Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nowy radny i nowy członek zarządu powiatu

Obrady 5. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 18 marca, upłynęły w dużej mierze pod znakiem zmian personalnych. Dotyczyły one zarówno Zarządu Powiatu Jarosławskiego, jak i samej Rady.

Z udziału w zarządzie powiatu zrezygnował Marek Kucab. W jego miejsce starosta jarosławski Tadeusz Chrzan zaproponował radnego Krzysztofa Cebulaka. Ta propozycja spotkała się z jednogłośną aprobatą radnych. Ta decyzja przyniosła z kolei zmiany w przypadku komisji rewizyjnej, której do tej pory przewodniczył Krzysztof Cebulak. Jego miejsce zajął Marek Kucab.

Powołano również nowego radnego, Andrzeja Wysockiego, w miejsce Dariusza Tracza, który zrezygnował z udziału w radzie, nie mogąc łączyć funkcji radnego ze stanowiskiem wiceburmistrza Jarosławia. Radny Wysocki złożył ślubowanie na początku obrad sesji.

Wśród podjętych uchwał radni zdecydowali m.in. o przełożeniu na rok 2020 terminu spłaty długu PKS wobec powiatu jarosławskiego. Jak powiedział starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, to przełożenie spłaty, nie jego umorzenie, bo wobec zapowiedzi rządu o dofinansowaniu publicznej komunikacji, liczy na skorzystanie z tej formy wsparcia. Dodał, że w tej kwestii ważna jest również współpraca z samorządami gminnymi, tak by uniknąć sytuacji, że będą jakiekolwiek miejscowości w powiecie jarosławskim wykluczone komunikacyjnie.

Obrady tej sesji Rady toczyły się wyjątkowo w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ze względu na remont sali narad w starostwie powiatowym. Wykorzystali to rodzice i opiekunowie uczniów jednej z klas OSW, dziękując za wsparcie finansowe udzielone przez radnych powiatowych, a które przyczyni się do organizacji wycieczki szkolnej do Warszawy, na plany filmowe, gdzie powstają najnowsze polskie produkcje.

Konkurs kulinarny „Smaki Pogranicza”

19 maja na stadionie sportowym w Bolestraszycach planowane jest przeprowadzenie I edycji konkursu kulinarnego „Smaki  Pogranicza” na najlepszy produkt i na najlepszą potrawę w ramach
I Podkarpackiego Festiwalu  Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych. Współorganizatorem  jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.  

Konkurs skierowany jest do wszystkich wytwórców produktów tradycyjnych, ekologicznych i regionalnych z województwa podkarpackiego, szczególnie z rejonów wschodnich przygranicznych.  Ma on na celu ukazanie potencjału, jaki tkwi w podkarpackich producentach i wytwórcach produktów lokalnych oraz identyfikację produktów, które ze względu na tradycyjną metodę wytwarzania oraz tradycyjny sposób produkcji, jak również charakterystyczny  dla tego regionu sposób wytwarzania zasługują na specjalne wyróżnienie i ochronę.

Organizatorzy bardzo serdecznie zachęcają do włączenia się w zmagania konkursowe. Będzie ona doskonałą okazją do zaprezentowania swoich wyrobów i pomoże ożywić świadomość konsumentów na temat bogactwa kulinarnego tej części  naszego województwa. Podczas imprezy przewidziany jest konkurs dla wszystkich wystawców na najlepszy produkt  i najlepszą potrawę charakterystyczną dla tej części naszego województwa oraz posiadającą co najmniej 50 letnią tradycję wytwarzania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem (w załączeniu), wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu) i odesłanie jej do 30  kwietnia  2019 r.  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub faksem pod nr 17 850 17 11, a także na adres e-mail: j.pirog @podkarpackie.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 17 747 63 38.

Informacja: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Pierwsze na Podkarpaciu, jedno z nielicznych w Polsce.

Już po raz kolejny w Jarosławiu rozpoczęto realizację niezwykłego projektu, znanego pod nazwą „mieszkania chronionego”. W roku 2019 przeznaczono w nim 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, w wieku od 26 do 62 roku życia. Jest ono prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu a współfinansowane ze środków Powiatu Jarosławskiego.

- Sukces jest tym większy, że jest to jedno z pierwszych mieszkań tego typu na terenie województwa podkarpackiego i jedno z nielicznych w kraju – mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. - Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieszkać w małych formach mieszkaniowych, w zależności od swoich możliwości i umiejętności w tak zwanych warunkach chronionych – dodaje starosta T. Chrzan.
Oznacza to, że lokatorzy żyją tu w warunkach maksymalnie możliwej samodzielności, tylko przy niezbędnym wsparciu asystentów – wyjaśnia wiceprzewodnicząca Koła PSONI w Jarosławiu Katarzyna Lepszy. - Środki na prowadzenie mieszkania pozyskujemy z pieniędzy Powiatu Jarosławskiego, w formie dotacji na realizację zadania publicznego. Należy podkreślić, że są to środki własne Powiatu – wyjaśnia wiceprzewodnicząca.

