Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Szkolny Związek Sportowy jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu.

Głównym celem działań SZS jest zapewnienie - we współpracy ze szkołą - takiego wsparcia młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia. Podstawą jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego). Osiągane jest to poprzez organizowanie powszechnie dostępnych form sportu i udziału w zawodach.


Na szczeblu szkoły

Podstawowym zadaniem Związku na szczeblu szkoły jest realizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS) . Ich organizatorem jest Szkolny Klub Sportowy lub Uczniowski Klub Sportowy. Szkolne Igrzyska Sportowe powinny być systemem całorocznego usportowienia młodzieży. Program Szkolnych Igrzysk Sportowych dostosowany jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów.

Na szczeblu miasta, gminy i powiatu

Zawody odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy oraz o prawo reprezentowania swego środowiska w zawodach wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i powiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, w których przeprowadzane są finały wojewódzkie z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do przeprowadzenia zawodów.

Strona internetowa: www.pszsjaroslaw.besaba.com

Kliknij aby posłuchać tekstu