Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O przygotowaniach do akcji "Zima 2018/2019"

6 listopada 2018r. odbyło się pod przewodnictwem Starosty Jarosławskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z  Komisją Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu udział wzięli stali członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania dokonano oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, jak i przygotowania służb do „Akcji Zima 2018/2019”.

W podsumowaniu posiedzenia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan ocenił dobre przygotowanie służb i instytucji do okresu zimowego. Szczególną uwagę zwrócił na pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy. - Szczególna rola w tym zakresie przypada  Policji, Straży Miejskiej, jak również służbom socjalnym tj. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej, schroniskom i organizacjom pozarządowym - zauważył starosta.

Starosta Jarosławski zwrócił się z apelem do Burmistrzów, Wójtów na administrowanym terenie z apelem o monitorowanie sytuacji w czasie dużych zaśnieżeń i niskich temperatur. Przypomniano, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie działa całodobowo bezpłatna infolinia pod numerem tel. 987, gdzie można uzyskać informacje o wolnych miejscach noclegowych także na terenie powiatu jarosławskiego.Kliknij aby posłuchać tekstu