Mieszkanie chronione prowadzone przez PSONI znajduje się w budynku zlokalizowanym w centrum miasta Jarosławia, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej (m.in. sklepy, park, poczta, bank, szpital). W domu znajduje się 9 pokoi jednoosobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z kompletnym wyposażeniem (przy każdym pokoju znajduje się  indywidualna łazienka) oraz części wspólnych dla wszystkich mieszkańców, czyli kuchni, pralni, salonu, spiżarni i garderoby. Jeden pokój przeznaczono na pobyt asystenta wspierającego.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Podstawą zamieszkania jest decyzja właściwego organu jednostki pomocy społecznej, w tym przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzja wydawana jest na czas określony. – Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub wspomagające w codziennym funkcjonowaniu osoby tam przebywające – wyjaśnia dyrektor PCPR w Jarosławiu Agnieszka Sikorska.

- Osoby z niepełnosprawnością intelektualną najlepiej wiedzą czego chcą w życiu. Mają swoje marzenia i plany do zrealizowania. W dużej mierze są to ludzie młodzi, którzy chcą mieć kogoś bliskiego, chcą zamieszkać samodzielnie, prowadzić własne niezależne życie w kontakcie z innymi ludźmi. Mieszkanie chronione  jest ofertą, która  jednym pozwala przybliżyć się do realizacji zaplanowanych celów i zmiany jakości życia, innym odczuć co oznacza samodzielność i dać nowe ważne życiowe doświadczenie – konkluduje Katarzyna Lepszy.

Spotkanie Komisji ds. Współpracy Transgranicznej w Jarosławiu

Na zaproszenie wojewody podkarpackiego Ewy Leniart w Jarosławiu 12 marca odbyła się konferencja poświęcona współpracy polsko-ukraińskiej. Jej gospodarzem był starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, który otwierając spotkanie powiedział m.in. o efektach i możliwościach współpracy z ukraińskimi partnerami na poziomie samorządu powiatowego.

- Taka współpraca w naszym przypadku odbywa się w kilku tematach. To między innymi wspólne projekty realizowane przy pomocy pieniędzy unijnych, ale także edukacja i pomoc dla Polaków mieszkających na Ukrainie – mówił starosta Tadeusz Chrzan. Jak podkreślił, w wymiarze lokalnym ma ona służyć przede wszystkim mieszkańcom rejonów przygranicznych.

Konferencja odbyła się w ramach posiedzenia Komisji ds. Współpracy Transgranicznej. Działa ona w ramach Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej. – Wybór miejsca naszego spotkania nie był przypadkowy. Powiat jarosławski to powiat przygraniczny i tak jak całe Podkarpacie ma duże możliwości i szanse z dobrze skonstruowanej współpracy z naszym wschodnim partnerem – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. – Stąd między innymi poruszone tematy, choćby infrastruktury granicznej i dojazdowej do wspólnej granicy – dodała wojewoda.

W czasie spotkania rozmawiano także o efektach realizacji programu Polska -Białoruś-Ukraina (PL-BY-UA), współfinansowanego ze środków unijnych  oraz programu Polska Pomoc. Poruszono także kwestię możliwości odnowienia połączeń kolejowych między Polską i Ukrainą  oraz o bezpieczeństwie transgranicznym.

Zaproszenie na szkolenie ARiMR

Szanowni Rolnicy, właściciele gospodarstw,

w dniu 20.03.2019r (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu przy udziale pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu  przeprowadzi szkolenie z zakresu: Płatności obszarowych na rok 2019.

Stanisław Kłopot

Kierownik BP ARiMR w Jarosławiu

Informacja przygotowana przez Biuro Powiatowe ARiMR w Jarosławiu

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd 2019 moduł II

pfron logo 18

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że od 6 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019  - dotyczy - Modułu II.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.
Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższew systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:
Moduł II:
- 06.03. – 30.03.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
- 01.09. – 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)


Realizatorem programu jest  starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul Jana Pawła II 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 624 62 90

 
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział : Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, oraz poniżej:

MODUŁ II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami w biurze podawczym Starostwa powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, pokój nr1. Informacje na  temat programu można uzyskać w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod numerem  telefonu: (16) 624-62-90. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Uwaga! Nabory do programów Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów:

  • Bardzo Młoda Kultura 2019-2021,
  • Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019,
  • Kultura – Interwencje 2019,
  • Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

********
Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. O dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury.

Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy w oparciu o doświadczenia I edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej –  do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej.

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Michał Rydzewski, tel. (+48) 22 21 00 156, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

********

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne2019 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2016-2018.

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. Informacji o programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Anna Pasznik, tel. (+48) 22 21 00 130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

********

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencji językowych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 są:

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212)); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabory wniosków trwają do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. Informacji o programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Justyna Smolińska, tel. (+48) 22 21 00 189, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZEGÓŁY I REGULAMINY PROGRAMÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

 

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.    

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.


W jakiej formie i wysokości otrzymuje się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Na co może być wydana premia?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.


Jakie są kryteria oceny wniosku?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Więcej informacji

Dokumenty aplikacyjne
Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu