Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Finał projektu "Bliżej rynku pracy" w szkołach powiatu jarosławskiego

Zakończył się trwający 2 lata projekt Bliżej rynku pracy realizowany w dziewięciu zespołach szkół powiatu jarosławskiego. Wyposażono je w nowoczesne pracownie i sprzęt do praktycznej nauki kilku zawodów - związanych między innymi z weterynarią, gastronomią, grafiką a nawet obsługą dronów. Dzięki temu uczniowie - po skończeniu edukacji - nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy.

Zobacz film TVP3 Rzeszów. Jest dostępny TUTAJ

Jako jedna z dwóch placówek na Podkarpaciu Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu uczy przyszłych techników weterynarii. W nowej pracowni spędzają najwięcej czasu poznając między innymi anatomię zwierząt i diagnostykę. Pomaga w tym nowoczesny sprzęt, w tym kilkanaście mikroskopów z całym zestawem laboratoryjnych preparatów.

Do dyspozycji uczniów są także nowoczesne analizatory biochemiczne i hematologiczne. Oraz specjalne fantomy na przykład psa, przy których mogą uczyć się jak pomagać zwierzętom. Wyposażenie nowej pracowni weterynaryjnej kosztowało 100 tysięcy złotych. W ramach projektu - Bliżej rynku pracy z nowego sprzętu mogą korzystać także uczniowie innych kierunków.

- Skorzystaliśmy z dofinansowania 200 tysięcy złotych i wsparliśmy wszystkie nasze kierunki techniczne, te które zasługują na inwestycje i są kluczowe jeśli chodzi o przyszłość i możliwości kształcenia. – mówi dyrektor jednej ze szkół.

Nowa pracownia powstała także w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. Praktyczne zajęcia mają tu przyszli piekarze i cukiernicy zarówno ze szkoły branżowej jak i technikum. Pod okiem nauczycieli - od podstaw przygotowują pieczywo, ciasta i desery.

Zajęcia w pracowni może mieć jednocześnie kilkunastu uczniów, a każda grupa przygotowywać inne wyroby. Do dyspozycji mają sprzęt, którego nie powstydziłaby się żadna profesjonalna piekarnia, czy cukiernia. Kosztował blisko 160 tysięcy złotych.

Większe szanse zatrudnienia - taki był cel realizowanego przez 2 lata projektu „Bliżej rynku pracy”. W powiecie jarosławski włączyło się do niego 9 zespołów szkół, które w sumie dostały 4 miliony 300 tysięcy złotych. Większość to dotacja z funduszy europejskich. Pieniądze wykorzystano nie tylko do zakup nowego sprzętu do szkolnych pracowni, ale także na opłacenie zawodowych praktyk, szkoleń i kursów. Skorzystało z nich 1600 uczniów, ale też 68 nauczycieli.

Informacja: Aktualności TVP3 Rzeszów (Krzysztof Kuchaj)

Projekt "Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim" był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2

Pieniądze na drogę Duńkowice - Laszki - Lubaczów

6 mln złotych będzie kosztowała przebudowa drogi Duńkowice – Laszki – Lubaczów w powiecie jarosławskim. Połowę z tej kwoty samorząd powiatowy pozyskał z rządowego programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Listę rankingową opublikował Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

- Tegoroczne prace będą ostatnim etapem przebudowy drogi nr 1674R Duńkowice – Laszki – Lubaczów, która na terenie powiatu jarosławskiego ma około 17 km. Dzięki temu zamkniemy cały szereg inwestycji, które na tym szlaku realizujemy od kilku lat – poinformował starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Wg planów zostanie przebudowanych blisko 6 km drogi. Inwestycja ma wystartować jeszcze w tym roku, po załatwieniu wszelkich formalności i przetargów. W roku 2019 ma być także jej finał.

