Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Budowlane ABC

Jak poprowadzić budowę, by nie pogubić się i dopełnić wszelkich formalności? Takie i inne przydatne informacje znajdziesz na portalu Budowlane ABC.

Celem portalu jest pokazanie często trudnych tematów związanych z budownictwem w sposób prosty. Jeżeli szukasz informacji o budowie lub remoncie domu w części Praktyczny poradnik inwestora znajduje się grafika budynku. Możesz na niej znaleźć informacje co trzeba zrobić, aby np. wymienić okna lub ocieplić budynek.

Dzięki przykładom uzupełnionych wniosków otrzymasz wsparcie przy rozpoczęciu Twojej inwestycji.

Aby skorzystać z portalu, wystarczy kliknąć https://budowlaneabc.gov.pl

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - spotkanie informacyjne

Trwa nabór wniosków do konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018, adresowanego do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,które odbędzie się 20 lipca 2018 r. o godz. 15.00 (sala narad, II piętro). Spotkanie pozwoli przybliżyć zasady ubiegania się o dotację w ramach projektu.

Organizatorem spotkania jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, a poprowadzi je koordynator projektu Damian Zakrzewski.

Głównym celem projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla organizacji pozarządowych.

Plakat ze szczegółowym wyjaśnieniem w załączeniu

26 mln złotych na inwestycje w drogi powiatowe!

Powiat Jarosławski zdecydował się na wypuszczenie obligacji w kwocie 10 mln złotych. Dzięki tej decyzji zostanie w całości sfinansowany tegoroczny, wyjątkowy pod względem ilości oraz wydatków, plan inwestycji na powiatowych drogach i chodnikach.

W tej chwili ilość planowanych inwestycji drogowych w powiecie jarosławskim przekracza 50 pozycji. W samym Jarosławiu to 20. prac drogowych, w tym dokończenie połączenia miasta z autostradą A4 przez ul. Pawłosiowską, z rondem na ul. Strzeleckiej i dalej przez Pawłosiów; chodniki na ulicach Długosza, Królowej Jadwigi, Pasieka, Wilsona, Zwierzynieckiej, Dobrzańskiego, Kasprowicza, Grucy, Kościuszki, Reformackiej; ulice: Bandurskiego, Paderewskiego, Pogodna, Zielińskiego, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Żwirowa i Łazy Kostkowskie. Razem w Jarosławiu to blisko 2,5 mln złotych (na początku roku planowano około 1,8 mln zł), bez wspomnianej inwestycji na ul. Pawłosiowskiej, której wartość gruntownej przebudowy, trwającej od dwóch lat, to 6,5 mln złotych.

Wśród pozostałych na terenie całego powiatu są nowe mosty, drogi, chodniki, ale także zabezpieczenie osuwiska w Świebodnej. Największe inwestycje pod względem finansowym to nowy most w Michałówce (7,5 mln złotych), droga Kidałowice-Rokietnica (3,2 mln zł), ul. Złota Góra w Radymnie (800 tys. zł), droga Lubaczów-Laszki-Duńkowice (830 tys. złotych) czy chodniki w Makowisku, Surochowie, Wólce Pełkińskiej i Tuczempach (1 mln zł). Pełny wykaz dostępny jest w formie załącznika.

Część z robót jest już zrealizowana, część na ukończeniu, pozostałe w trakcie przetargów lub dokumentacji projektowej. – Na wykonanie prac drogowych, jak co roku pozyskujemy także pieniądze spoza budżetu powiatowego. Są to środki z funduszy europejskich, budżetu państwa, z gmin z naszego powiatu, nadleśnictwa Jarosław – wylicza starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. -  Dzięki temu co najmniej podwajamy pieniądze, które trafiają na drogi powiatowe, z korzyścią przede wszystkim dla wszystkich ich użytkowników, kierowców i pieszych. Dlatego na drogi powiatowe trafi w tym roku 26 mln złotych.

Dzień "otwartych drzwi" w Centrum Opieki Medycznej!

1 sierpnia, w godz. 12.00 - 14.00, starosta jarosławski Tadeusz Chrzan oraz dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Stanisław Krasny zapraszają na dzień "otwartych drzwi" nowych oddziałów neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz bloku operacyjnego i lądowiska dla śmigłowców medycznych. To pierwsza taka inwestycja oddana do użytku w podkarpackich szpitalach w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

A poniżej krótka historia starań i budowy w Centrum Opieki Medycznej:

Początek inwestycji

5 kwietnia 2017 r., została podpisana umowa pomiędzy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych. Koszt zadania został wyceniony na 21,8 mln złotych.

- Ta inwestycja – w zakresie, którym została objęta - pozwoli jarosławskiemu szpitalowi wyjść z XIX wieku, przeskakując wiek XX, do XXI wieku – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor placówki w Jarosławiu. A szczegółowo mowa o zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych”.

Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania będzie powierzchnia ok. 800m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana będzie centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze będzie zlokalizowany odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze będzie odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze  zostanie usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi.

Nad budynkiem będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny.

Centrum Opieki Medycznej w sieci szpitali

27 czerwca 2017 r. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”.

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata, do 2021 roku. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Obligacje komunalne na zabezpieczenie inwestycji w COM

Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 września 2017 r., radni zdecydowali ostatecznie o emisji obligacji komunalnych, które mają być wyemitowane przez powiat jarosławski w kwocie 15 mln zł. z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone w Centrum Opieki Medycznej.

10 milionów na inwestycje ze środków unijnych

11 września projekt Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskał pozytywną merytoryczną ocenę w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”.

Wniosek złożony przez Centrum Opieki Medycznej był jednym z dziewiętnastu z całego Podkarpacia (dofinansowanie uzyskało 16 placówek). 

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Jarosławski szpital pozyskał dokładnie 9 987 190,32 zł z pieniędzy unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Umowę podpisano 23 października w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

23 października dokumenty podpisali w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek i Lucjan Kuźniar zaś w imieniu COM, dyrektor placówki, Stanisław Krasny. Towarzyszyli im: Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski (powiat jarosławski jest organem prowadzącym szpital), Anna Schmidt-Rodziewicz, posłanka na Sejm RP oraz w imieniu senatora Mieczysława Golby, dyrektor jego biura, Andrzej Homa.

Zaś o kolejnych planach inwestycyjnych (bo to zaledwie początek) - znajdą Państwo więcej informacji TUTAJ

Kolejne duże pieniądze na scalanie gruntów

Materiał filmowy jest do obejrzenia TUTAJ

20 milionów złotych zdobył na ten cel powiat jarosławski. Prace obejmą ponad 1700 hektarów w 3 wioskach. Dzięki scaleniom powstaną miedzy innymi nowe drogi dojazdowe do pól. A rolnikom łatwiej będzie je uprawiać.

Pan Krystian z Rzeplina ma na terenie tej wioski 7 hektarów pola, ale w aż 8 kawałkach. Działek w ewidencji jest jeszcze więcej. To utrudnia prowadzenie gospodarstwa. W podobnej sytuacji są także inni rolnicy, dlatego scalenie gruntów jest w Rzeplinie tak ważne i oczekiwane od lat. Ze scalania gruntów skorzystają nie tylko rolnicy z Rzeplina, ale także dwóch innych wiosek - Jankowic i Boratyna. W sumie obejmie ponad 1700 hektarów ziemi - podzielonych dziś aż na 4600 działek.

Scalenia pozwala nie tylko połączyć działki w większe obszary, ale dostosować je także do ukształtowania terenu. Do tego wyznaczyć nowe granice nieruchomości, znieść współwłasności i nie mające już znaczenie tzw. służebności gruntowe. Efektem finalnym jest ujawnianie nowego stanu w księgach wieczystych. Co szczególnie ważne - rolnicy nie będą musieli za to płacić. Efektem scalenie będzie także powstanie nowych dróg, by każdy rolnik bez problemu mógł dojechać do swoich pól.

W powiecie jarosławskim scaleniami objęto już także gospodarstwa w Pruchniku i Jodłówce to w sumie 3200 hektarów i aż 9 tysięcy właścicieli. Potrwają 2 - 3 lata, bo scalenie to wyjątkowo trudne zadanie. W ostatnich latach powiat jarosławski na scalenie dostał z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 54 miliony złotych - najwięcej na Podkarpaciu. Skorzystało tez 5 innych powiatów - rzeszowski, przemyski, przeworski, mielecki i leżajski. Trafiło do nich w sumie ponad 110 milionów złotych.

TVP3 Rzeszów. Autor: Krzysztof Kuchaj. Źródło: Aktualności

To Twoje miejsca i Twoje dziedzictwo. Skorzystaj!

„Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”. Tak brzmi tytuł projektu, który przez najbliższy rok będzie realizowany przez Powiat Jarosławski we współpracy ze słowackim Svidnikiem. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele władz powiatu oraz  Euroregionu Karpackiego: starosta Tadeusz Chrzan, wicestarosta Józef Szkoła, skarbnik powiatu Agnieszka Mroczka oraz Józef Jodłowski i Dawid Lasek.

W ramach projektu ma powstać strona internetowa oraz przewodnik prezentujące 85 najciekawszych, najoryginalniejszych czy najatrakcyjniejszych miejsc i obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika, w trzech językach: po polsku, słowacku i angielsku. Będą one pogrupowane według pięciu wirtualnych szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiańskiego, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa „zapomnianego”. – Do realizacji takiego projektu przygotowujemy się już od ponad roku – tłumaczy starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – W 2017 roku uruchomiliśmy inwentaryzację turystyczno-krajoznawczą powiatu jarosławskiego, którą objęliśmy 100 miejscowości. Teraz skorzystamy z jej efektów, dołączając atrakcje niedalekiego przecież Svidnika. Zaplanowane produkty turystyczne będą połączone z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej "Carpathia".

Strona internetowa i przewodnik to niejedyne efekty realizacji projektu. Przewidziane jest także wykonanie 85 tablic informacyjnych oraz kampania promocyjna

Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 tys. złotych. Projekt jest współfinansowany w 85% ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, 5% dokłada budżet państwa, zaś wkład własny Powiatu Jarosławskiego to 10% całości wydatków.

Województwo Podkarpackie partnerem "Jarosławskiego dla Niepodległej"

Województwo Podkarpackie zostało partnerem "Jarosławskiego dla Niepodległej", akcji związanej z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W imieniu wszystkich partnerów, jest nam miło, że zostaliśmy dostrzeżeni z naszymi działaniami - tymi już zrealizowanymi oraz tymi, które przed nami.

Powiat Jarosławski przyłączył się do uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, właśnie u nas, w naszym regionie, naszej "Małej Ojczyźnie" - Jarosławskiem. Efektem jest akcja zainicjowana przez Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Stopniowo dołączali partnerzy - w tym Stowarzyszenie "Ocalić przeszłość dla przyszłości" - i powstało coś wyjątkowego. Każdy z nich wniósł swój pomysł - są m.in. gra miejska, pikniki tematyczne, konkurs fotograficzny, rajd turystyczny... A wszystko pod wspólnym hasłem "Jarosławskie dla Niepodległej" i pod patronatem Tadeusza Chrzana, Starosty Jarosławskiego. Powstało również logo akcji. Co więcej inicjatorzy akcji i jej partnerzy są pewni, że ta akcja wyzwoli i zainspiruje jeszcze inne pomysły.

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4093-jaroslawskie-dla-niepodleglej dostępnej także z głównego ekranu startowego strony Powiatu Jarosławskiego.

Województwo Podkarpackie to znaczący partner naszej akcji. Jeśli chcecie zapoznać się z potencjałem naszego regionu zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/ Jeśli wolicie ciekawe filmy, też mamy dla Was propozycję na stronie https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/videos/1641164135926742/

Banner trzy logaW Radymnie uruchomiono nowy punkt obsługi klienta ds. rejestracji pojazdów

Ulica Lwowska 20, Urząd Miasta w Radymnie – to adres nowego punktu obsługi klienta ds. rejestracji pojazdów, który został uruchomiony w ramach struktury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców tej części powiatu, którzy by załatwić sprawy związane z rejestracją swojego pojazdu, nie będą już musieli jeździć do Jarosławia.

- W punkcie obsługi będą możliwe do załatwienia wszystkie sprawy, jakie można było do tej pory załatwić w starostwie powiatowym w Jarosławiu, z wyjątkiem rejestracji na współwłaścicieli – informuje starosta Tadeusz Chrzan. Co ważne, w punkcie obsługi klienta nie będzie ograniczeń ze względu na zamieszkanie w powiecie jarosławskim. Obsługa stron - 7.30-14.30 (w poniedziałek od 8.00).

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu