Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zamknięcie drogi

 

 
 Referat Bezpieczeństwa, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 7.11.2018r. informuję, że w związku z robotami drogowymi związanymi z „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1776R droga przez wieś Jodłówka w km 0+040” 
od dnia 08.11.2018 r. nastąpi zamknięcie drogi Nr 1776R  w km 0+040. na czas wykonywania robót. Objazd drogami Widaczów-Swiebodna -Pruchnik.od skrzyżowania
z drogą  Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka  do skrzyżowania z drogą gminną do Sanktuarium w Jodłówce . Kierowanie ruchem zapewnia. Zakład Produkcyjno –Usługowy DROMET Pan Piotr Górecki
                                                  

                                                   Dyżurny Powiatowego Centrum
                                                      Zarządzania Kryzysowego
                                                         Marian Kozłowski

                                                   

 

 

Kliknij aby posłuchać tekstu