Widowiskowa operacja na budowie mostu w Michałówce

Zakończyły się prace przy wylewaniu betonowej płyty nowobudowanego mostu w Michałówce na rzece Wisznia. To ostatni etap prac konstrukcyjnych, pozostały do wykonania prace wykończeniowe. Jak przewidują wykonawcy, cała inwestycja będzie gotowa wiosną tego roku. Termin końcowy przewidywany jest w czerwcu, ale możliwe jest jego przyśpieszenie, co jest uzależnione od pogody.

- Wykorzystaliśmy kilka dni ocieplenia i 18 stycznia operacja wylewania betonu na most została zakończona – informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Janusz Obłoza. – Bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy, bo był to ostatni tak bardzo poważny element prac przy moście – dodaje dyrektor.

Most w Michałówce był jedną z większych inwestycji drogowych powiatu jarosławskiego, rozpoczętych w 2018 roku. Jego koszty wynoszą około 7,5 mln złotych, z których więcej niż połowa zostanie sfinansowana dzięki pozyskaniu pieniędzy z ministerstwa infrastruktury. – Ta inwestycja była wyczekiwana od wielu lat. Dzięki naszym staraniom o pozyskanie pieniędzy spoza budżetu powiatu powstanie całkowicie nowy most o nośności 40 ton, długości 75 metrów i szerokości 10 metrów z chodnikiem – mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Na czas budowy nowego mostu funkcjonuje przeprawa zastępcza.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie jarosławskim w dniach 4 lutego - 14 marca 2019 r.

Przedstawiamy obwieszczenie wojewody podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego. W załączniku obwieszczenie do pobranie w pliku .pdf.  Wybrane fragmenty dotyczące powiatu jarosławskiego (zasady i harmonogram), także w formie dołączonych zdjęć w galerii.

Starosta jarosławski we władzach Związku Powiatów Polskich

Starosta jarosławski Tadeusz Chrzan został wybrany wiceprezesem Związku Powiatów Polskich. Wybory do jednej z największych organizacji samorządowych w Polsce odbyły się 17 stycznia podczas XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP w Warszawie. Prezesem Związku został starosta bielski Adam Płonka, a w zarządzie znalazł się również starosta łańcucki Adam Krzysztoń.

Związek Powiatów Polskich to stowarzyszenie powiatów działające w dwudziestoleciu międzywojennym, mające za zadanie obronę ich wspólnych interesów. Zostało reaktywowane z inicjatywy samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów w 1999 roku. ZPP skupia 315 powiatów i miast na prawach powiatów.

Wszystkim wybranym do władz stowarzyszenia składamy gratulacje!

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na rok 2019 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 roku będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego:

Punkt nr 1: 
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław   
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Punkt nr 2:
    Urząd Gminy wWiązownicy
    ul. Warszawska 15
    37-522 Wiązownica,
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 3:
    Urząd Gminyw  Radymnie
    Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.,
    Skołoszów ul. Dworska 7, 37-550 Radymno      
    Poniedziałek:       od godz. 8:00  do godz. 12:00
    Wtorek:                 od godz.  8:00 do godz. 12:00
    Środa:                   od godz.  8:00 do godz. 12:00

     Urząd Gminy wChłopicach
     37-561 Chłopice 149a
     Czwartek:         od godz. 8:00  do godz. 12:00
     Piątek:              od godz.  8:00 do godz. 12:00

Punkt nr 4:
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 5:
    Urząd Miejski w Pruchniku
    ul. Rynek 1
    37-560 Pruchnik
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Walka ze smogiem

W odpowiedzi na prośbę autorów publikujemy dziś na naszej stronie apel Obywatelskiej Rady Kultury, zamieszczony niedawno w internecie, a dotyczący przeciwdziałania smogowi, czyli problemowi, który dotyczy nas wszystkich. Jego twórcy dołączyli do niego kilka interesujących informacji, filmów oraz stron internetowych, które pokazują „jak palić, by nie truć niepotrzebnie środowiska”. Zachęcamy do lektury!

"Szanowni Państwo.

Jest to najważniejszy wątek w historii „Jarosław w Potrawce” (nazwa profilu facebook’owego - przyp. red.). Nie zamykam możliwości komentowania, ale bardzo proszę,  o wpisy tylko przemyślane i nieprzeszkadzające nam w naszej akcji. Wszystko co tu napiszę będzie oparte na faktach i liczbach, na danych naukowych, rządowych lub na naszych próbach praktycznych. 

Jak wszystkim powszechnie wiadomo, środowisko w którym żyjemy jest zanieczyszczane na wszystkie możliwe sposoby, z nasileniem nie raz wielokrotnie przekraczającym tolerowanie przez nasze organizmy. Do tego doprowadziliśmy. Jest to cena za te wszystkie nasze samochody, telewizję, wojny, industrializację, komfort i miliony podobnych rzeczy składających się na naszą cywilizację. 

Kilka razy już sygnalizowałem, że przygotowujemy się do walki z duszącym nas smogiem w Jarosławiu. Jeśli zmierzymy się z tym wszyscy razem, to poziom zanieczyszczenia powietrza w Jarosławiu zostanie wymiernie obniżony. Warunkiem koniecznym jest to, że bierzemy się do pracy wszyscy, bez wyjątków. Czyli my mieszkańcy miasta i powiatu, władze miasta, powiatu i gmin, związki wyznaniowe, szkoły, urzędy, stowarzyszenia, media, instytucje – po prostu wszyscy. Opracowałem program antysmogowy AS, którego wdrożenie pozwoli na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza na naszym terenie. Jako stowarzyszenie ORKA rozmawiamy z różnymi instytucjami i władzami, to dopiero początek. Ale żeby nie wiem jak wszystkie instytucje się wysilały, to bez zaangażowania mieszkańców nic nam z tego nie wyjdzie. 

Cztery lata temu NIK opublikowała wyniki z kontroli czystości powietrza w Polsce https://www.nik.gov.pl/plik/id,7764,vp,9732.pdf.  Wynika z niego, że piece domowe CO powodują 82 – 92,8%  zanieczyszczeń, komunikacja (spaliny, klocki hamulcowe, opony, wzbijany kurz) 5,4 - 7%, a przemysł 1,8 – 9%. Są to dane uśrednione dla całego kraju, dlatego w każdej miejscowości należy do tego podchodzić w sposób indywidualny. W oparciu o państwowy monitoring czystości powietrza w Jarosławiu wiemy, że poziom cząstek stałych PM10 spadaz 80μg/m³ zimą, do 20μg/m³ latem. Natomiast, i tu uwaga: poziom benzo(a)pirenu, czyli tego świństwa, które powoduje m.in. raka, zimą podnosi się w stosunku do lata o 11500% czyli 115-krotnie! https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/10/parametry/194-192/roczny/2017  

I jest to spowodowane tradycyjnym, złym sposobem palenia w kotłach starego typu, gdzie palimy od dołu. Wiemy to z  opracowań rządowych, doświadczeń wielu Polaków oraz naszych ustaleń praktycznych. 

Jak zatem palić? 

Proszę otworzyć tę instrukcję, jest naprawdę doskonale opracowana: http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_v2_082018.pdf

Pokazuje ona w jaki sposób palić w naszych piecach starego typu, przy okazji oszczędzając na kosztach zakupu opału nawet do 40%. To są fakty, nie nasza fantasmagoria. My to sprawdziliśmy, a potwierdza polskie Ministerstwo Środowiska. 

Nauczmy się palić w piecach od góry. To wbrew przyzwyczajeniom, ale oszczędniejsze i bardziej ekologiczne. W większości kotłów można tak właśnie palić.

I jeszcze jedno na koniec. Nauczmy się, przestawmy, wprowadźmy nieco kultury do naszego życia  i NIE PALMY ŚMIECI I ODPADÓW! Tego robić nie wolno. To jest karalne, to grzech, to wstyd. Oszczędź dzieci – nie pal śmieci! 

Pozdrawiam wszystkich. Zbigniew Polit."

Przydatne informacje, jak wskazują autorzy apelu, znajdą Państwo również na stronie „Czyste ogrzewanie” http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ oraz w filmie poniżej.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu