Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17; 37-500 Jarosław

tel: (16) 624-62-76; fax:(16)624-62-87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek - czwartek 7:00 - 15:00
piątek 8:00 - 16:00
pokój nr 18

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia;
 2. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 3. wydawanieorzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osoby, która ukończyła 16 rok życia i posiada ważne jedno z następujących orzeczeń:
 • ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy;
 • ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
 • ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

 1. wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 214, poz. 1407),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).
Kliknij aby posłuchać tekstu