Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

List do Absolwentów szkół średnich powiatu jarosławskiego

„Nikt nie zawdzięcza wszystkiego wyłącznie sobie”.


Drodzy Absolwenci!
 
Za Wami kolejny ważny etap życia. Już dziś ze świadectwami ukończenia szkoły wkroczycie w swoją dorosłość i w nowe wyzwania.

Mam nadzieję, że pobyt w szkole umożliwił Wam nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności odpowiednich do Waszego kierunku i profilu kształcenia, ale także rozwinął Wasze zainteresowania i predyspozycje, uwrażliwił na piękno i potrzeby drugiego człowieka, nauczył kreatywności i twórczego działania oraz przygotował do podejmowania dojrzałych decyzji. Należy pamiętać także o tym, że szkoła to czas nie tylko nauki, ale to również czas spotkania z drugim człowiekiem. To czas budowania przyjaźni, rodzenia się sympatii czy miłości, które, pielęgnowane, trwają przez całe życie.

Bardzo chciałbym wierzyć w to, że wiedza zdobyta w szkole i praca, którą włożyliście w swój dzisiejszy sukces ukończenia szkoły zaowocuje w przyszłości zdaną maturą, wymarzonymi studiami, karierą zawodową, satysfakcjonującą pracą i sukcesami w życiu osobistym.

Drodzy Absolwenci! U progu Waszego dorosłego życia, gratuluję Wam ukończenia szkoły i życzę trafnych życiowych wyborów. Patrzcie z młodzieńczym optymizmem w przyszłość, wyznaczajcie sobie ambitne cele i realizujcie swoje marzenia. Nie zapominajcie jednak o tych, którzy doprowadzili Was do miejsca, w którym teraz jesteście. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o Nauczycielach, Wychowawcach, Katechetach i Pracownikach niepedagogicznych, którzy przez cały pobyt w szkole Wam towarzyszyli, którzy Was nie tylko nauczali i wychowywali, ale i też wspierali, pomagali i niejednokrotnie wiele wybaczali.

Dlatego w tym dniu szczególne podziękowania składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły, bo to właśnie Państwo staliście zawsze najbliżej swoich uczniów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, motywując ich do pracy oraz poświęcając im swój czas, uwagę i serce. Głęboko ufam, że kiedyś po latach, uczniowie docenią Państwa pracę i będą Wam wdzięczni, a Wy z satysfakcją popatrzycie na swoich wychowanków.

Drodzy Absolwenci! Już niedługo Wasze drogi się rozejdą i będziecie szukać swojego miejsca w świecie. Głęboko wierzę, że zabierzecie ze sobą nie tylko dobre, piękne i niezapomniane wspomnienia, ale będziecie stanowić wspaniałą wizytówkę swojej szkoły, miasta i powiatu. A w swojej życiowej drodze pamiętajcie, że „…nikt z Was nie jest ani „lepszy” ani „gorszy”, bowiem każdy otrzymał w darze talenty potrzebne mu, by iść własną drogą”. ( P. Coelho).

 

 

Starosta Jarosławski
 
Tadeusz Chrzan


10 strzałów ku chwale Ojczyzny

Ta tradycja ma swoje korzenie jeszcze w czasach przedwojennych. Wtedy cieszyła się bardzo dużą popularnością. Dziś na terenie powiatu jarosławskiego reaktywuje ją Związek Strzelecki „Strzelec Józefa Piłsudskiego” i 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” o Puchar Starosty Jarosławskiego ma wymiar nie tylko patriotyczny, ale także charytatywny, bo będą zbierane pieniądze na rehabilitację Seweryna Garczewskiego, syna polskiego żołnierza. Organizatorzy i partnerzy zapraszają 3 maja, od godziny 10.00 na strzelnicę powiatową do Malenisk!

Zawody strzeleckie będą się odbywać już od godziny 10.00 do 17.00. Wszyscy chętni (oczywiście pełnoletni) będą mieli do wyboru broń krótką (pistolet Glock17) oraz długą (karabinek AR15, karabin AKM oraz karabin snajperski Remington M700). 10 strzałów – w przypadku karabinu snajperskiego 4. - będzie wartości 40 złotowej cegiełki, która trafi na rehabilitację Seweryna.

- Ustaliliśmy z partnerami, że naszym celem jest by „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” było wydarzeniem cyklicznym, towarzyszącym świętom narodowym – mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, o którego puchar będą toczyć się zawody. – Chcielibyśmy w ten sposób wypromować patriotyczne idee towarzyszące Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec Józefa Piłsudskiego” i Wojskom Obrony Terytorialnej, reprezentowanym w tym przypadku przez 3PBOT, a konkretnie 34 batalion lekkiej piechoty.  

Od godziny 13.00 do zawodów zostanie dołączona kolejny punkt programu – piknik. Będą m.in. atrakcje dla dzieci i wojskowe jedzenie. Dla chętnych zorganizowany zostanie także bezpłatny transport (kursy z dworca PKS i strzelnicy w Maleniskach).

VI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy V a VI sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/1)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/2)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.(Projekt Nr VI/3)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2019-2022. (Projekt Nr VI/4)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta  i inne dni wolne od pracy w 2019 roku.  (Projekt Nr VI/5)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części powierzchni nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego pod System Telewizji Szpitalnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (Projekt Nr VI/6)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Jarosławiu działającej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.  (Projekt Nr VI/7)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Miasta Svidnik na Słowacji. (Projekt Nr VI/8)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Powiatu Salzland w Niemczech. (Projekt Nr VI/9)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Rejonu Użgorodzkiego na Ukrainie. (Projekt Nr VI/10)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr VI/11)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr VI/12)
 17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, przyjętego uchwałą Nr XLII/279/2017 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 listopada 2017 r. - pobierz
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 20. Zakończenie obrad.

Inwestycja w Michałówce na finiszu

Zakończyła się budowa mostu w Michałówce w pow. jarosławskim. W najbliższych dniach zostanie on oddany do użytku. Ponad 50 procent środków na budowę mostu pochodziło z rezerwy ministerstwa infrastruktury.

Zobaczcie krótką rozmowę ze starostą jarosławskim Tadeuszem Chrzanem na temat mostu w Michałówce. Jest dostępna TUTAJ

Nowy most o nośności 40 t. będzie długości 75 metrów, szerokości blisko 10 m. i dodatkowo z chodnikiem. Przed jego budową oddano do użytku przeprawę zastępczą i wyburzono stary most. Prace dotyczyły także 225 metrów dróg dojazdowych do mostu.

Budowa mostu kosztowała ponad 7 milionów złotych. Jej sfinansowanie było możliwe dzięki otrzymaniu pieniędzy z rezerwy ministra infrastruktury i budownictwa oraz z Powiatu Jarosławskiego i Gminy Radymno. Standardowo w takich przypadkach ministerstwo dokłada 50% wysokości kosztów. Tym razem ta kwota jest wyższa o ponad 500 tys. złotych i wyniosła dokładnie 4 mln 76 tys. złotych.

Informacja: TVP3 Rzeszów, własna.

PKS Jarosław ma szanse na rządowe wsparcie

Kilka dni po oddaniu do użytku dworca PKS w Jarosławiu, szykują się nowe perspektywy dla operatora publicznego transportu aż w pięciu powiatach (jarosławski, przeworski, lubaczowski i w Bieszczadach). W przyszłym tygodniu w Sejmie, rozpoczną się prace nad ustawą, która ma zapewnić finansowe wsparcie dla lokalnych przewoźników, takich jak PKS Jarosław. O tych planach, wynikających z tzw. "piątki Jarosława Kaczyńskiego" opowiadali starosta jarosławski Tadeusz Chrzan i przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, poseł Bogdan Rzońca. Szczegóły w relacji Pod24 poniżej:

Dla lokalnych przedsiębiorców

O instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców rozmawiano dziś w starostwie powiatowym z licznym udziałem jarosławskich przedstawicieli lokalnego biznesu. Wśród prelegentów byli pracownicy Agencji Rozwoju Przemysłu, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Konferencja została zorganizowana przez starostę jarosławskiego Tadeusza Chrzana i dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Jej partnerem był także Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.– Przedstawiliśmy naszym jarosławskim przedsiębiorcom informacje o projekcie znanym pod nazwąPolska Strefa Inwestycji” czy obsłudze inwestora, która jest kluczem do realizacji różnego rodzaju inwestycji – mówił starosta Tadeusz Chrzan. Z kolei wicedyrektor ARP Oddziału w Mielcu Fryderyk Kapinos, stwierdził, że bardzo ucieszyła go duża frekwencja, bo rozwój przedsiębiorczości w powiecie mieleckim od lat dziewięćdziesiątych, kiedy było tam 30-procentowe bezrobocie, do dziś, kiedy jest ono na poziomie 4,9%, pokazał, że można i warto skorzystać z tych doświadczeń.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat pożyczek na działalność bieżącą i finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – to główne hasło ruszającej właśnie kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

Przypominamy także naszą powiatową akcję profilaktyczną "Stop dopalaczom!", którą przeprowadziliśmy w 2015 roku. Jest dostępna TUTAJ

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” powstał spot filmowy. Jego twórcy zwracają uwagę na poważne zagrożenie życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. – Narkotyki i dopalacze zabijają. Zarejestrowano kilka tysięcy zgłoszonych zatruć dopalaczami. To więcej, niż jest polskich youtuberów. Dragi mogą powodować depresję, zmiany skórne, wymioty, duszności, drgawki, zatrzymanie serca i bolesną śmierć – także w trakcie snu. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – przestrzegają autorzy kampanii.

W przekazie kampanii zwrócono również uwagę na coraz większą trudność w rozpoznawaniu nowych, nieznanych substancji, tzw. „dopalaczy”, które są nielegalnie rozpowszechniane pod pretekstem „celów kolekcjonerskich”. Autorzy kampanii przestrzegają młodych i ciekawych świata ludzi przed przestępcami, którzy narażają ich na utratę zdrowia, a nawet życia – czerpiąc z tego spore zyski.

Elementem kampanii jest także konkurs na mem internetowy i animację w formacie GIF. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświęconej kampanii.

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” to także szereg inicjatyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Informacja: MSWiA

Elektroniczny przewodnik edukacyjny

- Przed nami rekrutacja na rok szkolny 2019/2020. Wybór miejsca realizacji kolejnego etapu edukacyjnego jest ważną decyzją – tymi słowami zachęca do podjęcia nauki w jarosławskich szkołach średnich Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. - Tegoroczna oferta edukacyjna powstała w wyniku analizy dotychczasowych wyborów dokonywanych przez kandydatów do szkół, uwarunkowań społecznych, a także diagnoz i przedsięwzięć realizowanych w powiatowym systemie edukacji, ale także biorąc pod uwagę, że do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych będą kandydować dwa roczniki. By to ułatwić Powiat Jarosławski przygotował „Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny”.

Oczywiście liczy się nie tylko forma. Merytorycznie Przewodnik zawiera wszystkie ważne terminy rekrutacji, wzór wniosku o przyjęcie do nowej szkoły, ankietę pomocną w wyborze szkoły dla tych niezdecydowanych. Są również oferty i krótki opis wszystkich szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Co ważne jest także możliwość rejestracji kandydata. A wszystko w jednym miejscu, ciekawie opracowane i podane w przejrzysty sposób.

Przewodnik dostępny jest pod adresem http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/ jak również bezpośrednio ze strony Powiatu Jarosławskiego w zakładce „Elektroniczna oferta edukacyjna”.

I tylko do szkoły trzeba będzie uczęszczać, jak najbardziej realnie… Ale skoro będzie to ta wybrana.
Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu