Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

X Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 9.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady X sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy IX 
  a X sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr X/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr X/2)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr X/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr X/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Jarosławski umowy z Wojewodą Podkarpackim celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. (Projekt Nr X/5)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (Projekt Nr X/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jarosławskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.  (Projekt Nr X/7)
 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu na obszarze  Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2019

 pfron logo 18

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Modułu I Obszar C Zadanie 1 obejmującego pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Nabór trwa do 30.09.2019 r., wnioski można pobrać pod dresem:
http://starostwo.jaroslaw.pl/starostwo/niepelnosprawni/item/4878-nabor-wnioskow-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-2019-modul-i

 

 

 

Jedne z największych prac scaleniowych w Polsce! Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych.

Zgodnie z umową podpisaną 2 sierpnia blisko 50 mln złotych trafi na kolejne scalenia w powiecie jarosławskim! Obejmą one tym razem trzy miejscowości - Kramarzówkę, Węgierkę i Wolę Węgierską. Pieniądze przeznaczone w ostatnich trzech latach na scalenia w powiecie jarosławskim przekroczyły już 100 mln złotych i objęły 8 miejscowości na obszarze 9 tys. hektarów.

Umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego została podpisana w Rzeszowie przez przedstawicieli Powiatu Jarosławskiego – starostę Tadeusza Chrzana, wicestarostę Mariusza Trojaka i skarbnik powiatu Agnieszkę Mroczkę.  Dotyczyła ona przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- Podobne umowy podpisaliśmy już w 2016 roku na 34 miliony złotych i w roku 2018 na 20 mln złotych. Wtedy objęliśmy nimi blisko 5 tys. hektarów. Dziś dochodzi ponad 4 tys. hektarów – przypomina starosta Tadeusz Chrzan. – Scalenia prowadzone w powiecie jarosławskim są jednymi z największych w Polsce, ale warto podkreślić, że to bardzo skomplikowana operacja, bo dotyczy terenu na którym jest bardzo duże rozdrobnienie właścicielskie.

Jak przewiduje umowa, pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na operacje znajdujące się w powiecie jarosławskim: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”, „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica”, „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska Roźwienica”. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarach scaleń, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to październik 2021 r.

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji - 22 347 326,07 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 14 219 603,00. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów wsi Kramarzówka wynosi 1872,63 ha. Znajdują się tu 3342 działki ewidencyjne, a liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym wynosi 333.

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji - 13 242 906,09 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 8 426 460,00. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów wsi Węgierka wynosi 1100,23 ha. Znajduje się tu 1801 działek ewidencyjnych, a liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym wynosi 259.
 
Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji – 11 864 938,05 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 7 549 659,00. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów wsi Wola Węgierska wynosi 1009,78 ha. Znajduje się tu 1131 działek ewidencyjnych, a liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym wynosi 154.

Szczegółowe informacje o postępie prac scaleniowych dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

TOP 16 inwestycji Powiatu Jarosławskiego

Blisko 150 mln złotych trafiło na najważniejsze i najbardziej widowiskowe inwestycje zrealizowane przez powiat jarosławski w ostatnich czterech latach. Są wśród nich związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą drogową, ale także polityką społeczną i turystyką. - Najwięcej, bo 55 mln zł, Powiat Jarosławski zainwestował w samym Jarosławiu i to licząc tylko te "rankingowe" inwestycje, bo przez cztery lata uzbiera się tego o wiele więcej! – podsumowuje ranking starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Przed nami w galerii zdjęć TOP 16 flagowych inwestycji Powiatu Jarosławskiego:

Nowoczesna hala sportowa i ogólnopolski ośrodek szkolenia tenisa stołowego w powiecie jarosławskim!

Przeznaczenie blisko 1 mln złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych na ostatniej sesji Rady Powiatu 29 lipca, to zapowiedź kolejnej inwestycji Powiatu Jarosławskiego. Po wpisaniu do tegorocznego budżetu, rozpocznie się już jesienią tego roku. Hala stanie  na miejscu obecnego boiska. Co więcej, będzie ona pełniła także zaplecze ogólnopolskiego ośrodka szkoleniowego w tenisie stołowym!

- Udało się porozumieć z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego i właśnie u nas w powiecie, w Jarosławiu stworzymy ośrodek, który ma służyć dzieciom i młodzieży. Wierzę, że to stąd wyjdą następcy Grubby i Kucharskiego, bo zdolnych zawodniczek i zawodników u nas nie brakuje – wyjaśnia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. - Co ważne plany zakładają budowę hali gimnastycznej z użyciem nowoczesnych technologii. Chcemy, żeby była naszą wizytówką. Oczywiście budynek będzie posiadał udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a to także nie bez znaczenia – dodaje starosta.

Stworzenie kolejnego centrum szkolenia w Jarosławiu, to duże wyróżnienie. - Zgodnie z założenia, programem szkolenia w takim ośrodku mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej, od czwartej klasy wzwyż i szkół średnich. Już teraz Jarosław może pochwalić się bardzo dobrymi efektami szkolenia dzieci i młodzieży, a stworzenie ośrodka jeszcze bardziej podniesie jakość treningu – tłumaczy Kamil Dziukiewicz, wiceprezes PZTS. – Oprócz zajęć stricte sportowych, rolą ośrodka będzie także popularyzacja tenisa stołowego. Stworzymy znakomite miejsce do rozgrywania meczów międzypaństwowych, organizacji dużych, ogólnopolskich turniejów. Bogate zaplecze pozwoli nam również na organizację zawodów dla osób niepełnosprawnych. Już nie mogę się doczekać – dodaje Dziukiewicz.

Samorząd powiatowy złożył także wniosek do ministerstwa sportu opiewający na 6 mln złotych, licząc na 50% dofinansowania swojej inwestycji. Rozstrzygnięcia mają zapaść we wrześniu i to od nich w dużej mierze zależny jest termin ukończenia budowy.

Ważna drogowa inwestycja Powiatu Jarosławskiego na półmetku

W tym tygodniu (23 lipca) zakończył się pracochłonny etap stabilizacji gruntu cementem na blisko dwukilometrowym odcinku drogi Duńkowice – Laszki – Lubaczów. Do tej pory był on gruntowy, teraz będzie z odpowiednią podbudową z tłucznia i nawierzchnią asfaltową. A to tylko część 6-kilometrowej inwestycji w jedną z głównych przelotowych dróg powiatowych, która ma być gotowa do połowy października. Oprócz nowej nawierzchni i poboczy, są planowane także m.in. chodniki w newralgicznych punktach oraz przepusty.

- Tegoroczne prace będą ostatnim etapem przebudowy drogi nr 1674R Duńkowice – Laszki – Lubaczów, która na terenie powiatu jarosławskiego ma około 17 km. Dzięki temu zamkniemy cały szereg inwestycji, które na tym szlaku realizujemy od kilku lat – mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Przebudowa drogi Duńkowice – Laszki – Lubaczów w powiecie jarosławskim trwa od czerwca tego roku i będzie kosztować około 5 mln złotych. Połowę z tej kwoty samorząd powiatowy pozyskał z rządowego programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Swój wkład maja także gminy Laszki i Radymno.

Nowy, atrakcyjny serwis turystyczny!

- Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, jeśli tylko jesteście Państwo ciekawi wspaniałej historii i walorów krajoznawczych ziemi jarosławskiej i svidnickiej – www.jaroslawski.pl  Powiat Jarosławski za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego skorzystał z unijnego programu Interreg Polska-Słowacja. Powstała dzięki temu nie tylko ta strona, ale także przewodnik w formie papierowej oraz kilkanaście tablic informacyjnych.

- Ta propozycja ma zachęcić do tego, by w tych okolicach pozostać na dłużej i wybrać się na ciekawą wycieczkę. Aby zaplanować atrakcyjną wyprawę wystarczy wejść na stronę internetową. Do wyboru jest pięć wirtualnych szlaków: wielokulturowy, mieszczański, ziemiański, dziedzictwa zapomnianego oraz wielkich wydarzeń historycznych. Są tu zabytki wpisane na listę UNESCO, jak cerkiew w Chotyńcu, kamienice sławne ze swojego piękna w całej Polsce, jak jarosławska kamienica  Orsettich, ale także ciekawostki np. niezwykła kapliczka, która powstała z lufy armaty przeciwpancernej zamontowanej na niemieckim niszczycielu czołgów. Strona, tak jak cały projekt, łączy wirtualnie powiat jarosławski i słowacki Svidnik.

- Z kolei przewodnik wydany w tradycyjnej, papierowej formie ma 300 stron. Każda opisywana pozycja jest ilustrowana, a jest on do dostania w naszym jarosławskim muzeum Kamienica Orsettich.
Tadeusz Chrzan
Starosta Jarosławski

 

twoje miejsca loga

 

Bezpieczne wakacje... w lesie.

Spędzasz wakacje lub wolny weekend w pobliżu lasu? Nie wiesz, co zabrać na wycieczkę do lasu, czy wszędzie można rozpalić ognisko lub co zrobić, gdy znajdziesz ranne zwierzę? Oto krótki poradnik:

Zaplanuj wycieczkę z głową

Idąc do lasu pamiętaj, że łatwo w nim zabłądzić. Dlatego przed wycieczką koniecznie spójrz na mapę. Zaplanuj trasę wcześniej i oceń realnie swoje możliwości. Zabierz ze sobą urządzenie z GPS lub tradycyjną mapę. Korzystaj ze znakowanych szlaków turystycznych. Pamiętaj o odpowiednim ubiorze, w tym zakrytych, najlepiej wysokich butach.

Czy można rozpalić ognisko w lesie

Pamiętaj, że w lesie i jego pobliżu nie wolno używać ognia. A ognisko wolno palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych – po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym, który wyda specjalne, czasowe pozwolenie.

Dlaczego to takie ważne? Bo gdy służby leśne obserwują las z wież, mogą wziąć twoje ognisko za pożar i wezwać na miejsce straż pożarną.

Warto też wiedzieć, że informacje o stopniu zagrożenia pożarowego można śledzić na stronie Lasów Państwowych.

Patrz na tablice informacyjne

W lesie znajdziesz specjalne tablice informacyjne. A na nich ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu. Nie lekceważ tych informacji.

Uważaj na dzikie zwierzęta

W lesie możesz natrafić na różne gatunki zwierząt i roślin. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli spotkasz dzikie zwierzę. Najlepiej spokojnie oddalić się na bezpieczną odległość, a agresywne zachowanie zwierząt zgłosić leśnikom.

Gdy znajdziesz ranne zwierzę, powiadom o tym urząd gminy lub służby leśne.

W lesie zwróć też uwagę na tzw. tereny zamknięte np. strzelnice oraz poligony i bazy wojskowe. Nie zbliżaj się do terenów oznaczonych jako objęte zakazem wstępu.

Sport w lesie

Las to doskonałe miejsce na wypoczynek i aktywność fizyczną. Sprawdź leśne trasy biegowe, rowerowe i inne szlaki turystyczne na stronie Lasów Państwowych.

Więcej informacji i porad o biwakowaniu w lesie na stronie Lasów Państwowych.

Szczegóły dotyczące zachowania w lesie znajdziesz na stronie www.czaswlas.pl.

Informacja za: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/bezpieczne-wakacje-jak-zachowywac-sie-w-lesie.html

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu