Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Akcja "Zima 2019/2020"

6 listopada 2019r. odbyło się pod przewodnictwem starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z  Komisją Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu udział wzięli stali członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście. Na posiedzeniu dokonano oceny  przygotowania służb do „Akcji Zima 2019/2020”.

W podsumowaniu posiedzenia Starosta Jarosławski ocenił dobre przygotowanie służb i instytucji do okresu zimowego. Szczególną uwagę zwrócił na pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy. Dominująca rola w tym zakresie przypada  Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również służbom socjalnym tj. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej, schroniskom i organizacjom pozarządowym.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie działa całodobowo bezpłatna infolinia tel. 987 pod numerem której można uzyskać informacje o wolnych miejscach noclegowych na terenie powiatu jarosławskiego.

Informacja: Referat Bezpieczeństwa 

Kliknij aby posłuchać tekstu