirjany i Ataki-Mogiliew Podolski.

Rys historyczny

Pierwsze osady, o których były wzmianki w rękopisach to: Cheberec - (1422 r.), Michalaszen - (1431r.), Nasławcza - (1437 r.) Wieś Lipnik jest jedną z najwybitniejszych osad w historii narodu oknickiego, wymieniana po raz pierwszy w 1436 r. - związana ze znaną bitwą Stefana Batorego z Tatarami w 1470r.

Historia grodu Oknica związana jest z wybudowaniem w XIX wieku kolei żelaznej Żmierinka - Nowosielce (1892-1897r.). W 1903 r. Zakończono budowę stacji kolejowej Oknica.
Pośród bogactw dnieprowskich brzegów szczególne miejsce zajmuje przyrodniczy "Landszaft Kalaraszowka", położony w pobliżu wsi z analogiczną nazwą, zarejestrowaną w 1650r.
Na terytorium tego malowniczego miejsca położona jest jedna z pereł chrześcijaństwa - Kalaraszowski Monaster (Klasztor) wybudowany na przełomie XVI-XVII wieku.
Wieś Oknica - pierwsza wzmianka w 1431 r., była siedzibą wielkiego klasyka mołdawskiej literatury - Konstantyna Stamati. W miejscu osady gdzie żył, otwarto muzeum. Niedaleko od jego grobu jest szkoła nosząca imię klasyka. A wiosną obok muzeum zakwita lipa, ta sama, pod którą, zgodnie z przekazem stały ławka ze stolikiem, przy którym pracował Stamati - stąd jej nazwa "Lipa Stamati".

Jednym z pamiątkowych miejsc jest pomnik wzniesiony na cześć wielkiego hetmana i polskiego kanclerza Stanisława Żółkiewskiego w pobliżu wsi Bieriezowka. W mieście Ataki, założonym w 1585 roku, znajduje się grób E.M. Kantakuzina, miejsce urodzenia Gorczakowej, siostry kniazia i kanclerza Rosyjskiego Imperium Gorczakowa, przyjaciela Puszkina.
Kliknij aby posłuchać tekstu