Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja dotycząca zagrożenia radiacyjnego

Sytuacja radiacyjna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna na stronie Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie pod adresem:

https://www.paa.gov.pl/

Dyżurny Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu 

Kliknij aby posłuchać tekstu