Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zmiana Oznakowanie Mostu

OZNAKOWANIE MOSTU

W związku ze złym stanem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705R
Surmaczówka -Zapałów w km 4+154 stwierdzonym w dniu 06.02.2019 r. ( Uszkodzona
podpora ) Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu prosi o wyrażenie zgody na oznakowanie
mostu znakami „B-18" - 1,5 tony przy drodze powiatowej - zgodnie z art. 20 pkt 12 i 14
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późn. zm. ( tekst jednolity Dz.
U.2017poz.2222).
Znaki będą ustawiane od dnia 07 .02.2019 r.
                                                          Dyżurny Powiatowego Centrum
                                                           Zarządzania Kryzysowego

 

Kliknij aby posłuchać tekstu