Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Drogowe inwestycje powiatu jarosławskiego wystartowały z wysokiego pułapu

Rozpoczęła się pierwsza z tegorocznych inwestycji drogowych samorządu powiatowego w Jarosławiu, współfinansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Mowa o drodze Sośnica – Zadąbrowie w południowo-wschodniej części powiatu. Jej koszt wyceniono na 3,6 mln złotych, przy 80% wsparciu ze wspomnianego Funduszu. Przy inwestycji, z powiatem jarosławskim współpracuje gmina Radymno.

Odcinek o długości blisko 3 kilometrów, istniejącej, ale będącej w nie najlepszym stanie drogi, całkowicie odmieni swój wygląd. - Jezdnia zostanie poszerzona z 4 do 6 metrów, na całej długości będzie też chodnik o szerokości 2 metrów – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Zostanie zwiększona nośność, ze względu na to, że jest to bardzo ważny trakt dla miejscowych przedsiębiorców rolnych, korzystających z ciężkiego sprzętu rolniczego. – Droga ta po przebudowie, przejmie ruch z pobliskiej kopalni żwiru i piasku w Sośnicy, omijając Święte i Radymno – dodaje  Janusz Obłoza, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

Według planów ta inwestycja zakończy się jesienią. Nie będzie jedyną z zaplanowanych na ten rok przez samorząd powiatu jarosławskiego a współfinansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych. – Dzięki naszym staraniom o pozyskanie pieniędzy z rządowych źródeł, w tym roku przystąpimy jeszcze do inwestycji przy drogach powiatowych w Wiązownicy, drodze Makowisko-Bobrówka oraz ulicy Kolejowej w Radymnie, która będzie doskonałym uzupełnieniem remontowanego dworca PKP w tej miejscowości, a który ma być gotowy w drugiej połowie roku – wyjaśnia starosta Stanisław Kłopot. Wartość tych inwestycji wyceniana jest z kolei na około 7,5 mln złotych.

Na zdj. 7 od lewej: Marek Kisielewicz (członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego), Błażej Piliszko (gmina Radymno), Janusz Obłoza (dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg).

XIX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 27 lutego 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady XIX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Fedor

Ruszyła długo wyczekiwana inwestycja!

Rozpoczęły się prace przy zabytkowym budynku w Jarosławiu, który samorząd powiatowy chce w przyszłości przeznaczyć na siedzibę Powiatowego Ogniska Baletowego. Teren inwestycji został już przekazany wykonawcy. Pierwszy etap prac ma kosztować blisko milion złotych, ale to dopiero początek, bo całość robót wyceniana jest na około pięciu milionów złotych.

Pierwszy etap obejmuje m.in. wykonanie podestu na poddaszu oraz dach, czyli wymianę więźby, nowe pokrycie dachowe i orynnowanie. To także część ścian działowych i montaż stolarki drzwiowej. Ten etap inwestycji powinien zakończyć się w połowie roku. – Kolejne etapy uzależnione są w dużej mierze od pozyskania pieniędzy ze środków zewnętrznych. Przygotowujemy aplikację do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, które dysponuje na ten cel pieniędzmi m.in. z tzw. „funduszy norweskich”. Termin złożenia projektu to połowa marca – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Dużym plusem jest to, że mamy projekt architektoniczno-budowlany obejmujący kompleksowy remont oraz przebudowę tego zabytkowego budynku – dodaje starosta.

Budynek to neoklasycystyczny gmach Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich „Jad Charuzim”, wzniesiony według projektu Samuela Kormana w latach 1907–1912. W wojewódzkim rejestrze zabytków jest od 1984 r. W 2008 r. budynek został zwrócony Gminie Żydowskiej i jego właścicielem została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W 2017 r. władze samorządowe Powiatu Jarosławskiego zdecydowały o jego zakupie na rzecz działalności edukacyjno-kulturalnej za kwotę 500 tys. złotych.

Pomoc dla polskiej parafii na Ukrainie

Pomoc finansowa na najpilniejsze potrzeby oraz wsparcie w postaci konserw. To efekty kolejnej już zbiórki pieniędzy wśród radnych Rady Powiatu Jarosławskiego oraz podarunku ze strony Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A. w Jarosławiu. I tak jak co roku, pomoc trafiła do podopiecznych polskiej parafii przy kościele św. Piotra i Pawła w Jaworowie na Ukrainie.

11 lutego, za okazane wsparcie podziękował osobiście ksiądz proboszcz Marek Niedźwiecki. Spotkał się z przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławskiego Marianem Fedorem oraz starostą Stanisławem Kłopotem. - Była chwila czasu na rozmowę i obietnica z naszej strony, że nie zapomnimy o kontynuacji tej współpracy – relacjonował spotkanie starosta Stanisław Kłopot.

Kolejna już edycja pomocy ze strony Rady Powiatu Jarosławskiego oraz sponsorów, którzy zadeklarują swoje wsparcie, planowana jest w listopadzie/grudniu tego roku.

Na zdjęciu od lewej strony: przewodniczący Rady Powiatu Marian Fedor, ksiądz Marek Niedźwiecki, starosta Stanisław Kłopot.

Kontynuacja spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu jarosławskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych.  

Spotkania odbywają się cyklicznie w ostatnie wtorki miesiąca. Terminy najbliższych spotkań to:

- 25 lutego

- 31 marca

- 28 kwietnia              w godz. 12.15 – 13.45,

- 26 maja

- 30 czerwca

- Grupę wsparcia tworzą osoby przeżywające podobne trudności i osoby pełniące podobną rolę, w tym wypadku funkcję rodziny zastępczej. Spotkania grup wsparcia dają możliwość uzyskania informacji wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia emocjonalnego, są źródłem inspiracji i motywacji do działania – informuje dyrektor PCPR Agnieszka Sikorska. – Wśród celów jest m.in.rozwijanie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w utrzymywaniu kontaktów i relacji dzieci z rodzicami biologicznymi oraz pomoc dzieciom w adaptacji do nowego środowiska rodzinnego i radzenia sobie ze stresem zmiany – dodaje Agnieszka Sikorska.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:

·           poczucia się częścią grupy ludzi, dla których ich problemy są ważne i którzy pragną ich wesprzeć,

·            doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),

·            inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

·            pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),

·            przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,

·            zapobiegania wyczerpaniu i  wypaleniu. 

Zapraszamy do udziału!!!

 
Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Podkarpacki lider scaleń

Kolejna umowa dotycząca scaleń w powiecie jarosławskim została podpisana! Tym razem chodzi o miejscowość Chorzów w gminie Roźwienica. Dokument sygnowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Swoje podpisy złożyli pod nim wicemarszałek Podkarpacia Piotr Pilch i starosta jarosławski Stanisław Kłopot oraz wicestarosta Mariusz Trojak i skarbnik powiatu Agnieszka Mroczka. Tym samym limit środków dostępnych dla województwa podkarpackiego na te działania został całkowicie wyczerpany, a ostatnie umowy podpisały powiaty rzeszowski i właśnie jarosławski.

- To kolejny etap inwestycji w scalenia. Warto zatem pokusić się o krótkie podsumowanie. Dotyczą one ponad 9 tys. hektarów w dziewięciu miejscowościach, a samorząd powiatowy pozyskał na ten cel 108 mln złotych – informuje starosta Stanisław Kłopot. - To czyni powiat jarosławski zdecydowanym liderem na Podkarpaciu!

Scalenia w powiecie jarosławskim obejmują: Pruchnik, Jodłówkę, Boratyn, Jankowice, Rzeplin, Kramarzówkę, Węgierkę, Wolę Węgierską i Chorzów. To około 9 300 ha. Dwa kolejne powiaty objęły scaleniami: przeworski  - 8 850 ha oraz leżajski – około 4 000 ha. - Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac poscaleniowych w Pruchniku i Jodłówce – podsumowuje starosta Stanisław Kłopot.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Plan Kwalifikacji Wojskowej 2020

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej na 2020 rok na terenie powiatu jarosławskiego kwalifikacja wojskowa przebiegać będzie w okresie od 3 lutego 2020 roku do 9 marca 2020 roku. Kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w  2001 oraz roczniki starsze do 24 roku życia, jak również kobiety zgonie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej . Ogółem kwalifikacji podlega 847 osób. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji, gdzie odbywać się będą posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarosławiu jest Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych („Bursa Międzyszkolna”) w Jarosławiu przy ul. Reymonta 1, gdzie można uzyskać informacje. Czas pracy komisji określono od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00.

Zobacz także ważne informacje na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Są dostępne TUTAJ

W załączeniu stosowne obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. W nim znajdą Państwo szczegółowy harmonogram oraz zasady dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Informacja: Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie  to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej  porady.
W roku 2020 Starosta Jarosławski ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają cztery lokalizacje w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób  z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa  od godz. 800 do 1600, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.

Porad prawnych w 2020 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W jaki sposób jest to weryfikowane?

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana   o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją.

Bezpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, w tym  w sprawie karnej;
  3. przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

UMAWIANIE WIZYT NA BEZPŁATNE PORADY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62
w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu  na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego

Harmonogramu pracy w 2020 roku dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego:


Prowadzący: Radcy prawni

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław   
od poniedziałku do piątku: od godz. 8:00 do godz. 12:00

Prowadzący: Adwokaci

Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Prowadzący: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław   
od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Prowadzący: NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Prowadzący: NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ze specjalizacją mediacyjną
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów
ul. Dworska 67
37-550 Radymno
poniedziałek, wtorek:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

Urząd Gminy w Laszkach
37-543  Laszki 36
środa:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
czwartek, piątek:  od godz. 8:00  do godz. 12:00


Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu